Krajowa Konferencja Przewodników Turystycznych PTTK

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego składam serdeczne podziękowania dla wszystkich Delegatów, przedstawicieli Władz Naczelnych naszego Towarzystwa oraz zaproszonych Gości uczestniczących w Krajowej Konferencji Przewodników Turystycznych PTTK, która odbyła się 27-28 maja 2023 r. w Warszawie.

Gorąco dziękujemy za okazane nam zaufanie i powierzenie w nasze ręce spraw dotyczących wszystkich przewodników zrzeszonych w PTTK. Jako organ doradczy Zarządu Głównego dołożymy wszelkich starań, by dbać o dobro przewodnickiej braci oraz by podejmowane przez nas działania były zgodne z oczekiwaniami naszego środowiska.

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom za wszystkie głosy w dyskusji, podpowiedzi, sugestie i pomysły. Stanowią one inspirację do efektywnej pracy i nakreślają kierunki działania Komisji Przewodnickiej.

Dziękujemy wreszcie za wspaniałe przewodnickie spotkanie, miłą atmosferę i wszystkie miłe głosy, które mieliśmy okazję w trakcie trwania konferencji usłyszeć od Koleżanek i Kolegów. Dzięki Waszej życzliwości nasza społeczna misja na rzecz PTTK, pomimo trudnych wyzwań i pracy, jaka jest przed nami, sprawi nam olbrzymią satysfakcję.

Jednocześnie przypominam, że Komisja Przewodnicka ZG PTTK posiada oficjalny adres mailowy: komisjaprzewodnicka@pttk.pl, a informacje dotyczące środowiska przewodnickiego PTTK znajdują się na profilu na Facebooku: Przewodnicy turystyczni PTTK

Z przewodnickim pozdrowieniem
Przewodnicząca Komisji Przewodnickiej ZG PTTK
Swietłana Koniuszewska

Imprezy przewodnickie w roku 2023

XL Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK

„Magiczne Świętokrzyskie”
24-27 sierpnia 2023 r.

W programie m.in.

  • piesze wędrówki na Łysą Górę do Sanktuarium Krzyża Świętego, Łysicę i górę Telegraf, w tym „wyrypa świętokrzyska”,
  • zwiedzanie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie oraz jaskiń na Kadzielni,
  • wycieczki autokarowe do Sandomierza i Opatowa.

Bazą imprezy będzie Hotel Ameliówka w Mąchocicach Kapitulnych (ok. 10 km od Kielc).

Organizatorzy:

  • Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach,
  • Koło Przewodników Świętokrzyskich „Bartek” w Kielcach,
  • Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Woj. Świętokrzyskiego,
  • Komisja Przewodnicka ZG PTTK.

Szczegółowe informacje, w tym program imprezy i formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej: www.pttkkielce.pl

Jubileusz 60-lecia Klub Przewodników Turystycznych w Tarnowskich Górach

RODO

Koleżanki i Koledzy,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dawniej ABI): krapst@krapst.eu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Archiwum wydarzeń z roku 2023
Archiwum wydarzeń z lat ubiegłych
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun