Opisy fotogalerii

Sejmik Przewodnicki w Pszczynie

W niedzielę, 15 listopada 2015 roku, w hotelu PTTK Oddziału Miejskiego PTTK Ziemia Pszczyńska w Pszczynie odbył sie tradycyjny Sejmik Przewodnicki zorganizowany przez Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Woj. Śląskiego. Spotkali się tam prezesi prawie wszystkich Kół Przewodnickich działajacych w woj. śląskim oraz cały skład Samorządu Śląskiego, aby omówić i rozliczyć przebieg imprez przewodnickich w 2015 roku, dokonać zarysu programu wspólnych imprez szkoleniowych, integracyjnych, kursów przewodnickich planowanych w naszym regionie. Sejmik poprowadził kol. Witold Brol. Zebrani zaakceptowali realizację imprez przewodnickich w 2015 roku podaną przez kol. Ryszarda Ziernickiego. Z uznaniem oceniono przebieg Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego o tytuł "Przewodnik - Krasomówca" oraz zaangazowanie kol. Stanisława Kawęckiego i kol. Heleny Witkowskiej w organizację Ogólnopolskiego Górskiego Rajdu Przewodników PTTK w Białce Tatrzańskiej. Bardzo dobrą opinię zgromadzeni ocenili imprezy szkoleniowe typu "Warsztaty Przewodnickie" prowadzine przez kol. Edwarda Kaniewskiego oraz szereg wspólnych wyjazdów integracyjnych organizowanych przez Samorząd jak i przez poszczególne Koła.

W dyskusji upoważniono Samorząd do organizowania dalszych imprez typu "Spotkania przy miedzy", wyjazdy szkoleniowe "Dolinami rzek karpackich" oraz "Spotkań Śląsk - Małopolska". W dyskusji podano ocenie realizację wniosków z Wojewodzkiej Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej odbytej 15 lutego 2014 roku - dokonał tego kol. Ryszard Ziernicki. Zebrani wysłuchali sprawozdania finansowego Rady Samorządu za 2015 rok, podane przez kol. Helenę Witkowska oraz informację Komisji Rewizyjnej podane przez kol. Tadeusza Harazina. Do przedstawionych sprawozdań nie było uwag.

Kolejnym tematem Sejmiku była dyskusja o przyszłości Krajowego i Wojewódzkich Samorządów Przewodnickich oraz Komisji Przewodnickiej ZG PTTK. W konkluzji zebrani potwierdzili bezwzględną potrzebę istnienia Wojewódzkich Samorządów i zwrólili na potrzebę istnienia Samorządu Krajowego, który powinien składać się z przedstawicieli wszystkich Samorządów Wojewódzkich. Powienien mieć własną strukturę organizacyjną i powinien skupiać się w swej pracy nad integracją i szkoleniem kadr przewodnickich. Taki Samorząd ,w/g zebranych, powinien współpracować z Komisją Przewodnicką ZG PTTK, mieć z nią wspólne posiedzenia np. 2 razy do roku. Sama Komisja Przewodnicka, zgodnie z Statutem PTTK powinna wtedy przejąć rolę doradczą i prawną w stosunku do ZG PTTK.

Na Sejmiku kol. Witold Brol zapoznał zebranych z materialami na temat nabywania uprawnień i prowadzenia szkoleń na pilotów wycieczek PTTK.

Końcowym punktem było opracowanie roboczego kalendarzyka imprez przewodnickich centralnych i regionalnych na 2016 rok.

Adam Lapski - KP Chorzów /tekst i zdjęcia/

Sejmik Przewodnicki w Pszczynie
Sejmik Przewodnicki w Pszczynie W niedzielę, 15 listopada 2015 roku, w hotelu PTTK Oddziału Miejskiego PTTK Ziemia Pszczyńska w Pszczynie odbył sie tradycyjny Sejmik Przewodnicki… Przejdź do fotogalerii

powrót do strony „fotogaleria z imprez”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun