Opisy fotogalerii

25-lecie Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych w Wiśle

Na Równicy 6 października 2012 r. Koło Przewodników Beskidzkich z Wisły świętowało jubileusz 25-lecia swej działalności, powstało bowiem w 1987 r. przy Oddziale PTTK „Wisła” w Wiśle. Jest to jedno z najliczniejszych Kół przewodnickich w Polsce. Jubileusz, na który złożyła się sesja popularnonaukowa i biesiada przewodnicka, wsparli finansowo: Starostwo Powiatowe w Cieszynie i Urząd Miasta Wisły.

Na początku uroczystości historię Koła okraszoną prezentacją multimedialną przedstawił prezes, Cezary Molin. Uczestnicy spotkania oglądali archiwalne fotografie oraz rysunki Jerzego Chmiela dokumentujące szkoleniowe wyprawy przewodników w różne strony Beskidów i nie tylko. Wspominano również kolegów, którzy na zawsze odeszli z przewodnickiego grona. Następnie najbardziej zasłużonym członkom Koła wręczono odznaczenia „Zasłużony przewodnik PTTK”. Otrzymali je Bogusława Czyż-Tomiczek, Maria Michnik, Gustaw Czyż, Edward Stec, Stefan Dorocki i Józef Ładoś. Kolejne osoby uhonorowano odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży” w stopniu srebrnym, a byli to Mariola Szymańska-Kukuczka, Krystyna Samiec, Halina Jurczyńska i Jan Jurczyński oraz „Za Zasługi dla Oddziału PTTK Wisła”: Elżbieta Hołysz, Gabriela Wybraniec, Zbigniew Magnowski, Tadeusz Leżański. Wręczono także kilka listów gratulacyjnych – wyróżnień od Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Śląskiego, które otrzymali: Renata Czyż, Ewa Długosz, Anita Binek, Sebastian Bestrzyński, Janusz Pochopień i Jerzy Chmiel. Ten ostatni został też nagrodzony albumem przez Zarząd Koła.

Życzenia składali zaproszeni goście, a wśród nich starosta cieszyński Jerzy Nogowczyk, burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec, kierownik Rezydencji Prezydenta RP „Zamek w Wiśle” Otto Cymerman, przewodniczący Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK i Przewodniczący Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Stanisław Kawęcki, Przewodniczący Rady Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Śląskiego Ryszard Ziemnicki oraz prezes Oddziału PTTK „Wisła” Helena Skorupa. W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele kilku Kół: grupa koleżanek i kolegów z Cieszyna na czele z wiceprezesem Ryszardem Syrokoszem oraz najstarszym przewodnikiem na Ziemi Cieszyńskiej Lucjanem Jurysem (95 lat), a także Mirosław Ostrowski z Bielska-Białej, Rafał Sanetra z Żywca i Krzysztof Hudzik z Chrzanowa. Życzenia nadeszły również z kół przewodnickich z Katowic (KPMiT), Chorzowa, Gliwic, Mikołowa i Dąbrowy Górniczej. Gratulacje „na wesoło” złożył Janusz Macoszek czyli znany i powszechnie lubiany Janko z Chaty Kawuloka z Istebnej.

Następnie rozpoczęła się sesja popularno-naukowa złożona z referatów przygotowanych przez wiślańskich przewodników, którzy przedstawili ciekawe, a mało znane tematy. Tekst o ezoterykach w Wiśle, autorstwa Franciszka Drewnioka, odczytała Maria Michnik. Prelekcję na temat wiślańskich wód: potoków, rzek i zapór wygłosił Zbigniew Cienciała, a o wyprawach literatów do źródeł Wisły na Baraniej Górze opowiedziała Renata Czyż. Każdy uczestnik spotkania otrzymał także niewielką książeczkę, gdyż przygotowane wcześniej referaty wraz z historią Koła wydano w postaci okolicznościowej publikacji pt. „Wiślańskie zapiski”.

Następnie do Koła, liczącego dotąd 80 członków, przyjęto kolejnych 20 osób, które pomyślnie zdały egzaminy i zadeklarowały chęć przystąpienia do grona wiślańskich przewodników. Warto podkreślić, że Koło zrzesza nie tylko mieszkańców Wisły, ale też Ustronia, Goleszowa, Skoczowa, Trójwsi Beskidzkiej oraz Kęt, Bielska-Białej i Zabrza. Kandydaci złożyli przysięgę przewodnicką i otrzymali odznakę wiślańskiego Koła przedstawiającą głuszca, a zaprojektowaną przez przewodnika i artystę plastyka, Edwarda Steca.

Po części oficjalnej prezes Koła Cezary Molin podziękował organizatorom jubileuszu, którymi byli członkowie obecnego Zarządu. Gromkimi brawami nagrodzono osoby i firmy, które wsparły organizację imprezy, a byli to Piotr Skiba, Piotr Kohut, Nadleśnictwo Wisła, Hotel „Gołębiewski”, Piekarnia z Nowej Osady, Biuro Turystyczne „Gazela” i Biuro Turystyczne „Watra” wraz z kapelą, przy muzyce której bawiono się wyśmienicie.

Do zobaczenia na szlaku!

25-lecie Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych w Wiśle
25-lecie Koła Przewodników BiT w Wiśle Na Równicy 6 października 2012 r. Koło Przewodników Beskidzkich z Wisły świętowało jubileusz 25-lecia swej działalności, powstało bowiem w 1987 r. przy Oddziale PTTK „Wisła” w Wiśle. Przejdź do fotogalerii

powrót do strony „fotogaleria z imprez”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun