Strona główna

Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK | Komisja Przewodnicka ZG PTTK

W dniach 22 - 23 marca 2014 roku podczas XI Krajowej Konferencji Przewodników Turystycznych PTTK wybrany został skład Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK oraz Komisji Przewodnickiej ZG PTTK na kadencję 2014 - 2018.
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK

Na zdjęciu od lewej strony: Krzysztof Mikucki, Andrzej Bobrowicz, Jolanta Szulc, Marek Korbecki, Anna Sierpińska, Jacek Delert, Swietłana Koniuszewska, Wiesław Piprek, Zbigniew Perdak.