Henryk Janowski

Z wielkim smutkiem informujemy, że 15 października 2020 r. zmarł nasz Kol. Henryk Janowski – przewodnik terenowy po województwie kujawsko-pomorskim, członek Koła Przewodników PTTK im. Józefa Błachnio w Grudziądzu, pilot wycieczek, wielki miłośnik historii i pieszych wędrówek.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

ŚP Henryka Janowskiego pożegnamy w poniedziałek, 19 października. O godz. 11.00 w kościele na osiedlu Rządz rozpocznie się msza święta. Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 na cmentarzu farnym przy ul. Cmentarnej.

Henryk Janowski

UWAGA!!!

Przypominamy o sprawdzaniu bieżących ostrzeżeń oraz stosowaniu się do zaleceń służb sanitarnych dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej: https://gis.gov.pl/

Imprezy przewodnickie w roku 2020

Szanowne Koleżanki, drodzy Koledzy Przewodnicy w zakładce IMPREZY umieszczony został kalendarz centralnych imprez przewodnickich na rok 2020. Planując imprezy lokalne i regionalne starajcie się wybierać inne terminy, aby brać przewodnicka miała szanse uczestniczyć w organizowanych wydarzeniach bez konieczności wyboru między nimi.

KSPT i KP ZG PTTK

Zakończenie Kursu Przewodników Beskidzkich

Miło nam poinformować, że po prawie półtora rocznym szkoleniu, prowadzonym przez PTTK Oddz. BESKID w Nowym Sączu, w ostatnią sobotę i niedzielę odbył się egzamin kandydatów na przewodników górskich beskidzkich. W okresie tym zdobywali wiedzę i odpowiednie umiejętności od przewodników o długoletnim stażu i doświadczeniu. Wiedza którą zdobywali obejmowała różne dziedziny kultury, krajoznawstwa, topografii itd.

W wyniku doskonałej wiedzy o górach przewodnikami beskidzkimi III klasy zostało 25 osób.

19 osób zasili Koło Przewodników w Nowym Sączu, pozostałe osoby Koła w Krościenku i Szczawnicy.

Gratulując dużej wiedzy cieszymy się z młodego narybku przewodnickiego. Ich poziom wiedzy i nabyte umiejętności przyczynią się do obsługi turystów na najwyższym poziomie. Kuracjusze i turyści w ich towarzystwie mogą czuć bezpiecznie i mogą mieć pewność iż wiadomości o terenie i obiektach pochodzą od ludzi z wysokimi umiejętnościami.

Na zdjęciu młodzi przewodnicy i Komisja Egzaminacyjna przed schroniskiem „Roztoka” w Rytrze

Przechadzki po Poznaniu

Konkurs krasomówczy na Zamku Golubskim

Informujemy, iż Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu w związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo uczestników, opiekunów, gości oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację tego przedsięwzięcia podjął decyzję o przełożeniu kolejnych edycji Konkursów krasomówczych na rok 2021.

Serdecznie dziękujemy za duże zainteresowanie Konkursami krasomówczymi, które na stałe wpisały się do kalendarza wydarzeń organizowanych na Zamku Golubskim. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku bez przeszkód uda się wrócić do tej inicjatywy i ją zrealizować.

Z poważaniem,
Stefan Borkowicz
Przewodniczący Konkursu
Prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu

RODO

Koleżanki i Koledzy,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dawniej ABI): krapst@krapst.eu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Archiwum aktualności
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun