ŚP Kol. Krystyn Chudoba

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 września 2023 r. zmarł nasz Kol. Krystyn Chudoba – profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz aktywny działacz społeczny PTTK, prezes PTTK Oddziału Wrocławskiego, Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej, Zasłużony Znakarz Górskich Szlaków Turystycznych, instruktor Imprez na Orientację, a także Zasłużony Przewodnik PTTK, przewodnik sudecki oraz terenowy po województwie dolnośląskim, członek Klubu Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich przy Oddziale Wrocławskim PTTK we Wrocławiu, instruktor przewodnictwa PTTK oraz pilot wycieczek.

ŚP Kol. Krystyn Chudoba

ŚP Krystyn Chudoba do PTTK wstąpił w 1963 r. i od początku związał się z działalnością Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK. Był wieloletnim przewodniczącym Delegatury Sudeckiej Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK i przewodniczącym komisji egzaminacyjnej ds. przodowników turystyki górskiej oraz członkiem komisji egzaminacyjnych ds. przewodników górskich (sudeckich). W latach 2005-2009 był członkiem Zarządu Głównego PTTK, a w latach 2013-2017 wiceprzewodniczącym Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego. Zorganizował dziesiątki wydarzeń turystycznych: zlotów, rajdów i imprez na orientację. Współzakładał też pierwszy w Polsce Klubu Imprez na Orientację „Azymutek”. Był autorem licznych artykułów o tematyce turystycznej i krajoznawczej. Ponadto, zapoczątkował wykorzystanie internetu przez PTTK i stworzył pierwszą stronę internetową Towarzystwa. Za swoją działalność odznaczony został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką honorową „Za Zasługi Dla Turystyki” oraz Złotą Honorową Odznaką PTTK.

Cześć Jego pamięci!

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek, 18 września 2023 r. o godz. 13.00 w kościele św. Wawrzyńca na cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

Imprezy przewodnickie w roku 2023

Jubileuszowy 50. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników

Golub-Dobrzyń
24-26 listopada 2023 r.r.

Przewodnicy-krasomówcy, w ramach konkursu regulaminowego, rywalizować będą o kolię królewny Anny Wazówny, a także tradycyjny laur krasomówczy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. Natomiast laureaci poprzednich edycji, którzy nie mogą startować w konkursie głównym, wezmą udział w dodatkowym Konkursie Laureatów „O pietruszkę”.

Organizator:

 • Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.

Do pobrania:
zaproszenie, karta zgłoszenia i regulamin (Plik typu .pdf 370KB)

Jubileusz 70-lecia Koła Przewodników Turystycznych w Gliwicach

28 października 2023 r., Gliwice

XVII Warsztaty dla Przewodników z Województwa Kujawsko-Pomorskiego

23 września 2023 r.

Program:

 • godz. 8.30-9.00 – rejestracja uczestników, powitanie, część oficjalna w Muzeum Ziemi Chełmińskiej (Ratusz)
 • godz. 9.00 – wyjazd na Klamry (miejsce pamięci z okresu II wojny światowej) i Małych Łunaw
 • ok. godz. 11.45-12.45 – gorący poczęstunek w świetlicy wiejskiej w Kolnie przygotowanej przez KGW Czerwone Szpilki (kluski, kawa, herbata, ciasto)
 • ok. godz. 13.00 – przyjazd do Chełmna
 • godz. 13.15-15.00 – zwiedzanie Chełmna
 • ok. godz. 15.15 – zakończenie XVII warsztatów dla Przewodników. Indywidualne spotkanie w jednej z chełmińskich restauracji

Warsztaty poprowadzą kol.kol. Anna Grzeszna-Kozikowska i Sławomir Grabowski. Organizatorami są Koło Przewodników Turystycznych PTTK w Chełmnie oraz Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Koszt wynosi ok. 70 zł (w zależności od liczby zgłoszonych uczestników). Limit miejsc: max. 28 osób.

Zgłoszenia do 18 września 2023 r. przyjmuje kol. Anna Grzeszna-Kozikowska, tel. 693 473 156, e-mail: ania.ratusz[at]wp.pl

XIX Pomorski Zlot Przewodników PTTK

70 lat oddziału i przewodnictwa PTTK w Malborku
„Żuławy – czerwone jak cegła”

29 września - 1 października 2023 r., Malbork

W programie m.in.

 • sesja krajoznawcza w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji „Szkoła Łacińska”,
 • zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku,
 • wycieczka terenowa – na trasie zamek w Sztumie, węzeł wodny w Białej Górze oraz sanktuarium bł. Doroty z Mątów,
 • biesiada przewodnicka.

Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest przesłanie karty zgłoszenia do 20 sierpnia 2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy:

 • Wojewódzki Samorząd Przewodnicki – Pomorska Federacja Przewodnicka PTTK,
 • Oddział Przewodnicki PTTK im. Stefana Dubyny w Malborku.

Do pobrania:
program (Plik typu .pdf 515KB)
karta zgłoszenia (Plik typu .pdf 35KB)

RODO

Koleżanki i Koledzy,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dawniej ABI): krapst@krapst.eu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Archiwum wydarzeń z roku 2023
Archiwum wydarzeń z lat ubiegłych
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun