Opisy fotogalerii

Kawaler Orderu Uśmiechu jest wśród nas

Nasz kol. Stefan Szymczak znany społeczności kaliskiej jako przewodnik turystyczny, Przodownik Turystyki Pieszej oraz członek Zarządu Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego – został 968 Kawalerem Orderu Uśmiechu.

Dnia 28 lutego 2014 r. w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi odbyła się oficjalna uroczystość wręczenia nestorowi kaliskich przewodników turystycznych Orderu Uśmiechu. Licznie przybyłych gości powitała Katarzyna Laksander – dyrektor szkoły. Na cześć Laureata dzieci przygotowały akademię, podczas której znany i lubiany w Kaliszu petetekowiec przyjęty został do grona Kawalerów tej wyjątkowej nagrody – jest to jedyne wyróżnienie na świecie, które nadaje się dorosłym wyłącznie na wniosek dzieci. Uhonorowany kaliszanin otrzymał legitymację z numerem 968 – tylko tylu dorosłych na całym świecie może szczycić się tym tytułem.

Zanim jednak nastąpiło oficjalne nadanie godności, Kandydat musiał wypić puchar soku z cytryny. Laureat przeszedł próbę, na co otrzymał zaświadczenie w postaci dyplomu. Pani Halina Sroczyńska, wicekanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, udekorowała Stefana Szymczaka Orderem Uśmiechu, a następnie zapoznała zebranych z treścią listu Rzecznika Praw Dziecka, Kanclerza Marka Michalaka skierowanego do nowego Kawalera.

W trakcie uroczystości nie zabrakło także pytań od dzieci, na które Gość odpowiadał z cierpliwością prawdziwego przewodnika turystycznego. Wyjątkowym momentem była chwila, kiedy na kolanach Stefana Szymczaka usiadła Julka, prawnuczka Laureata Orderu Uśmiechu. Sam Nagrodzony komentując otrzymane wyróżnienie, wyraźnie wzruszony, powiedział: – Jest ono najmilsze spośród wszystkich, ponieważ przyznawane jest na wniosek dzieci.

Z ramienia Kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Stanisława Graevego udział w uroczystości wziął prezes Zarządu, Mateusz Przyjazny, Wiceprezes Zarządu ds. programowyc, Danuta Urbaniak oraz przedstawiciele kaliskich przewodników turystycznych. Nadto przybyli pozostali wnioskodawcy: uczniowie Zespołu Szkół w Jankowie I pod opieką Agnieszki Szczepińskiej oraz Mateusz Walczak (dziś już absolwent III LO w Kaliszu), biorący udział w dziesiątkach imprez prowadzonych przez Kawalera Orderu Uśmiechu. Szczególnie ciepło zebrani powitali panie: Halinę Sroczyńską i Marię Bigosińską – również Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Wyjątkowym prezentem dla naszego Laureata od kaliskiej braci turystycznej było wręczenie pamiątkowej tabliczki z wygrawerowanymi gratulacjami i życzeniami dla pierwszego w historii kaliskich przewodników turystycznych Kawalera Orderu Uśmiechu. Mateusz Przyjazny, Prezes Zarządu Oddziału, w swym przemówieniu zwrócił uwagę na fakt, iż każdy człowiek, niezależnie od majątku, funkcji itd., pozostawia ślad swojego życia. I czy my żyjący zastanawiamy się dokąd dojdą ludzie podążający naszym śladem? To wielka odpowiedzialność dla rodziców, nauczycieli i przewodników.

– Czcigodny Stefanie, Kawalerze Orderu Uśmiechu – kontynuował Prezes. – Możesz być dumnym z obranej ścieżki życia. Za Tobą podążały (i podążają) setki młodych ludzi. Wszak będąc przewodnikiem PTTK jesteś jednocześnie nauczycielem; nauczycielem historii, geografii, przyrody i sztuki. Twoja dobroć, uśmiech i umiłowanie prawdy są także drogowskazem dla nas, działaczy PTTK.

Również inni mówcy, tj. Marek Zdunek, wójt Gminy Pleszew i Mieczysław Marciniak, zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta w Kaliszu reprezentujący Prezydenta Miasta Kalisza podkreślali zasługi kol. Stefana Szymczaka dla społeczności lokalnej. Wszyscy mówcy szczególnie ciepło (także w kuluarach) doceniali zaangażowanie w tym zakresie: Danuty Urbaniak, wiceprezesa Zarządu Oddziału PTTK ds. programowych, Barbary Wiktorowicz, nauczyciela geografii i opiekuna SKKT PTTK w Kościelnej Wsi, Agnieszki Szczepińskiej, nauczyciela j. polskiego w Zespole Szkół w Jankowie I, Bożeny Możdżyńskiej, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w SP w Kosmowie, Moniki Michalskiej, nauczyciela wiedzy o kulturze w III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, Beaty Muszyńskiej, nauczyciela geografii w SP nr 1 w Kaliszu.

Wszyscy uczestnicy tego wyjątkowego wydarzenia otrzymali pamiątkową plakietkę ufundowaną przez Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego.

tekst i foto: Łukasz Wolski

Kawaler Orderu Uśmiechu jest wśród nas
Kawaler Orderu Uśmiechu jest wśród nas Nasz kol. Stefan Szymczak znany społeczności kaliskiej jako przewodnik turystyczny, Przodownik Turystyki Pieszej… Przejdź do fotogalerii

powrót do strony „fotogaleria z imprez”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun