Opisy fotogalerii

V Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych w Krasiczynie

Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych, to dosyć pojemna formuła, służąca integracji, szkoleniu oraz wymianie doświadczeń środowiska przewodnickiego z całej Polski. Organizowane przez przewodników działających w strukturach PTTK otwiera się także na inne stowarzyszenia przewodnickie. Jest to także wspaniała okazja do promocji regionu.

Co roku organizowane w innym miejscu, w tym roku odbyło się po raz piąty (więc taki mały jubileusz) i zostało przygotowane przez Koło Przewodników Turystycznych PTTK w Przemyślu we współpracy z Komisją Przewodnicką ZG PTTK i Krajowym Samorządem Przewodników Turystycznych PTTK.

Spotkanie trwało 3 dni, 6-8.02.2015, w bajkowych wnętrzach zamku w Krasiczynie pod Przemyślem. Ze względu na położenie Przemyśla, temat przewodni tegorocznego Forum narzucił się jakby sam: „problemy turystyki transgranicznej”. Uczestnicy Forum, a łącznie było to 147 osób z całej Polski, wysłuchali prelekcji związanych z tematem wiodącym (choć nie tylko) oraz skorzystali z okazji do zwiedzenia pięknego Przemyśla, Twierdzy Przemyśl i Zamku w Krasiczynie.

Prelekcje, rozłożone na dwa dni, rozpoczęła pani Joanna Tomczak reprezentująca MSiT, która wyjaśniła podstawy prawne i wymagania konieczne do spełnienia w celu świadczenia usług przewodnickich i pilockich w innych krajach UE przez przewodników z Polski.

Kolejne wystąpienie należało do służb mundurowych. Przedstawiciele Izby Celnej z Przemyśla oraz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej omówili przepisy graniczne i celne obowiązujące w ruchu turystycznym, przedstawili ciekawe produkty graniczne, mające przyspieszyć i usprawnić proces przekraczania granicy przez grupy turystyczne. Bardzo ciekawa była ekspozycja przedmiotów odebranych osobom, które wbrew obowiązującym przepisom usiłowały wwieźć je do Polski.

Kolejny temat należał do pana Rafała Domeradzkiego, brokera ubezpieczeniowego, który skupił się na sprawach odszkodowań. Opierając się na faktycznych zdarzeniach wskazywał na wagę posiadania polis OC przez przewodników.

W następnym wystąpieniu pan Michał Kalisz, historyk, pracownik rzeszowskiego oddziału IPN opowiedział o pomocy udzielanej Żydom w trakcie okupacji hitlerowskiej na terenie Podkarpacia. Przedstawił konkretne przypadki takiej pomocy oraz koszty i ryzyko z tym związane.

Kolejna godzina należała do pani Doroty Wiech-Iwaneczko, która uczyła nas trudnej sztuki właściwej emisji głosu, umiejętnego oddychania i ćwiczeń wzmacniających nasz aparat mowy.

Kolejnym prelegentem był jeszcze jeden historyk, pracownik rzeszowskiego oddziału IPN pan Artur Brożyniak, który skupił się na różnicach w przekazie i interpretacji historii pogranicza polsko – ukraińskiego przez przedstawicieli obu tych narodów.

Następnie głos zabrał Iwan Horbaczo, przewodnik ze Lwowa, który omówił znaczenie turystyki transgranicznej dla tego miasta. Opowiedział o wykorzystywaniu pieniędzy unijnych we wspólnych polsko-ukraińskich projektach około turystycznych. Odniósł się też do bieżącej sytuacji na Ukrainie w kontekście bezpieczeństwa turysty. Zapewnił, że zachodnia Ukraina jest całkowicie bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla turystów.

W kolejnym wystąpieniu nasz kolega, przewodnik z Gdańska Andrzej Młot, wskazał na różnice w oczekiwaniach grup turystycznych z Polski i Niemiec co do treści komentarza przewodnickiego. Omówił też potrzebne zmiany w programach kursów szkoleniowych dla przyszłych przewodników. Ostatnia prelekcja należała do naszej szefowej – przewodniczącej Komisji Przewodnickiej ZG PTTK i Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Anny Sierpińskiej, która dokonała podsumowania działań KSPT i KP ZG PTTK w 2014 roku oraz przedstawiła założenia działań na 2015 rok. W swoim wystąpieniu poruszyła problem przyszłości KSPT i KP. Skupiła się na strukturze organizacyjnej oraz podziale kompetencji i zadań tych dwóch ciał pochodzących z wolnych wyborów.

Efektem zakończonego V Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych poza oczywistą promocją Przemyśla, jego okolic i przewodników tu pracujących, poza oczywistą integracją środowiska przewodnickiego, poza wzbogaceniem swojej wiedzy był apel, w którym przewodnicy zwracają się z prośbą do władz naszego stowarzyszenia – PTTK o podjęcie starań w MSiT zmierzających do uznawania przez kraje UE naszych przed deregulacyjnych uprawnień przewodnickich.

Więcej zdjęć można zobaczyć pod adresem:
https://plus.google.com/photos/104778138449430013353/albums/6116133643866838097

Tekst pracował: Leszek Koman
Zdjęcia: Janusz Wojtasiewicz

powrót do strony „fotogaleria z imprez”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun