Aktualności

Zmarł Kol. Włodzimierz Bayer

Z przykrością informujemy, że 3 listopada 2018 r. zmarł nasz Kol. Włodzimierz Bayer – przodownik turystyki górskiej, przewodnik sudecki, instruktor przewodnictwa, wiceprezes Zarządu Koła Grodzkiego przy Oddziale PTTK Sudety Zachodnie, odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK.

ŚP Kol. Włodzimierz Bayer wstąpił do PTTK w 1953 r. Swoją przygodę z turystyką zaczynał w Wielkopolsce. Działał m.in. w poznańskim Oddziale PTTK Winogrady-Piątkowo, a także w Wielkopolskim Klubie Przodowników Turystyki Górskiej. Był także jednym z pierwszych członków Klubu Sudeckiego PTTK w Poznaniu.

Będąc emerytem zamieszkał w górach i został gospodarzem chatki AKT na Hutniczym Grzebiecie. W międzyczasie zdobył uprawnienia przewodnika sudeckiego oraz instruktora przewodnictwa. Następnie włączył się w społeczną działalność w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie”, gdzie organizował m.in. autorskie wycieczki z cyklu „Wycieczki z bajerem”.

Doskonale znał teren Kotliny Jeleniogórskiej. Był miłośnikiem fortyfikacji i umocnień nowożytnych...

Pogrzeb ŚP Kol. Włodzimierza Bayera odbędzie się w środę, 7 listopada o godz. 11.00 na nowym cmentarzu w Cieplicach przy ul. Krośnieńskiej.

Cześć Jego pamięci!

Włodzimierz Bayer

Kalendarz imprez przewodnickich na rok 2018

Szanowne Koleżanki, drodzy Koledzy Przewodnicy w zakładce IMPREZY umieszczony został kalendarz centralnych imprez przewodnickich 2018. Planując imprezy lokalne i regionalne starajcie się wybierać inne terminy, aby brać przewodnicka miała szanse uczestniczyć w organizowanych wydarzeniach bez konieczności wyboru między nimi.

Pobierz plik: „Kalendarz imprez przewodnickich na rok 2018” (Plik typu .pdf 23Kb)

KSPT i KP ZG PTTK

Jubileusz 70-lecia Koła Przewodników Sudeckich w Kłodzku

23-25 listopada 2018 r.

W programie m.in.:

  • nocne zwiedzanie Kudowy-Zdroju oraz warsztaty w Muzeum Zabawek
  • zwiedzanie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju oraz spacer po mieście
  • wizyta w Twierdzy Kłodzkiej
  • koncert pianistki Agnieszki Korpyty
  • biesiada przewodnicka z muzyczną niespodzianką

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 9 listopada 2018 r.

Organizator:
Koło Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK Ziemi Kłodzkiej

Pobierz zaproszenie. (Plik typu .pdf 484Kb)

47. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników PTTK

Golub-Dobrzyń
23-25 listopada 2018 r.

47. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników PTTK

W programie m.in.:

  • 23 listopada (piątek) – wykład dr. hab. Janusza Raczkowskiego „Wnętrza Zamku Golubskiego w okresie krzyżackim”, otwarcie wystawy malarstwa Magdaleny Spasowicz oraz spotkanie organizacyjne
  • 24 listopada (sobota) – uroczyste otwarcie, przesłuchania konkursowe, zwiedzanie zamku, recital zespołu muzyki dawnej oraz konkurs laureatów „O pietruszkę”
  • 25 listopada (niedziela) – przesłuchania finałowe, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz zakończenie

Organizator:
Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu

Pobierz regulamin. (Plik typu .pdf 85Kb)
Pobierz program. (Plik typu .pdf 93Kb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 30Kb)

RODO

Koleżanki i Koledzy,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dawniej ABI): krapst@krapst.eu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Archiwum aktualności
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun