Opisy fotogalerii

Inauguracja Roku Przewodników Turystycznych W Województwie Pomorskim

26 lutego 2013 roku w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego odbyła się uroczysta inauguracja Roku Przewodników Turystycznych w województwie pomorskim oraz Międzynarodowego Dnia Przewodnika połączona z trzecią już edycją wykładów otwartych. Wykłady te są wspólną inicjatywą Departamentu Turystyki UM oraz środowiska przewodników pomorskich, którzy licznie przybyli i tym razem. Byli reprezentanci Kół Przewodnickich z Gdańska, Gdyni, Malborka, Tczewa, Gniewu, Lęborka, Słupska, Wejherowa, Pucka. Otwarcia uroczystości dokonały Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki UM oraz Barbara Ząbczyk-Chmielewska, Przewodnicząca Pomorskiej Federacji Przewodnickiej PTTK. Następnie przemówił w imieniu Marszałka Województwa Wicemarszałek Ryszard Świlski, który podkreślił szczególną rolę przewodników jako ambasadorów swoich regionów. List gratulacyjny z okazji święta przewodników od Katarzyny Sobierajskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, odczytała Marta Chełkowska. Kolejne wystąpienie należało do Prezesa Zarządu Głównego PTTK, Lecha Drożdżyńskiego, który podziękował za wzorową i dynamiczną współpracę wszystkich agend turystycznych, przyczyniającą się do integracji środowiska przewodnickiego w regionie pomorskim. Przypomniał jednocześnie dlaczego to właśnie rok 2013 ogłoszony został przez Zarząd Główny PTTK Rokiem Przewodników Turystycznych. Na zakończenie wystąpienia, za szczególne zasługi w swojej działalności turystycznej podziękowania w postaci bukietu kwiatów, wręczył Barbarze Ząbczyk-Chmielewskiej oraz Przemysławowi Mikusińskiemu, Prezesowi Koła Przewodników w Lęborku.

Kolejnym punktem obchodów był cykl wykładów, który rozpoczął Wiceprezes Zarządu Głównego PTTK, Andrzej Gordon, prelekcją na temat „Współczesna rola i funkcja przewodnika w Polsce”. Zaznaczając na początku, że w turystyce liczą się: człowiek, przestrzeń i sposób odnajdywania się człowieka w tej przestrzeni, stwierdził, że swoistym zwornikiem tych elementów jest właśnie przewodnik. Musi to być poparte świadomością misji, o której zapomniano wspomnieć w ustawowej definicji tego zawodu. Kreśląc dalej role i zadania współczesnego przewodnika odniósł je do wielu płaszczyzn, wracając jednocześnie do korzeni przewodnictwa. Wszystko to okraszone wieloma myślami takich osób jak: Johann Wolfgang von Goethe, Tadeusz Peiper, Paulo Coelho, Stefan Wyszyński, Abraham Lincoln, które z powodzeniem można stosować w pracy współczesnego przewodnika.

Następnie przyszedł czas na referat naszego kolegi przewodnika, Tomasza Błyskosza, zawodowo związanego z Oddziałem Terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Gdańsku, którego jest kierownikiem. Temat referatu: „Charakterystyczne elementy dziedzictwa narodowego województwa pomorskiego” przybliżył nie tylko dane statystyczne dotyczące zabytków nieruchomych (ok. 38 tys.), ruchomych (ok. 20 tys.), archeologicznych (ok. 31 tys.), ale przede wszystkim wskazał na te już uznane, np. Zamek Krzyżacki w Malborku, jak i te, które na uznanie dopiero czekają, jak np. zespół pocysterski w Gdańsku-Oliwie. Wszystkim słuchaczom zapadło w pamięci zdanie kolegi Tomka, że to „zabytek jest dla człowieka, a nie odwrotnie”.

Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego rok 2013 został ogłoszony Rokiem Jezior Pomorza, stąd nie mogło zabraknąć wykładu o tej tematyce. Wygłosiła go prof. dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, pt. „Jeziora pomorskie i ich rola w krajobrazie”. Pani Profesor, która siebie określiła jako „desant warszawski”, jest Kierownikiem Katedry Limnologii (jedyna w Polsce) Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego i w bardzo przystępny sposób omówiła typologię jezior, procesy w nich zachodzące oraz funkcję jezior w krajobrazie. W województwie pomorskim jest 435 jezior o powierzchni ponad 1 ha (łącznie to powierzchnia prawie 105 tys. ha), z czego najwięcej znajduje się w powiecie kartuskim.

Po przerwie kawowej przewodnicy mieli okazję usłyszeć wystąpienie Ani Kuczmarskiej z Koła Przewodników przy Oddziale Morskim PTTK w Gdyni „Kamienna Góra – od letniska do luksusowej dzielnicy Gdyni”.

W kolejnym wystąpieniu Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Dawnej w Wejherowie, Radosław Kamiński, zaprezentował „Szlak dworów i pałaców Północnych Kaszub”, który swoim początkiem (pomysł) sięga 2006 roku. Należą do niego 142 obiekty z czego 38 na terenie powiatu lęborskiego, 39 w powiecie puckim oraz 65 w powiecie wejherowskim. Od tego czasu ten sztandarowy produkt turystyczny nieistniejącego już Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia Wejherowska” wpisał się w szerszy projekt realizowany razem z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną pod nazwą „Dziedzictwo kulturowe Północnych Kaszub”. Omawiając w dużym skrócie stan obecny i losy dworów i pałaców namawiał jednocześnie do zakupu tych, które wystawione są na sprzedaż. Wiele z tych obiektów ma już swoich oddanych posiadaczy, którzy nierzadko podejmując się kosztownej renowacji sami popadli w kłopoty, wiele obiektów wciąż czeka na świadomych właścicieli gotowych przywrócić ich do stanu świetności. Ta krótka prezentacja szlaku była jednocześnie pretekstem do przypomnienia roli na tych ziemiach wielu ważnych rodów pomorskich.

Na zakończenie pojawił się temat kulinarny, może dlatego, że czas było powoli udawać się na domową kolację. Kierownik Działu Wydawnictw Muzealnych Muzeum Zamkowego w Malborku, Karolina Piotrowska, w wykładzie „Ożywienie narracji historycznej na przykładzie kuchni krzyżackiej” omówiła metodyczne aspekty aranżowania wystaw w zależności od celu jaki chce się osiągnąć.

Pożegnani ciepłymi słowami Marty Chełkowskiej i Barbary Ząbczyk-Chmielewskiej zakończyliśmy świętowanie w tzw. „podgrupach przewodnickich”.

Opracował: Jarosław Kaczmarczyk

Inauguracja Roku Przewodników Turystycznych W Województwie Pomorskim
Inauguracja Roku Przewodników Turystycznych W Województwie Pomorskim 26 lutego 2013 roku w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego odbyła się uroczysta inauguracja Roku Przewodników Turystycznych Przejdź do fotogalerii

powrót do strony „fotogaleria z imprez”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun