Opisy fotogalerii

Wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych w Katowicach

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie władz województwa z przewodnikami turystycznymi PTTK naszego województwa. Sala Sejmu rozświetlona czerwienią około 200 polarów przewodnickich wyglądała wyjątkowo uroczyście i „po Naszemu” – po przewodnicku.

Spotkanie prowadził Ryszard Ziernicki, który powitał zebranych w historycznej Sali Sejmu Śląskiego i przedstawił przybyłych gości. Władze Wojewódzkie reprezentowali: wicemarszałek Mariusz Kleszczewski oraz przewodniczący Sejmiku Andrzej Gościniak. Władze PTTK reprezentował członek ZG PTTK Jacek Czober; Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych i Komisji Przewodnickiej ZG PTTK reprezentowali: przewodniczący Stanisław Kawęcki oraz Witold Brol i Ryszard Ziemnicki. Był również obecny Przewodniczący Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK Edward Wieczorek. W uroczystości udział wzięli również przewodnicy, Honorowi Członkowie PTTK: Emilia Zajdok, Zygmunt Bracławik, Danuta Paderewski, Józef Wróblewski.

Przewodniczący Sejmiku Andrzej Gościniak, witając zebranych powiedział: „Dziękuję za to, co państwo robią dla naszego województwa. Charakter regionu zmienia się – to już nie obszar ciężkiego przemysłu i zadymionych miast. Obecnie ten wizerunek budujemy w oparciu o walory turystyczno-krajoznawcze”. „Praca, jaką państwo wykonują, jest pracą dla pasjonatów. Państwa pasja powoduje, że turyści zostawiają coraz więcej pieniędzy w naszym regionie. Turystyka staje się zatem ważną gałęzią gospodarki, a to jest w głównej mierze zasługą przewodników” – dodał wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych oraz za osiągnięcia w dziedzinie promocji naszego regionu, działań na rzecz ochrony jego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, pracę społeczną w zakresie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców województwa śląskiego zostało wyróżnionych wielu kolegów. Złotą Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa śląskiego” otrzymali: Koło Przewodników Beskidzkich im. Bogusława Ryborza przy Górnośląskim Oddziale PTTK w Katowicach, Marek Siwek (KP Miejskich po GOP-ie i Terenowych w Katowicach), Srebrną Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa śląskiego”: Anna Bańcerek (Częstochowski Oddział Przewodników PTTK), Krystyna Borycka (KP Turystycznych „Batory” w Chorzowie), Dorota Gdesz i Grzegorz Gdesz (KP Terenowych i Beskidzkich w Dąbrowie Górniczej), Odznaką Honorową „Zasłużony Przewodnik PTTK”: Barbara Dyla (KP „Batory” w Chorzowie), Ewa Fułat (KP Beskidzkich w Katowicach), Małgorzata Janota (KP Bytom), Czesław Stawarz, Jacek Tyczkowski, Bronisław Żyła (KP Cieszyn), Dyplomem ZG PTTK: Janusz Gańcarczyk (KP Bytom), Odznaką „Zasłużony w pracy z młodzieżą”: Miroslawa Jankowiak  (KP Bytom), Dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego: Stanisław Kawęcki i Jacek Tyczkowski (KP Beskidzkich i Terenowych w Cieszynie), Krzysztof Mikucki (KP Beskidzkich, Terenowych i Miejskich w Bytomiu), Aleksander Franiarz, Mirosław Nawrocki, Ryszard Ziernicki (KP Turystycznych w Chorzowie), Maria Ostapczyk (KP Turystycznych „Batory” w Chorzowie), Grzegorz Gdesz (KP Terenowych i Beskidzkich w Dąbrowie Górniczej), Witold Brol (KP Terenowych w Gliwicach), Edward Kaniewski, Emilia Zajdok, Maria Zarębska (KP Miejskich po GOP-ie i Terenowych w Katowicach), Dorota Gemander, Jaroslaw Grzegorczyk (KP Beskidzkich w Katowicach), Józef Wróblewski (KP Beskidzkich i Terenowo-Nizinnych „Baildon”  Katowicach), Tomasz Kołtun (KP Beskidzkich i Terenowych w Mikołowie), Wieslaw Feliks Kubera (KP w Pszczynie), Stanislaw Witała (KP Turystycznych w Rudzie Śląskiej), Swietłana Koniuszewska (KP Turystycznych w Sosnowcu), ks. Piotr Wenzel (kapelan środowiska śląskich przewodników), Mieczyslaw Seman (KP w Rybniku).

Wręczono również przyznane przez Jury Ogólnopolskiego Konkursu „Na wspomnienia przewodnickie” ogłoszonego w Roku Przewodników PTTK: Zygmuntowi Bracławikowi – I nagrodę za pracę „Po górach też wodziłem”, Urszuli Rabendzie – wyróżnienie za prace: „Mówcie mi po prostu «Dzidka»” i „Nieukończona wycieczka”.

W części informacyjno-szkoleniowej wystąpił kol. Edward Wieczorek z pogadanką o historii sali Sejmu Śląskiego. Następnie kol. Stanisław Kawęcki przedstawił prezentację dotyczącą działań i osiągnięć środowisk przewodnickich w kraju w 2013 r., tj. organizacji różnorodnych akcji i kampanii na rzecz własnych środowisk w ramach obchodów Roku Przewodników Turystycznych w PTTK, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego. Prezentacja Koła Przewodników z Dąbrowy Górniczej dotyczyła pracy przewodnickiej z przedszkolakami, a prezentacja Koła Przewodników z Bytomia dotyczyła cyklicznych spotkań z himalaistami.

Swietłana KONIUSZEWSKA

Wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych w Katowicach
Wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych w Katowicach Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych w Sali Sejmu Śląskiego odbyło… Przejdź do fotogalerii

powrót do strony „fotogaleria z imprez”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun