Opisy fotogalerii

Relacja z obchodów 50-lecia istnienia Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Św.

Relacja z obchodów 50-lecia istnienia Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Św. 25 – 26 października 2014r.

Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Św. powstało w 1964 roku. 27 września 1964 odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie członków Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim. Koło liczyło 8 osób, które zdały pomyślnie egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Kielcach.

W trakcie minionych 50 lat Koło Przewodników powiększało swoje szeregi o nowych przewodników, którzy otrzymywali do końca lat 70-tych uprawnienia przewodnika po Górach Świętokrzyskich i Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym. Po roku 1975 były to uprawnienia Przewodnika Terenowego Świętokrzyskiego. Do roku 2014 zostały zorganizowane w Ostrowcu Świętokrzyskim przez Oddziały PTTK: „Świętokrzyski” im. Stanisława Jeżewskiego i Zakładowy (do 1995) im. Mieczysława Radwana 8 kursów, które ukończyło łącznie 87 osób. Obecnie Koło Przewodników PTTK skupia 47 członków- przewodników, którzy oprócz uprawnień Przewodnika Świętokrzyskiego posiadają uprawnienia Przewodnika Beskidzkiego i Tatrzańskiego.

Obchody „złotych godów” Koła Przewodników zostały zaplanowane na dwa dni. Hasło przewodnie obchodów: „Józef Piłsudski i Legiony Polskie”. Sesje na ten temat zorganizowano w drugim dniu obchodów jubileuszu tj. 26 października.

Pierwszego dnia 25 października odbyła się wycieczka krajoznawcza śladami pobytu Józefa Piłsudskiego i Legionów Polskich w latach 1914/1915 na ziemi sandomiersko – opatowskiej.

Od godzin porannych w świetlicy Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w oczekiwaniu na autokar organizatorzy przyjmowali uczestników jubileuszu tradycyjną herbatą turystyczną i licznymi wypiekanymi specjałami autorstwa naszych przewodniczek. Trasa wycieczki krajoznawczej wiodła z Ostrowca Świętokrzyskiego przez Bałtów, Czekarzewice, Tarłów, Ożarów, Jakubowice do Krzemionek k. Ostrowca Św.

Warto przypomnieć, że w Czekarzewicach przebywała długie lata Anna Oleśnicka ze Stanisławskich (1651 – 1701), pierwsza polska poetka, dziedziczka dóbr Oleśnickich, autorka pamiętników składających się z 76 trenów.

Kolejnym etapem wycieczki był Tarłów, gdzie zwiedzaliśmy przepiękny barokowy kościół pw. Św. Trójcy - mauzoleum rodowe Oleśnickich, miejsce wiecznego spoczynku Anny Stanisławskiej. Na miejscowym cmentarzu parafialnym zapalono znicze na mogiłach polskich legionistów poległych w walce o Redutę Tarłowską, które toczyły się na przełomie czerwca i lipca 1915r.

Kolejnym etapem wycieczki były Jakubowice, niewielka miejscowość położona wzdłuż starego traktu królewskiego wiodącego z Kozienic przez Sandomierz do Krakowa. To właśnie w Jakubowicach w październiku 1914r komendant Józef Piłsudski nadał ponad 140 legionistom pierwsze stopnie oficerskie. Miejsce gdzie kwaterował Józef Piłsudski upamiętnia pamiątkowy głaz i tablica.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Ożarowie, gdzie przed kilkoma dniami został odsłonięty wyjątkowej urody Pomnik Niepodległości usytuowany przy Placu Wolności.

Końcowym etapem pierwszego dnia był Rezerwat Archeologiczny w Krzemionkach, gdzie zostało przygotowane ognisko turystyczne, przy którym uczestnicy spożyli posiłek. W programie pobytu na Krzemionkach było również zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej, po której oprowadzała nasza koleżanka Beatka Żak. Przewodnikiem prowadzącym wycieczkę krajoznawczą była nasza koleżanka Dorota Szczałuba. Obie koleżanki zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Drugi dzień jubileuszu rozpoczęliśmy poranną mszą odprawioną w intencji Przewodników PTTK w kolegiacie św. Michała, po której uczestnicy jubileuszu udali się autokarem do Rezerwatu w Krzemionkach, gdzie odbyła się Sesja Jubileuszowa. Po poczęstunku zaplanowanym na „dzień dobry”, wiceprezes Koła Przewodników kol. Włodzimierz Szczałuba oraz senior naszego Koła kol. Roman Kałuża powitali uczestników i zaproszonych gości.

Po części artystycznej przygotowanej przez dzieci ze Szkoły Powszechnej im. Legionów Polskich w Okole, przedstawiciele zaprzyjaźnionych Kół Przewodnickich składali jubilatom okolicznościowe życzenia i gratulacje.

Okolicznościowe listy gratulacyjne odczytali zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP w osobach Jarosława Górczyńskiego i Zbigniewa Pacelta, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Św. Pani Elżbieta Baran, ks.prałat Jan Sarwa – proboszcz parafii św. Michała Archanioła, która w tym roku obchodzi jubileusz 400 lat istnienia, wiceprzewodniczący Krajowego Samorządu Przewodników PTTK kol. Jacek Delert, prezes Świętokrzyskiego Samorządu Przewodników PTTK kol. Kazimierz Micorek oraz Członek Honorowy PTTK kol. Zbigniew Pękala.

Po życzeniach i gratulacjach przyszedł czas na wręczenie wyróżnień dla Przewodników Świętokrzyskich PTTK z Koła w Ostrowcu Św.
Medal Komisji Edukacji Narodowej „Za szczególne zasługi w wychowaniu młodzieży” otrzymała kol. Alicja Mężyk, Medal Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Za Zasługi dla Kultury Polskiej” otrzymał kol. Zbigniew Pękala, Dyplomy Ministra Sportu i Turystyki „Za promowanie walorów turystycznych Regionu Świętokrzyskiego” otrzymali: Alicja Mężyk, Alicja Tokarska, Roman Kałuża, Andrzej Ronduda, Zbigniew Pękala, Marek Rej, Zbigniew Pawlik.
Odznakę „25 lat w PTTK” otrzymali kol. Ewa Gawlik, Zbigniew Kowalski, Jerzy Olszewski.
Wyróżnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zostały przyznane byłym i obecnemu prezesowi Koła Przewodników PTTK w osobach: Roman Kałuża, Andrzej Ronduda, Alicja Mężyk, Jerzy Olszewski, Tadeusz Krawętkowski, Robert Kamiński.

Dyplomy Koła Przewodników otrzymali kol. Maryla Haba, Alicja Tokarska, Zofia Babska, Barbara Krawętkowska, Ewa Gawlik, Alicja Kowalska, Małgorzata Kryczka – Kotwica, Jadwiga Pawlik, Zofia Kochanek, Beata Żak, Dorota Szczałuba, Zbigniew Pękala, Zbigniew Kowalski, Zygmunt Stępniakowski, Włodzimierz Szczałuba, Juliusz Ginter, Józef Gałązkiewicz, Agata Tąporowska, Zbigniew Chmielewski, Marek Rej, Zbigniew Pawlik, Anna Wilczak , Marzena Kral, Grażyna Jedlikowska, Krzysztof Dyk, Bogusław Wojtkiewicz.

Kolejnym punktem Sesji była gawęda kol. Romana Kałuży połączona z prezentacją multimedialną przygotowaną przez kol. Zbigniewa Pawlika pt. „Historia Koła Przewodników 1964 – 2014”.

Ostatnim punktem Sesji Jubileuszowej był wykład Pana Marka Lisa – dyrektora Fili Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie pt. „Legiony Polskie na Ziemi Sandomierskiej 1914-1915. Historia, pamięć, tradycja”.

Końcowym punktem drugiego dnia obchodów jubileuszu 50-lecia Koła Przewodników PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim był uroczysty obiad, po którym wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście udali się do swoich domów.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które okazały pomoc w realizacji programu Naszego Jubileuszu a w szczególności Dyrekcji Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Św., Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego, Posłom na Sejm RP p. Jarosławowi Górczyńskiemu i p. Zbigniewowi Paceltowi.

Na Naszym Jubileuszu 50 lecia Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK gościliśmy koleżanki i kolegów z kół przewodnickich w Kielcach, Radomiu, Skarżyska Kamiennej, Starachowic, Sandomierza, Opatowa, Puław i Warszawy.

W imieniu organizatorów
Zbigniew Pawlik
Ostrowiec Św. 10.11.2014r

Relacja z obchodów 50-lecia istnienia Koła Przewodników  Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Św.
Relacja z obchodów 50-lecia istnienia Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Św. Relacja z obchodów 50-lecia istnienia Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Św. 25 – 26 października 2014r. Przejdź do fotogalerii

powrót do strony „fotogaleria z imprez”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun