Strona główna

Komisja Przewodnicka ZG PTTK

Podczas XII Krajowej Konferencji Przewodników Turystycznych PTTK, która obradowała 16-18 marca 2018 r. w Chęcinach-Rzepce, wybrany został nowy skład Komisji Przewodnickiej ZG PTTK na kadencję 2018-2022. 
Komisja Przewodnicka ZG PTTK

Na zdjęciu od lewej strony: Tomasz Simiński-Stanny, Andrzej Sproch, Andrzej Talarek, Swietłana Koniuszewska, Zdzisław Kryściak, Joanna Lipińska, Zbigniew Pawlik, Marcin Szumny i Artur Kowalczyk.

Fot. Adam GrabowskiKrajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK | Komisja Przewodnicka ZG PTTK

Podczas XII Krajowej Konferencji Przewodników Turystycznych PTTK ukonstytuował się także Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK.
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK

Na zdjęciu od lewej: Witold Brol, Kazimierz Micorek, Adam Grabowski, Irena Kowalczyk, Adam Skiba, Marcin Świdziński, Barbara Ząbczyk-Chmielewska, Marcin Tysler, Urszula Ormicka, Bolesław Wojciechowski, Roksana Knapik, Adam Jakubowski i Jolanta Sander-Szulc. Nieobecni na zdjęciu: Aleksandra Dalke i Ryszard Bącal.

Fot. Adam Grabowski