Opisy fotogalerii

Jubileusz 30-lecia KPBiT przy Oddziale PTTK „Wisła” w Wiśle

7 października 2017 roku Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale PTTK „Wisła” w Wiśle obchodziło jubileusz 30-lecia swego istnienia. W obchodach wzięli udział przewodnicy Koła oraz zaproszeni goście, w tym m.in. starosta cieszyński Janusz Król, wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek, sekretarz Miasta Wisły Sylwester Foltyn, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka, dyrektor Rezydencji Zamek Prezydenta RP Alicja Cieślar, kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle Małgorzata Kiereś, członkini KSPT Swietłana Koniuszewska, przewodniczący SPT woj. śląskiego Ryszard Ziernicki oraz przedstawiciele organizacji współpracujących z wiślańskim Kołem oraz przewodnicy z Cieszyna, Bielska, Żywca, Mikołowa, Chorzowa i Dąbrowy Górniczej.

Na początku zainteresowani tym goście i przewodnicy zwiedzili rezydencję Prezydenta RP w Wiśle na Zadnim Groniu. Po prezydenckich apartamentach oprowadzał przewodnik wiślańskiego Koła Zbigniew Cienciała. Dalszy ciąg uroczystości, którą prowadziła koleżanka Bogusława Czyż-Tomiczek, miał miejsce w tzw. „Gajówce”, wchodzącej w skład Rezydencji Prezydenta RP.

Najpierw zaprezentowano książeczkę wydaną z okazji jubileuszu zatytułowaną „Przewodnickie zapiski”. Zawiera ona kilka publikacji o różnej tematyce, których autorami są przewodnicy Koła. O wiślańskim cmentarzu „Na Gróniczku” w literaturze opowiadała Renata Czyż. Historię i współczesność kamieniołomu na Obłaźcu przybliżyła Anna Pilch a tematykę budowy odcinka autostrady D3 na Słowacji w pobliżu Jaworzynki przedstawił Józef Polok. Cezary Molin zapoznał pokrótce uczestników z historią wiślańskiego Koła opisaną w Kronice. Wiele różnych i ciekawych rzeczy w czasie 30 lat jego istnienia się działo. Wspomniano też zmarłych przewodników. Następnie przystąpiono do wręczenia zasłużonym przewodnikom odznaczeń i nagród. Odznakę „Zasłużonego Przewodnika PTTK” otrzymali Zbigniew Magnowski i Grażyna Winiarska. Mariola Szymańska-Kukuczka dostała „Złotą Odznakę PTTK za pracę wśród młodzieży” a Cezary Molin Brązową Honorową Odznakę PTTK. Odznaką „Za zasługi dla Oddziału PTTK „Wisła” zostali wyróżnieni: Józef Polok, Stanisław Cendrzak, Krzysztof Rudziński i Danuta Legierska. Kilkunastu przewodników otrzymało Honorowe Dyplomy Wojewódzkiego Samorządu Przewodników a kilku przewodników nagrody książkowe, w tym długoletni kronikarz Jerzy Chmiel. Oficjalna część obchodów zakończyła się gratulacjami i życzeniami zaproszonych gości. Dziękowano za wkład przewodników w propagowanie wiedzy o Wiśle i regionie. Doceniono ich udział i aktywność w działaniach lokalnych społeczności.

Przewodnicki wieczorek z udziałem góralskiej kapeli zakończył tę udaną imprezę.

Jubileusz 30-lecia KPBiT przy Oddziale PTTK „Wisła” w Wiśle
Jubileusz 30-lecia KPBiT przy Oddziale PTTK „Wisła” w Wiśle 7 października 2017 roku Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale PTTK „Wisła” w Wiśle obchodziło jubileusz 30-lecia swego istnienia. Przejdź do fotogalerii

powrót do strony „fotogaleria z imprez”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun