Opisy fotogalerii

III Forum Przewodników Turystycznych Katowice 8 – 10 lutego 2013 r.

Po raz trzeci Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych postanowił zorganizować, cieszące się dużym zainteresowaniem środowisk przewodnickich, Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych pod jakże wymownym hasłem: „Kształcenie przewodników w realiach XXI wieku”. Bezpośredniej organizacji podjął się Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Woj. Śląskiego przy współudziale Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach, Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie. Patronat honorowy nad Forum objęli: Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego, prof. dr hab. Adam Zając – rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Piotr Uszok – Prezydent Katowic i Lech Drożdżyński – prezes ZG PTTK.

Powołano Komitet Organizacyjny w osobach: Marii Łapińskiej, Stanisława Kaweckiego i Ryszarda Ziernickiego, którzy zadbali o sprawy hotelowe i aprowizacyjne, a wraz z Panem Adamem Zającem – rektorem AWF i prof. dr hab. Rajmundem Tomikiem zaplanowano część sesyjną Forum. Sale obrad udostępniła Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, a transport autokarowy zapewnił Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Duży wkład organizacyjny wniosły również Koła przewodnickie woj. śląskiego, a także koleżanki i koledzy przewodnicy, którzy włączyli się do obsługi sekretariatu Forum, przygotowania materiałów promocyjnych z terenu naszego województwa.

Komitet Organizacyjny, limitowany ilością miejsc hotelowych, przyjął ponad 80 uczestników reprezentujących prawie wszystkie środowiska przewodnickie w Polsce. Zaproponowano termin 8 – 10 lutego 2013 r. jako dogodny dla uczestników i organizatorów.

W uroczystym rozpoczęciu III Forum wzięli udział zaproszeni goście w osobach: Mariusza Kleszczewskiego – wicemarszałka Województwa Śląskiego, Krzysztof Marek – Wiceprezydent Katowic, Sławomir Witek – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki UM Katowice, prof. dr hab. Rajmund Tomik – reprezentujący chorego prof. dr hab. Adama Zajaca – rektora AWF w Katowicach, liczne grono pracowników naukowych AWF Katowice, Piotr Chmielowski – sekretarz PIT, Lech Drożdżyński – prezes ZG PTTK, sekretarz ZG PTTK – Roman Bargieł, wiceprezes ZG PTTK – Stanisław Sikora, Skarbnik ZG PTTK – Jerzy Kapłon, członkowie ZG PTTK – Edward Kudelski, Jacek Czober, Cczłonkowie Honorowi PTTK, członkowie Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych i Komisji Przewodnickiej ZG PTTK.

W III Forum wzięło udział ponad 80 uczestników przyjezdnych i drugie tyle reprezentantów środowiska przewodników śląskich.

W pierwszej Sesji Plenarnej swoje referaty wygłosili:

 • dr Piotr Cybula – AWF Kraków, UE Katowice: „Nowe zmiany w prawie turystycznym i ich skutki dla przyszłości polskiego przewodnictwa turystycznego”
 • dr Armin Mikos von Rohrscheidt – GWSHiM „Milenium” w Gnieźnie, UE Poznań: „Nowoczesne metody oprowadzania w pracy przewodnika turystycznego”
 • mgr Janusz Glanowski – Ojcowski Park Narodowy: „Przewodnictwo turystyczne w Parkach Narodowych na przykładzie Ojcowskiego PN”
 • prof. dr hab. Rajmund Tomik – AWF Katowice: „Zadania przewodnika turystycznego związane z imprezami turystyki aktywnej”
 • mgr inż. Stanisław Kawęcki – KSPT Warszawa: „Organizacja kursów przewodnickich w świetle ostatnich zmian prawnych”

Po każdym wystąpieniu odbyła się krótka dyskusja dotycząca przedstawionych tez referatu, a moderatorami prowadzącymi dyskusję byli prof. dr hab. Rajmund Tomik i mgr inż. Stanisław Kawęcki.

Po tak dużej dawce wiadomości zakończono pierwszy dzień Forum

Drugi dzień III Forum obejmował II Sesję Plenarną w której swoje referaty wygłosili:

 • ks. Piotr Wenzel – Archidiecezja Katowicka: „Obiekty sakralne jako szczególne miejsce pracy przewodnika”
 • prof. dr hab. Janusz Ślusarczyk – AWF Katowice: „Historyczne formy przewodnictwa w XIX wieku”
 • dr Piotr Halemba – AWF Katowice– „Rola przewodnika turystycznego w promocji i rozwoju produktu turystycznego”
 • dr Wacław Sonelski – AWF Katowice: „Przygoda jako składnik produktu turystycznego”
 • dr Adam Hajduga – Śląski Urząd Marszałkowski Katowice: „Rola usług przewodnickich w funkcjonowaniu sieciowego produktu turystycznego. Studium przypadku „Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”

Podobnie, jak w dniu poprzednim, po każdym referacie odbywała się krótka dyskusja, której moderatorem był mgr inż. Stanisław Kawęcki. W nawiązaniu do wysłuchanych referatów organizatorzy przewidzieli dwa panele dyskusyjne: pierwszy nt: „Deregulacja zawodów przewodnickich”, który poprowadzili kol. Jacek Delert i Witold Brol oraz drugi panel: „Metodyka oprowadzania – nowoczesne metody i środki w pracy przewodnika” pod kierunkiem kol. Anny Sierpińskiej i Joanny Lipińskiej. W trakcie trwania paneli swoje stanowiska przedstawiło wielu uczestników Forum.

Podsumowaniem części sesyjnej i dyskusji panelowych były dwa wyjazdy studyjne, które poprowadzili kol. Stanisław Kawęcki do Browarium w Tychach i kol. Ryszard Ziernicki do KWK „Guido” w Zabrzu, gdzie na głębokości 320 m miejscowi przewodnicy: Ireneusz Kocoń i Eugeniusz Przykuta oprowadzili uczestników po wyrobiskach górniczych. Oba te obiekty leżą na znanym w woj. śląskim szlaku „Zabytków Techniki”

Pełni wrażeń uczestnicy zakończyli dzień uroczystą kolacją.

Program ostatniego dnia Forum przewiddywał zwiedzanie zabytkowych dzielnic robotniczych Katowic z początku XX wieku: Nikiszowca i Giszowca. Wycieczkę prowadzili kol. Edward Kaniewski i Tomasz Kołtun. Po powrocie z wycieczki odbyła się prezentacja wniosków z dyskusji i podsumowanie, jakże bogatego i owocnego, III Forum Przewodnickiego.

III Forum Przewodników Turystycznych Katowice 8 – 10 lutego 2013 r.
III Forum Przewodników Turystycznych Katowice 8 – 10 lutego 2013 r. Po raz trzeci Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych postanowił zorganizować… Przejdź do fotogalerii

powrót do strony „fotogaleria z imprez”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun