Opisy fotogalerii

II Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych Międzyzdroje 10 - 12 lutego 2012

INFORMACJA o przebiegu II Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych

W dniach 10 – 12 lutego 2012 r. odbyło się w Międzyzdrojach II Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych, w którym uczestniczyło 87 przewodników z całej Polski, a także z Rygi i Kaliningradu. Głównymi celami spotkania były:

 • dyskusje na tematy dotyczące głównych problemów współczesnego przewodnictwa turystycznego w Polsce,
 • zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami przewodnickimi w Polsce, reprezentującymi różne środowiska i prawne formy organizacyjne
 • wzbogacanie warsztatu przewodnickiego

Nad Forum patronat przyjęli:s

 • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz
 • Starosta Kamieński, Beata Kiryluk
 • Burmistrz Międzyzdrojów, Leszek Dorosz
 • Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Waldemar Miśko
 • TVP Szczecin

Organizatorzy:

 • Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
 • Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK
 • Zarząd Oddziału Morskiego PTTK w Świnoujściu
 • Klub Przewodników PTTK „ Na Wyspach” w Międzyzdrojach

Obrady rozpoczął Adam Jakubowski, prezes Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach”, serdecznie witając wszystkich przybyłych przewodników z Polski, Łotwy i Rosji. Powitał zaproszonych gości w osobach: kol. Edwarda Rachfałowskiego – Członka Honorowego PTTK, pana Damiana Gresia – Dyrektora Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, kol. Lecha Drożdżyńskiego – Prezesa Zarządu Głównego PTTK, panią Beatę Kiryluk – Starostę Powiatu Kamieńskiego, pana Jana Magdę – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach oraz pana Leszka Dorosza – Burmistrza Międzyzdrojów. Zaproszeni goście w kilku słowach podziękowali za zaproszenie, życzyli owocnych obrad i wypracowania właściwych wniosków dotyczących nurtujących nas problemów. Natomiast prezes ZG PTTK w swoim wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie przewodników turystycznych we współczesnej turystyce i w strukturach PTTK.

Po części oficjalnej kol. Stanisław Kawęcki, Przewodniczący Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK, rozpoczął I Sesję Plenarną, w której jako pierwszy wystąpił dr Adam Pawlicz z Uniwersytetu Szczecińskiego, prezentując temat związany z potrzebami i oczekiwaniami współczesnego turysty. O trendach we współczesnej turystyce w Polsce mówił dr Zygmunt Kruczek z Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa, natomiast dr Daniel Szostak z Uniwersytetu Szczecińskiego zreferował wpływ pracy przewodnika turystycznego na wizerunek regionu. Bardzo ciekawie i z wielką pasją erudyty przedstawił „przewodnika jako przywódcę grupy” mgr Czesław Jan Panek z Bukowiny Tatrzańskiej. Jako ostatnia zabrała głos mgr Anna Sierpińska z Politechniki Białostockiej, prezentując analizę środowiska zawodowego przewodników turystycznych w Polsce. Niby same cyfry, ale jak inaczej i ciekawie prezentuje się nasze środowisko. Po każdym 30. minutowym wystąpieniu uczestnicy zadawali prowadzącemu liczne pytania lub wyrażali swoje sugestie i spostrzeżenia związane z tematem.

Wieczorem, już po kolacji, zaprezentowano część artystyczną związaną z promocją Międzyzdrojów. Jako pierwsi wystąpili tancerze z Klubu Tańca JANTAR prezentując wiązankę tańców latynoamerykańskich oraz klasycznych. Chłonęliśmy te tańce, zdając sobie sprawę, że już jutro na Balu Przewodnickim powinniśmy powtórzyć pokazane kroki i figury osobiście. Drugim elementem wieczoru, był występ kabaretu o ciekawej nazwie „Wyrób Kabaretopodobny”, złożony z utalentowanej młodzieży miejscowego Gimnazjum pod kierownictwem nauczycielki historii, pani Doroty Sielewicz. To ona, na potrzeby naszego Forum, napisała skecz zatytułowany „O aferze przy Amberze”, w którym zawarła elementy metodyki pracy przewodnika. Podziękowań i oklaskom nie było końca, tak dla jednej jak i drugiej grupy młodzieży.

Drugiego dnia II Sesję Plenarną rozpoczął mgr Jakub Lasota, aktor scen warszawskich, przedstawiając niezmiernie ciekawy i potrzebny temat „Warsztat aktorski w pracy przewodnika”. Tuż po nim całkowicie odmienne zagadnienie. Mgr Paweł Dotryw, przewodnik z Warszawy, omówił temat: „Nekropolia – specyficzny obszar pracy przewodnika”. Kolejny temat zreferowany przez mgr Dariusza Walerjańskiego, kierownika Międzynarodowego Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki w Zabrzu, to „Obiekt przemysłowy jako atrakcja turystyczna”. W kolejnym bloku wystąpiła prof. Ewa Kołodziejek z Uniwersytetu Szczecińskiego mówiąc o języku jako uniwersalnym narzędziu komunikacji w kontekście nowotworzonych zwrotów językowych. Na zakończenie o interpretacjach dziedzictwa kulturowego w przekazie przewodnickim mówiła dr Izabela Wyszkowska z Akademii Wychowania Fizycznego z Poznania. Jeszcze trzygodzinna, interesująca dyskusja w zespołach panelowych na temat Kondycji polskiego przewodnictwa turystycznego, socjologicznych problemów pracy przewodnika oraz metodyce w wykonywaniu zawodu, a doświadczeniu przewodnickiemu, która pozwoliła sformułować wnioski dotyczące podnoszeniu na wyższy poziom wiedzy i umiejętności zawodowych przewodników. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się uroczysta kolacja połączona z Balem Przewodnickim zorganizowanym w salach hotelu „SLAVIA” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Handlowców i Przedsiębiorców z Międzyzdrojów oraz Komitetu Rodzicielskiego przy miejscowym gimnazjum. Bawiliśmy się świetnie przy dźwiękach dobrze grającego zespołu.

Nadszedł trzeci, a zarazem ostatni dzień naszego spotkania. Rozpoczęliśmy zajęcia od podziału na trzy grupy, które wyruszyły na szlaki turystyczne po Wolińskim Parku Narodowym oraz Międzyzdrojach. Najbardziej wytrwali pod przewodnictwem kol. Magdaleny Jakubowskiej dotarli przez Kawczą Górę i Kwasowo do rezerwatu pokazowego żubrów. Wycieczkę po mieście i do Muzeum Przyrodniczego prowadziła kol. Alicja Gospodarek. Natomiast wycieczkę po Międzyzdrojach i na Kawczą Górę poprowadził kpl. Adam Jakubowski. Pomimo różnych tras, grupy dodatkowo zobaczyły ciekawe i atrakcyjne miejsca: salę teatralną w MDK im. prof. Jana Szyrockiego, twórcy Międzynarodowych Festiwali Pieśni Chóralnych, najnowocześniejsze w Polsce planetarium połączone z 15. minutową prezentacją oraz kino kanapowe „EWA”. Uczestnicy Forum, pełni wrażeń, ponownie zasiedli w salach konferencyjnych w celu przyjęcia wypracowanych, w trakcie dyskusji w zespołach panelowych poprzedniego dnia, wspólnych wniosków i postulatów. Jednym z najważniejszych elementem Forum było sformułowanie wspólnego protestu skierowanego na ręce ministra Jarosława Gowina przeciwko zamiarom deregulacji zawodu przewodnika.

Organizatorzy i członkowie Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach” w Międzyzdrojach pragną podziękować całej przewodnickiej braci za liczne przybycie z niejednokrotnie odległych miejscowości. Swoją obecnością zaszczycili Forum przewodnicy z Białegostoku, Cieszyna, Gdańska, Gdyni, Giżycka, Kaliningradu, Katowic, Kołobrzegu, Krakowa, Łodzi, Międzyzdrojów, Olsztyna, Ostrowca Świętokrzyskiego, Ostródy, Pabianic, Płocka, Poznania, Przemyśla, Radomia, Rygi, Sosnowca, Stargardu Szczecińskiego, Suchej Beskidzkiej, Szczecina, Tczewa, Trzebiatowa, Warszawy oraz Wrocławia.

Hasło „MIĘDZYZDROJE ZIMĄ – TO JEST TO”, jest teraz dla wszystkich bardzo czytelne. Tu w zimie można wypoczywać nie gorzej niż w lecie, korzystając z całej infrastruktury turystycznej.

Strona internetowa Forum jest nadal aktywna i wszystkie uwagi, spostrzeżenia oraz nadesłane zdjęcia będą na niej zamieszczane.
www.forum.na-wyspach.pl

Z wyrazami szacunku i turystycznym pozdrowieniem
Adam Jakubowski – prezes Klubu.

List do Jarosława Gowina

Międzyzdroje, 12 lutego 2012 r.
Szanowny Pan
Jarosław Gowin
Minister Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Stanowisko II Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych w Międzyzdrojach

Wielce Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu środowiska przewodnickiego reprezentowanego przez przewodników zrzeszonych w kołach i klubach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a także w innych stowarzyszeniach przewodnickich działających na terenie Polski, pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie pojawiającymi się informacjami o planowanych działaniach zmierzających do wprowadzenia radykalnych zmian w zawodzie przewodnika turystycznego. Nie zgadzamy się na obniżenie prestiżu wykonywanego przez nas zawodu, poprzez zniesienie czytelnych i przejrzystych reguł określających kompetencje przewodnika. Deregulacja wypaczy sens dobrze funkcjonującej formuły, jaką przez lata wypracowały kolejne pokolenia przewodników skupione w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym.

Interes społeczny wymaga, aby przewodnik znał się na swoim rzemiośle i dawał rękojmię należytego wykonywania zawodu. Przekreślenie dorobku naszej pracy, na rzecz której ponieśliśmy wymierne koszty, niesie niebezpieczeństwo utraty zaufania do państwa prawa. Może też rodzić uzasadniony żal do tegoż państwa, które najpierw wymagało od nas ukończenia kosztownych i długotrwałych kursów, a obecnie może spowodować gwałtowną deprecjację naszego wkładu w tworzenie tożsamości grupy zawodowej liczącej ok. 15 tysięcy osób.

W demokratycznym państwie obywatele mają prawo domagać się, aby ustawa regulowała pewne zawody gwarantujące wysoki poziom usług. Ważne jest, że w przypadku przewodników turystycznych nie istnieje zjawisko korporacji zawodowej. Każdy, kto podejmie trud zdobycia wiedzy niezbędnej do ukończenia kursu i zdania egzaminu, może zostać przewodnikiem i pracować w tym zawodzie. Stowarzyszenia i Towarzystwa, do których należymy, w żaden sposób nie ograniczają dostępu do rynku pracy osobom niezrzeszonym. Podobnie każdy, kto spełni warunki ustawowe, może organizować kursy przewodnickie; ich jakość weryfikowana jest jednakże egzaminem państwowym organizowanym i przeprowadzanym wyłącznie przez Urzędy Marszałkowskie.

Uważamy, że przewodnik turystyczny jest również nauczycielem i musi być odpowiedzialny za przekazywane informacje. Dlatego też jego wiedza musi być weryfikowana w egzaminach państwowych, podobnie jak nauczycieli, od których wymaga się specjalistycznego wykształcenia. Zakres wiedzy przewodnickiej jest niezwykle interdyscyplinarny i żaden kierunek studiów nie zawiera w swym programie tak szerokiej tematyki. Dlatego też nikt inny nie powinien być uprawniony to wykonywania tego zawodu.

Kraje, w których turystyka jest znaczącą gałęzią gospodarki, dbając o wartość przekazywanych informacji o swojej historii i kulturze, utrzymują zawody przewodnickie, by informacje te były przekazywane przez osoby do tego przygotowane. W większości krajów Unii Europejskiej obowiązują licencje przewodnickie. Niektóre z tych krajów wprowadzają nawet zwiększone limity godzin szkoleń – np. w Austrii kurs przewodnicki trwa 660 h, a na Węgrzech kurs trwa aż 2 lata. W Niemczech poszczególne landy mają własne regulacje. Jednak ze względu na projekt normy unijnej EN 15565, w kilku landach trwają już weryfikacje standardów i kursy uzupełniające dla przewodników turystycznych.

Przewodnik turystyczny jest ambasadorem zarówno swego regionu, jak i całej Polski wobec turystów zagranicznymi w obszarze przekazywanej wiedzy. Pozostawienie bez weryfikacji osób będących tak silnym przekaźnikiem informacji niesie ze sobą poważne ryzyko budowania błędnego wizerunku Polski i Polaków. To także ryzyko powielania takiego wizerunku. Jedynie ukształtowana doświadczeniem i wieloletnią tradycją formuła reglamentowania usług przewodnickich poprzez system weryfikacji zawodowej, daje możliwość utrzymania jakości i bezpieczeństwa ważnego dla grupy zawodów zaufania społecznego.

Otwierający świat wartości przewodnik, to autorytet łączący przeszłość z teraźniejszością, respektujący ład społeczny i moralny w duchu prawdy i miłości Ojczyzny. Uczy zasad współżycia społecznego oraz patriotyzmu. Przewodnik wprowadza uczestników wycieczek w dziedzictwo kulturowe Polski oraz uczy poszanowania kultury innych narodów.

Jako pełnoprawni uczestnicy debaty publicznej, mamy nadzieję że nasz świadomy głos w powyższej sprawie nie zostanie zignorowany.

Z poważaniem

Uczestnicy II Ogólnopolskiego Forum Przewodników
Turystycznych w Międzyzdrojach 10 – 12 lutego 2012 r.

Do wiadomości:

 • Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
 • Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
 • Lech Drożdżyński, Prezes Zarządu Głównego PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
 • Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Kancelaria Sejmu, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

Wnioski wynikające z dyskusji panelowych na II Ogólnopolskim Forum Przewodników Turystycznych Międzyzdroje 10 – 12 lutego 2012 r.

 • Wystąpić do Ministra Sprawiedliwości z protestem przeciw deregulacji zawodu przewodnika turystycznego
 • Poczynić działania zmierzające do powołania ogólnopolskiego porozumienia organizacji i stowarzyszeń grupujących przewodników turystycznych
 • Zobligować koła i samorządy przewodnickie do indywidualnych protestów przeciwko deregulacji zawodu przewodnika turystycznego
 • Skierować do organizatorów imprez przewodnickich apelu o to, by imprezy te były organizowane na najwyższym poziomie przy zastosowaniu jak najlepszych standardów w tym zakresie
 • Skierować apel do przedstawicieli kół i samorządów przewodnickich o jak najliczniejszy udział w ogólnopolskich imprezach przewodnickich, a w szczególności w corocznych Forach Przewodnictwa
 • Zbadać możliwość prawną wystosowania pozwu zbiorowego w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na wykształcenie przewodnika oraz utraconych zysków z tytułu wynagrodzeń w przypadku deregulacji zawodu przewodnika turystycznego
 • Interdyscyplinarny charakter wiedzy przewodnika powinien być argumentem utrzymania przewodnictwa jako zawodu regulowanego
 • Położyć nacisk na treści dotyczące metodyki i interpretacji obiektów dziedzictwa kulturowego na kursach dla kandydatów na przewodników turystycznych
 • Przewodnik turystyczny powinien być nauczycielem patriotyzmu
 • Przekaz przewodnicki powinien stać się narzędziem budowy świadomości Wspólnej Europy
 • Zaleca się stosowanie nowych technologii wpływających na podniesienie poziomu świadczonych usług przewodnickich
 • Zdarzenia historyczne oraz przemiany społeczno-polityczne nakładają na przewodników obowiązek obiektywnego przekazywania treści dotyczących współczesnej historii
II Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych Międzyzdroje 10 - 12 lutego 2012
II Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych Międzyzdroje 10 - 12 lutego 2012 W dniach 10 – 12 lutego 2012 r. odbyło się w Międzyzdrojach II Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych... Fot. Grzegorz Liwińczuk i Robert Kamiński Przejdź do fotogalerii

powrót do strony „fotogaleria z imprez”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun