Opisy fotogalerii

XLIV Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich PTTK Nowa Słupia - Rudki 07-08 lutego 2015 r.

Zarząd Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK na posiedzeniu w dniu 20.12.2014r w Kielcach podjął Uchwałę o organizacji 44 Ogólnopolskiego Zjazdu Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Nowej Słupi - Rudkach. Zdecydowano ,że zespół organizacyjny będzie działał w następującym składzie: Kazimierz Micorek z Kielc, Zbigniew Pawlik z Ostrowca Św. i Piotr Sepioło z Rudek.

W trakcie prac zespołu organizacyjnego odbyto spotkania z władzami Gminy Nowa Słupia, gminnymi instytucjami kultury i Lokalną Organizacją Turystyczną Gminy Nowa Słupia. Noclegi oraz biesiadę przewodnicką zlokalizowano w Centrum Wypoczynku i Rekreacji „Gołoborze” w Rudkach. Całość imprezy odbywała się w Gminnym Centrum Kultury Nowa Słupia z siedzibą w Rudkach.

Nieformalnie bo już w piątek 6 lutego w godzinach popołudniowych przyjmowaliśmy naszych miłych gości, którzy jak co roku zjawiają się jeden dzień wcześniej, aby pośpiewać piosenki z turystycznych szlaków. Do tej grupy zaliczają się koleżanki i koledzy z Zawiercia, Warszawy, Wrocławia, Krakowa.

Od samego rana 7 lutego rozpoczął swoje prace sekretariat Zjazdu, który tworzyły kol. Marianna Micorek i Alicja Alf. Do godziny 11:00 zjawili się prawie wszyscy, tylko z niecierpliwością czekaliśmy na przyjazd części koleżeństwa z królewskiego grodu Kraków.

Zjazd rozpoczął kol. Kazimierz Micorek – prezes Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Świętokrzyskiego, który po przywitaniu i przedstawieniu uczestników, zaprosił do prezydium Zjazdu usytuowanego na scenie sali Domu Kultury w Rudkach Andrzeja Gąsiora – Wójta Gminy Nowa Słupia, Sylwestra Kozłowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy, Jacka Kowalczyka – Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, który pełni również funkcję Prezesa Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Piotra Szafrańca – Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Jerzego Skrabacza – Prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej. Po krótkich wystąpieniach gospodarzy i zaproszonych gości odbyło się tradycyjne „blachowanie” przewodników, po którym do grona Honorowych Przewodników Świętokrzyskich decyzją Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach został przyjęty Bohdan Gumowski – redaktor Radia Kielce SA, który wspólnie z naszym kolegą Cezarym Jastrzębskich pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach był pomysłodawcą i autorem cotygodniowej audycji „Moc historii”, w której można zapoznać się z bardzo ciekawą historią naszego regionu świętokrzyskiego.

Dużą furorę zrobiły występy zespołów artystycznych „Świętokrzyskie Diabliki” – zespół młodzieżowy i zespoły śpiewacze Kół Gospodyń Wiejskich „Chełmowianki”, „Wesołe Kumoszki” i „Modrzewianki” i „Baszowianki” działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Słupi. Bardzo ciekawe i interesujące wykłady wygłosili wspomniani wyżej Cezary Jastrzębski i Bohdan Gumowski o pochodzeniu i historii miejscowości położonych w granicach administracyjnych gminy Nowa Słupia oraz Marcin Marciniewski, któremu sekundował Maciej Pawłowski z Warszawy o badaniach i rekonstrukcji wytopu rudy żelaza przez starożytnych hutników świętokrzyskich. Nie mniej ciekawe były wystąpienia Jacka Grzybały, pasjonaty i poszukiwacza, przewodnika świętokrzyskiego, na temat nieznanych aspektów wydobycia rudy uranu w kopalni „Staszic” w Rudkach oraz Zbyszka Pękali i Marka Partyki reprezentujących Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej i Nowej Słupi o wybitnych osobowościach, które miały wpływ na rozwój Ziemi Świętego Krzyża.

W trakcie przerw odbywała się degustacja niezliczonej ilości potraw regionalnych przygotowanych przez członkinie zespołów występujących na scenie GOK, których pomimo czynionych wysiłków nie daliśmy rady skonsumować. Wszystkim prelegentom i występującym artystom wręczyliśmy pamiątkowe dyplomy i podziękowania.

O godzinie 20-tej rozpoczęła się biesiada przewodnicka trwająca „prawie” do rana.

Następnego dnia odbyła się część plenerowa zjazdu. W zimowej scenerii przewodnicy wzięli udział w bardzo ciekawej wycieczce plenerowej.

Na początek kol. Marcin Marciniewski wraz ze swoimi gośćmi z Warszawy kol. Pawłowskim i Komorowskim pokazywali w terenie w jaki sposób starożytni górnicy i hutnicy pozyskiwali rudę żelaza potrzebną do wytopu w tzw. dymarce. Mogliśmy również zobaczyć jedną z największych w Polsce hałd – pozostałość po dawnej kopalni uranu w Rudkach i wejść do niewielkiego, zachowanego fragmentu początku starej sztolni znajdującej się tuż pod powierzchnią ziemi. Kolejnym etapem było zwiedzanie pod czujnym okiem kol. Lecha Buchholca – przewodnika świętokrzyskiego, pracownika Świętokrzyskiego Parku Narodowego, któremu sekundował nasz kolega Piotr Sepioło dyrektor GOK w Nowej Słupi, obszaru ochrony ścisłej znajdującego się na Górze Chełmowej. W znakomitych humorach i kondycji nasi mili goście powrócili do ośrodka „Gołoborze” na zakończenie naszego Zjazdu. Zjazd zakończyło tradycyjne „Ciepłe danie na rozstanie”. Licznym, serdecznym podziękowaniom ze strony uczestników dla organizatorów i organizatorów dla gości nie było końca. Wszyscy rozstali się z nadzieją spotkania w przyszłym roku na jubileuszowym 45 Ogólnopolskim Zjeździe Przewodników Świętokrzyskich PTTK.

W zjeździe wzięło udział 134 przewodników, z tego 98 w pełnym programie oraz 15 osób - zaproszonych gości. Do Nowej Słupi - Rudek przyjechali przewodnicy z Będzina, Krakowa, Olkusza, Chrzanowa, Ogrodzieńca, Radomia, Warszawy, Tych, Zawiercia, Wrocławia, Żyrardowa i przewodnicy z regionu świętokrzyskiego: Kielc, Sandomierza, Ostrowca Św., Skarżyska-Kamiennej, Starachowic, Buska-Zdroju, Końskich i Opatowa. Na zjeździe gościli: Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Pan Jacek Kowalczyk. Obecni też byli przedstawiciele władz Gminy Nowa Słupia: Andrzej Gąsior – Wójt Gminy, Sylwester Kozłowski – Przewodniczący Rady Gminy, Piotr Szafraniec – Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Jerzy Skrabacz - prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej, Danuta Żebrowska – radna Powiatu Kieleckiego, Lucyna Spelak – kustosz Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. M. Radwana w Nowej Słupi, Piotr Sepioło – dyrektora GOK w Nowej Słupi z/s w Rudkach, Zbigniew Pękala – Członek Honorowy PTTK, Marcin Marciniewski – prezesa Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.

W imieniu organizatorów
Zbigniew Pawlik
Ostrowiec Św. 05 marzec 2015r

XLIV Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich PTTK Nowa Słupia - Rudki 07-08 lutego 2015 r.
XLIV Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich PTTK Nowa Słupia - Rudki 07-08 lutego 2015 r. Zarząd Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK na posiedzeniu w dniu 20.12.2014r w Kielcach podjął Uchwałę o… Przejdź do fotogalerii

powrót do strony „fotogaleria z imprez”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun