Opisy fotogalerii

Jubileusz bielskich przewodników

W niedzielę 22 listopada br. w Pałacu Czeczów w Kozach odbyły się uroczystości związane z obchodami 60-lecia działalności Beskidzkiego Koła Przewodników Turystycznych PTTK im. Stefana Czerneleckiego w Bielsku-Białej.

 

- W przewodnickiej społeczności czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne rajdy, wędrówki, wycieczki, szkolenia. Dni, miesiące i lata napędzają machinę tego przewodnickiego świata. Jednak w tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niepowszednie. Dziś w takim uczestniczymy – tymi słowami witał zaproszonych gości i brać przewodnicką prezes Koła Jerzy Jurczak.

 

  Spotkanie w Kozach poprzedziła msza święta koncelebrowana, sprawowana przez ks. prałata Józefa Oleszko i ks. Sławomira Młodzika kilka dni wcześniej w bielskim kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w intencji żyjących i zmarłych przewodników.

 

  Przewodnictwo w rejonie Bielska - Białej ma  swoje początki w okresie międzywojennym w kołach Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, lecz były to formy niezorganizowane. Po II wojnie światowej ruch turystyczny w Beskidach zaczął się prężnie rozwiać, organizowane były wczasy wędrowne po górach, powstawały liczne koła PTTK przy szkołach i zakładach pracy. W 1953 roku powstała Sekcja Przewodnicka w Oddziale PTTK Bielsko-Biała, która 27 października 1955 roku została przekształcona w Koło Przewodników Beskidzkich, liczące wówczas 33 osoby.

 

  - Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii naszego Koła, którzy je tworzyli, rozwijali i wspierali. Nie sposób wymienić  wszystkich tych osób, nie sposób wyliczyć także tego, co dla naszego środowiska zrobili. Ale pamiętamy o Nich i nigdy nie zapomnimy. Bo przecież dzisiejszy dzień to także święto wspomnień, święto wzruszeń - przywoływania w pamięci koleżanek i kolegów oraz tego wszystkiego, co w pamięci ocalało jako obraz często najpiękniejszych momentów życia – mówił prezes.

 

  Jubileusz bielskich przewodników swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, osoby które na co dzień pracują dla turystyki, i które wiedzą jak ważną rolę odgrywa przewodnik. Były osoby wspierające działania turystyczne oraz te, dla których działalność w turystyce to coś ważnego. Nie zabrakło przedstawicieli krajowego i wojewódzkiego Samorządu Przewodników Turystycznych oraz zaprzyjaźnionych przewodników z innych kół m.in. z Cieszyna, Wisły, Pszczyny, Tychów, Chorzowa czy też Dąbrowy Górniczej. Okolicznościowy list wystosował Prezydent Miasta Bielska – Białej – Jacek Krywult oraz Starosta Bielski - .Andrzej Płonka.

 

  Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. W ten sposób uhonorowano piętnastu przewodników. Jerzy Jurczak odebrał z rąk Sylwii Cieślar, radnej Sejmiku Województwa Śląskiego, Złotą Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Śląskiego przyznaną dla Beskidzkiego Koła Przewodników Turystycznych w Bielsku-Białej. Natomiast Swietłana Koniuszewska, reprezentująca Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych oraz Zdzisław Górywoda z Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK wręczyli Stanisławowi Krzewińskiemu Odznakę Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa.

 

  Przewodnicy to nie tylko ludzie pracujący w górach, oprowadzający po miastach, to także, a może przede wszystkim, ludzie niezwykli. To ludzie wielu talentów, pasjonaci, poeci, muzycy, często gawędziarze potrafiący swoimi barwnymi opowieściami zarazić innych miłością do przyrody, historii, zabytków, dziedzictwa, które pozostawiły  poprzednie pokolenia. Obecnie Koło liczy 86 członków, w tym 11 honorowych. Prowadzi także szkolenia w zakresie przewodnictwa beskidzkiego oraz pilotażu wycieczek. Kadrę szkoleniową stanowi 13 instruktorów przewodnictwa.

Jubileusz bielskich przewodników
Jubileusz bielskich przewodników W niedzielę 22 listopada br. w Pałacu Czeczów w Kozach odbyły się uroczystości związane z obchodami 60-lecia działalności… Przejdź do fotogalerii

powrót do strony „fotogaleria z imprez”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun