Opisy fotogalerii

Szkolenie licencyjne po Ojcowskim Parku Narodowym

Tradycyjne po koniec lutego śląscy przewodnicy odbywają szkolenie licencyjne po OPN. Gościny udziela Oddział PTTK w Chorzowie a sprawami organizacyjnymi zajmuje się Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Woj. Śląskiego. W rolę gospodarza wcielił się kol. Mirosław Nawrocki, który obok spraw proceduralnych zapewnił zebranym serwis kawowy. W przytulnej salce zebrało się 44 przewodników posiadających uprawnienia przewodnika po OPN. Wiadomo, ze Dyrekcje PN wprowadziły odrębne przepisy dotyczące ruchu turystycznego na swoim terenie. Miało to zapewnić właściwe oprowadzanie grup wycieczkowych, zgodnie z zasadami ochrony przyrody i właściwy poziom merytoryczny informacji dotyczącej PN. Cel ten sprawdził się w wielu PN a w Ojcowskim PN jest wręcz pod tym względem wzorowo.

Śląscy przewodnicy szkolą się dwutorowo: zimą teoretycznie w Chorzowie a jesienią praktycznie podczas pobytu w OPN, które organizuje kol. Maryla Zarębska z Kołem Przewodników Miejskich i Terenowym w Katowicach.

Każdy przewodnik posiada indeks szkolenia i legitymację z licencją OPN, upoważniającą do oprowadzania wycieczek po terenie parku.

Tegoroczne szkolenie prowadzili dr Józef Partyka „Krajobraz kulturowy i jego przemiany” oraz mgr Janusz Glanowski „Zbiorowiska leśne OPN”.

Korzystając z tego spotkania kol. Ryszard Ziernicki - przewodniczący Samorządu, przekazał szereg informacji o organizowanych imprezach przewodnickich w woj. śląskim w najbliższym czasie.

Szkolenie licencyjne po Ojcowskim Parku Narodowym
Szkolenie licencyjne po Ojcowskim Parku Narodowym Tradycyjne po koniec lutego śląscy przewodnicy odbywają szkolenie licencyjne po OPN. Przejdź do fotogalerii

powrót do strony „fotogaleria z imprez”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun