Opisy fotogalerii

II Zlot Instruktorów Przewodnictwa w Rzeczce
18 – 20 października 2013 r.

Pięć lat po poprzednim zlocie w Jarnołtówku, w Górach Opawskich, Komisja Przewodnicka i Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK zaprosiły instruktorów przewodnictwa do ośrodka wypoczynkowego „Rzeczka”, w uroczej wiosce o tej samej nazwie. Wieś położona jest w Górach Sowich, w Sudetach Środkowych. Tegoroczny zlot odbywał się w ramach ogólnopolskiej kampanii „Akademia Przewodnicka” związanej z obchodami Roku Przewodników Turystycznych.

Na zaproszenie organizatorów przybyły 52 osoby z całej Polski. Byli to instruktorzy przewodnictwa z następujących ośrodków: Będzin, Brzeg, Bydgoszcz, Bytom, Ciechanów, Cieszyn, Gdańsk, Gubin, Kalisz, Kamienna Góra, Kraków, Legnica, Malbork, Olsztyn, Opole, Pabianice, Płock, Puławy, Rybnik, Rzeszów, Szczecin, Świdnica, Tarnowskie Góry, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Wodzisław Śląski, Wrocław, Ząbkowice Śląskie

Program 3-dniowego zlotu był bardzo bogaty. W piątek po południu obejrzeliśmy kolejno interesujące 3 prezentacje zapoznające z miejscem zlotu:
1). Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Gór Sowich – Leszek Mazur, dyrektor parku
2). Historia górnictwa w Górach Sowich – Dariusz Wójcik z Wrocławia
3). Tajemnice podziemnych miast w Górach Sowich z okresu II wojny światowej – Jerzy Organiściak z Ząbkowic Śląskich

Po kolacji rozpoczęto dyskusję na temat przyszłości przewodnictwa turystycznego (terenowego, miejskiego) oraz nowej sytuacji w jakiej znaleźli się przewodnicy. Dyskusję prowadził kol. Stanisław Kawęcki, przewodniczący KSPT PTTK. Zabierający głos zgodnie wyrazili swoją dezaprobatę wobec dokonanej już, niestety, deregulacji zawodu przewodnika turystycznego – terenowego i miejskiego, która wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r. Troszcząc się o sytuację przewodnictwa w nowym porządku prawnym zdecydowanie poparli, przedstawioną przez przewodniczącego, propozycję Krajowego Samorządu w sprawie nowych rozwiązań organizacyjnych dotyczących miejsca przewodników w strukturze PTTK. Wyrażono nadzieję, że ZG PTTK przyjmie te propozycje na swym najbliższym posiedzeniu. Debatowano też nad pomysłami uzyskiwania certyfikatów przewodnickich w porozumieniu z organami właściwych samorządów terenowych czy nawet certyfikatami wydawanymi jedynie przez poszczególne oddziały PTTK.

Następny dzień uczestnicy zlotu spędzili na poznawaniu najatrakcyjniejszych miejsc Gór Sowich. Z rana weszli na Wielką Sowę (1 015 m n.p.m.), podziwiając z niedawno odnowionej wieży widokowej panoramę okolicy. Potem już autokarem zwiedzili zespół pałacowo-parkowy Jedlinka w Jedlinie-Zdroju, podziemne miasto Osówka i twierdzę w Srebrnej Górze.

Wieczorem doszło do dalszego ciągu dyskusji nad przyszłością przewodnictwa oraz pozycją i rolą instruktora przewodnictwa w systemie dokształcanie i podwyższania kwalifikacji przewodników.

W niedzielę opuściliśmy Rzeczkę udając się do Świdnicy. Uczestnicy zlotu spoza Dolnego Śląska mieli wyjątkową okazję wzięcia udziału w tradycyjnej uroczystości zakończenia sezonu turystycznego urządzanej przez Dolnośląski i Opolski Samorząd Przewodników. W tym roku, po rozpoczęciu sezonu w Bardzie, zakończenie wypadało właśnie w Świdnicy. Organizatorem uroczystości było Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych w Świdnicy. Najpierw wstąpiliśmy do pobliskiego Witoszowa Dolnego i tam obejrzeliśmy prywatne Muzeum Broni i Militariów. Potem, już w samej Świdnicy, krótkie zwiedzanie miasta: wejście na odbudowaną w 2012 r. (po zawaleniu się w 1967 r.) wieżę ratuszową, wizyta w Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz spacer wokół świdnickiego rynku. Dla chętnych była możliwość uczestniczenia w uroczystej mszy św. w katedrze pod wezwaniem św. św. Stanisława i Wacława, a po obiedzie zwiedzano perłę architektury drewnianej: kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej (obiektu wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO).

W zgodnej opinii uczestników zlot okazał się bardzo udaną imprezą szkoleniową i integracyjną. Ponieważ najbliższy ogólnopolski rajd górski przewodników w 2014 roku będzie miał miejsce właśnie w Górach Sowich i Bardzkich, pojawia się możliwość następnego przybycia w te strony i dokładniejszego poznania tak zajmującego fragmentu Sudetów.

Ogromne podziękowanie należą się Kołu Przewodników Sudeckich i Terenowych w Ząbkowicach Śląskich, które wzięło na siebie bezpośredni trud organizacji zlotu.

Tadeusz Jurek

II Zlot Instruktorów Przewodnictwa w Rzeczce
II Zlot Instruktorów Przewodnictwa w Rzeczce Pięć lat po poprzednim zlocie w Jarnołtówku, w Górach Opawskich, Komisja Przewodnicka i Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK zaprosiły instruktorów przewodnictwa do ośrodka wypoczynkowego… Przejdź do fotogalerii

powrót do strony „fotogaleria z imprez”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun