Aktualności

Nowe regulacje prawne dotyczące pilotów wycieczek PTTK

W dziale „przepisy” zamieściliśmy nową uchwałę wraz z załącznikami:

Pismo MSiT w sorawie egzaminów dla Przewodoników Górskich

Badanie ekonomicznych skutków deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek w Polsce

Ministerstwo Sportu i Turystyki serdecznie zaprasza do udziału w badaniu, w którym będą mogli Państwo wyrazić opinię o wykonywaniu Państwa zawodu po wprowadzaniu tzw. „deregulacji” zawodów przewodnika i pilota wycieczek.

Ankieta dostępna jest pod adresem: przewodnicy-i-piloci-b40.badanie.net
Pobierz: List zapowiedni z Ministerstwa Sportu-i Turystyki. (Plik typu .pdf 37KiB)

Spacery z Przewodnikiem PTTK - Malbork

Spacery z Przewodnikiem PTTK - Malbork

III Wielkopolski Złaz Przewodników Turystycznych „1050 rocznica Chrztu Polski”

Wielkopolski Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK zaprasza serdecznie na

III Wielkopolski Złaz Przewodników Turystycznych „1050 rocznica Chrztu Polski”
Poznań, 1-2 października 2016 r.

Pobierz: program i kartę zgłoszenia. (Plik typu .docx 12KiB)

Jubileusz 70-lecia Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK

Warszawskie Koło Przewodników Miejskich PTTK Zaprasza do udziału w:
Jubileuszu 70-lecia Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK
Warszawa, 14-16 października 2016 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 142KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 26KiB)

III Ogólnopolski Zlot Instruktorów Przewodnictwa PTTK „E-Learning Elementem Szkolenia”

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych
Komicja Przewodnicka Zarządu Głównego
Oddział Miejski im. ks. Jana Wiśniewskiego w Radomiu
Zaprasza do udziału w:
III Ogólnopolski Zlot Instruktorów Przewodnictwa PTTK
„E-Learning Elementem Szkolenia”
Radom, 21 - 23 października 2016 r.

Pobierz: regulamin. (Plik typu .pdf 550KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 238KiB)

Jubileusz 65 lecia „Koło Przewodników im. R. Rembielińskiego” Oddziału Łódzkiego PTTK

Koło Przewodników im. R. Rembielińskiego Oddziału Łódzkiego PTTK
serdecznie zaprasza na:

Jubileusz 65 lecia „Koło Przewodników im. R. Rembielińskiego” Oddziału Łódzkiego PTTK
Łódz, 18-20 listopada 2016 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 523KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia (doc). (Plik typu .doc 39KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia (pdf). (Plik typu .pdf 650KiB)

Nowe regulacje prawne dotyczące pilotów wycieczek PTTK

Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych i Komisja Przewodnicka ZG PTTK wychodząc na przeciw oczekiwaniom członków naszego Towarzystwa przygotowała projekt uchwały dotyczący pilotów wycieczek PTTK.

Przygotowane rozwiązania zakładają możliwość weryfikacji dotychczasowych uprawnień pilota wycieczek oraz szkolenia kandydatów na pilotów wycieczek Dokument uwzględnia zapisy Uchwały XVIII Walnego Zjazdu PTTK o strategii i kierunkach działań Towarzystwa (III O znaczeniu kadry PTTK, C - "dążyć do uzyskiwania przez przewodników turystycznych umiejętności pilotów wycieczek"), dając możliwość rozszerzenia uprawnień przewodnickich o pilota wycieczek PTTK.

Informujemy, iż w dniu 17 października 2015r. na posiedzeniu Zarządu Głównego PTTK podjęta została Uchwała nr 175/XVIII/2015 w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek PTTK oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK.

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.

KSPT i KP
ZG PTTK

Procedura postępowania przy wymianie legitymacji-indentyfikatora przewodnika turystycznego PTTK

Zachęcamy do zapoznania się z procedurą postępowania przy wymianie legitymacji-indentyfikatora przewodnika turystycznego PTTK.

Pobierz: dokument. (Plik typu .pdf 157KiB)
Załączniki do zarządzenia SG nr 1/2014 (Plik typu .docx 47KiB)

Stanowisko Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK i Komisji Przewodnickiej ZG PTTK
w sprawie wprowadzenia umowy licencyjnej na używanie odznaki „Przewodnik Świętokrzyski”

Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK i Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK uznając prawo Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach do znaku towarowego „Przewodnik Świętokrzyski”, uważa wprowadzenie płatnych licencji za posługiwanie się tym znakiem przez przewodników turystycznych PTTK będących członkami kół przewodnickich PTTK z opłaconą składką członkowską za działanie nieetyczne.

W zasadach wręczania wyżej wymienionej odznaki, przyjętych na posiedzeniu rady Federacji Przewodników Świętokrzyskich PTTK w dniu 17 listopada 2007 roku nie figuruje zapis o konieczności wnoszenia corocznej opłaty licencyjnej za posługiwanie się znakiem „Przewodnik Świętokrzyski”, jest tam umieszczony zapis o konieczności wykupienia odznaki, spełnienia warunków posiadania odpowiednich uprawnień przewodnickich i przynależności organizacyjnej do kół przewodnickich PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską. Nałożenie obowiązku wykupienia licencji za posługiwanie się znakiem towarowym „Przewodnik Świętokrzyski” przez przewodników, którzy w sposób legalny stali się posiadaczami w/w odznaki i którzy w dalszym ciągu spełniają pozostałe kryteria narusza w sposób jednoznaczny prawa nabyte tych przewodników.

Ponieważ kwestia wprowadzenia płatnych licencji za posługiwanie się znakiem towarowym „Przewodnik Świętokrzyski” przez przewodników turystycznych PTTK wywołała wiele kontrowersji i sprzeciwów w środowisku przewodnickim i nie służy jedności tego środowiska, KSPT PTTK i Komisja Przewodnicka ZG PTTK apeluje do Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach o wycofanie się z wprowadzenia płatnych licencji dla przewodników PTTK, dla dobra całego środowiska przewodnickiego.

Przewodnicząca KSPT i KP ZG PTTK
Anna Sierpińska

Broszura Przewodnicy turystyczni PTTK (w nowej sytuacji prawnej) Warszawa, marzec 2014

W dziele „Wydawnictwa” zamieściliśmy broszurę Przewodnicy turystyczni PTTK (w nowej sytuacji prawnej) Warszawa, marzec 2014. Zachęcamy do zapoznania się z przepisami dotyczącymi przewodników terenowych i miejskich PTTK po deregulacji.

Archiwum aktualności
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun