Opisy fotogalerii

Zakończenie sezonu przewodnickiego 2018 na Warmii i Mazurach

W sobotę, 3 listopada 2018 r. już po raz 14. przewodnicy turystyczni PTTK z Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej spotkali się u stóp ołtarza przed cudownym obrazem Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, aby podziękować za mijający sezon turystycznych oraz modlić się o potrzebne łaski na kolejny rok przewodnickiej posługi. Tradycyjnie początek pielgrzymki rozpoczął się spotkaniem przewodników na piekarskim Rajskim Placu, z którego wszyscy udali się do bazyliki, gdzie o godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia. W bazylice przybyłych powitał były kustosz i proboszcz piekarskiego sanktuarium ks. prałat Władysław Nieszporek. Jeszcze przed mszą św., kol. Ryszard Ziernicki – przewodniczący Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK województwa śląskiego wraz z kol. Swietłaną Koniuszewską – przewodniczącą Komisji Przewodnickiej ZG PTTK złożyli na ręce ks. Władysława bukiet kwiatów z podziękowaniem za 13 lat współpracy podczas organizacji corocznych pielgrzymek przewodnickich. Mszę św. celebrował delegat biskupa Adama Wodarczyka, ks. Piotr Wenzel – kapelan śląskich przewodników. W trakcie homilii nawiązującej do słów odczytanej Ewangelii z przypowieścią o „Bogatym młodzieńcu”, ks. Piotr odpowiadając na pytanie młodzieńca skierowane do Jezusa „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” wyjaśnił, że aby osiągnąć życie wieczne ważne jest przestrzeganie Bożych Przykazań, ale jeszcze ważniejsze jest to, aby całkowicie zawierzyć Chrystusowi siebie, swoje życie, a także modlić się i zawierzać Bogu tych, których prowadzimy. Mamy strać się zawsze zwracać się do Boga, zwłaszcza w trudnych sytuacjach z pytaniem: „Boże, co mam czynić?” oraz z wiarą i ufnością oczekiwać właściwej odpowiedzi. Po mszy św. i krótkiej przerwie kawowej odbyła się druga część pielgrzymki w sanktuaryjnym muzeum, gdzie zebrani przewodnicy mogli wysłuchać wykładu kol. Adama Lapskiego z chorzowskiego Koła Przewodników Turystycznych im. Augusta Czarnynogi pt. „Sanktuaria i wybrane kościoły Jury (część północna)”. Tradycyjnie po wykładzie przewodnicy przeszli na teren piekarskiej Kalwarii przed pomnik św. papieża Jana Pawła II, aby zakończyć pielgrzymkę, odmówić krótką modlitwę za zmarłych przewodników i podziękować Bogu za dar pielgrzymowania.

Tekst i fot.: kol. Adam Lapski

Przewodnicy po raz 14 z pielgrzymką w Piekarach Śląskich
Przewodnicy po raz 14 z pielgrzymką w Piekarach Śląskich W sobotę, 3 listopada 2018 r. już po raz 14. przewodnicy turystyczni PTTK z Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej spotkali się u stóp… Przejdź do fotogalerii

powrót do strony „fotogaleria z imprez”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun