IV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy O Tytuł „Przewodnik - Krasomówca”

Już po raz czwarty w dniach 24-26.03.2017 r., odbył się w Pszczynie IV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy o tytuł „Przewodnik - Krasomówca”. Patronat nad nim objął m. in. Wojciech Saługa - Marszałek Woj. Śląskiego, Roman Bargieł - Prezes ZG PTTK, Paweł Sadza - Starosta Pszczyński, Dariusz Skrobol Burmistrz m. Pszczyna.

Organizatorami konkursu byli: Dyrekcja Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Zarząd Oddziału PTTK Ziemia Pszczyńska, Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Woj. Śląskiego.

Do konkursu przystąpiło 15 uczestników: z Warszawy - Dorota Wócik, Włodzimierz Dembiński, Sulejówka - Jacek Kaczmarek, Krakowa - Jadwiga Kwiecień, Łodzi - Patrycja Czudak, Białegostoku - Iwona Zienkiewicz, Dęblina - Paweł Pawłowski, Zamościa - Maria Jamroż, Kwidzyna - Adam Nosko, Gdyni - Anna Kuczmarska, Międzyzdrojów - Katarzyna Pawlina, oraz z naszego województwa Michał Bożek z Chorzowa, Alicja Matusiak z Pszczyny oraz Alicja Majer i Anna Wołowska z Katowic.

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień do finału Jury zakwalifikowali pięć osób:
Jacka Kaczmarka z Sulejówka
Iwonę Zinkiewcz z Białegostoku
Alicję Matusiak z Pszczyny
Annę Kuczmarską z Gdyni
Włodzimierza Dembińskiego z Warszawy.

Po eliminacjach organizatorzy zorganizowali dla uczestników i obserwatorów Konkursu wycieczkę, którą poprowadził Henryk Skrobol z Koła Przewodników z Pszczyny.

Wieczorem odbyło się losowanie wystąpień finałowych oraz przeliczenie głosów z plebiscytu na "Nagrodę Publiczności".

W niedzielę - w pięknych wnętrzach Pałacu - w Sali Lustrzanej, przy pełnej sali, odbyło się przesłuchania finałowe. Zebranych powitali Jacek Czober - prezes Zarządu Oddziału PTTK Ziemia Pszczyńska a zarazem członek ZG PTTK i Ryszard Ziernicki - przewodniczący Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Woj. Śląskiego, który prowadził Konkurs.

Jury w składzie:
Jacek Delert - Warszawa - przewodniczący, laureat Konkursu w 2008 roku
Małgorzata Wócik - Muzeum Zamkowe Pszczyna
Weronika Zawisza - Grzanka - Pszczyna, polonista
Katarzyna Sylwestrzak - Bielsko Biała - ubiegłoroczny laureat Konkursu z 2016 r.
Maria Kopeć - Bytom - kulturoznawca
Zbigniew Kloc - Koło Przewodników Pszczyna
Andrzej Konarski - Wrocław - laureat Konkursu w 1977 r.

oraz Sekretariat w składzie:
Witold Brol - Gliwice - przewodniczący
Maria Łapińska - Katowice
Helena Witkowska - Chorzów, przystąpiły do pracy

Finaliści w/g kolejności wylosowanych wystąpień zaprezentowali następujące tematy:
- Jacek Kaczmarek z Sulejówka „Barwińscy - życie artystów na walizkach”
- Iwona Zinkiewicz z Białegostoku „Inność prawosławia”
- Alicja Matusiak z Pszczyny „Z audiencją u Mości Królowej”
- Anna Kuczmarska z Gdyni „Wisłą do Gdańska”
- Włodzimierz Dembiński „Sport w Warszawie do 1939 roku”

Po wysłuchaniu finalistów Jury udało się na posiedzenie a przed widzami zaprezentowały się laureatki Szkolnego Konkursu: Karolina Olszowiec z „Legendą o Klimczoku” i Julia Dwornik z tematem „Cudze chwalicie - swego nie znacie”. Ogromnymi brawami podziękowano młodym wykonawczyniom.

W przerwie goście mogli zwiedzić wnętrza pałacowe.

Punktualne w południe rozpoczęła się najważniejsza część Konkursu. W obecności kol. Anny Sierpińskiej - przewodniczącej Komisji Przewodnickiej ZG PTTK i Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych , Pawła Sadzy Starosty Pszczyńskiego, Jacka Czobra - członka ZG PTTK wręczono nestorom śląskiego przewodnictwa: Felicji Wojtyle, Czesławowi Szindlerowi z Pszczyny i Emilii Zajdok z Katowic Odznakę Honorową „Przewodnik Turystyczny - Województwo Śląskie” oraz Piotrowi Polakowi z Rybnika - Srebrną Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

Następnie zaprezentowali się uczestnicy eliminacji, którym gorącymi oklaskami podziękowano za start a Ryszard Ziernicki i Jacek Czober wręczyli im upominki.

Prowadzący Konkurs poprosił Jacka Delerta - przewodniczącego Jury, o ogłoszenie wyników IV Konkursu Krasomówczego. I tak:
V miejsce przypadło - Jackowi Kaczmarkowi z Sulejówka a nagrody wręczali prezesi ZO PTTK w Tarnowskich Górach - Maria Merda i Mikołowie - Piotr Żur
IV miejsce - Alicja Matusiak z Pszczyny a nagrodę wręczała w imieniu Burmistrza Dariusza Skrobola radna Pszczyny Renata Dyrda
III miejsce - Iwona Zinkiewicz z Białegostoku, nagrodę wręczał Paweł Sadza - Starosta Pszczyński
II miejsce - Anna Kuczmarska z Gdyni - nagrodę wręczała w imieniu Dyrektora Muzeum Zamkowego Macieja Klussa - Małgorzata Wójcik
I miejsce - Włodzimierz Dembiński z Warszawy - nagrodę wręczała Anna Sierpińska przewodnicząca Komisji Przewodnickiej ZG PTTK i Jacek Czober członek ZG PTTK.

Laureatom podziękowano za rywalizację i prowadzący konkurs poprosił Józefa Poloka wice wójta Istebnej o wręczenie tradycyjnej nagrody publiczności, którą była okazała rzeźba św. Barbary. Została nią, przy aplauzie sali, Alicja Matusiak z Pszczyny. Alicja Matusiak otrzyma‘a też nagrodę dla najlepszego uczestnika konkursu z woj. śląskiego.

Jak zwykle laureaci pozowali do historycznego zdjęcia.

Ostatnim akcentem Konkursu było podziękowanie członkom Jury i Sekretariatu za pracę.

Anna Sierpińska i Jacek Czober podziękowali organizatorom za sprawne przeprowadzenie Konkursu i zaprosili na kolejny Konkurs w 2018 roku.

Z kronikarskiego obowiązku należy podać nazwiska organizatorów: Muzeum Zamkowe - Pszczyna: Maciej Kluss, Małgorzata Wójcik, Sylwia Pająk,

Zarząd Oddziału PTTK Ziemia Pszczyńska: Jacek Czober, Tadeusz Harazin, Renata Dyrda, Zbigniew Kloc, Henryk Skrobol,

Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Woj. Śląskiego: Maria Łapińska, Helena Witkowska,Maria Merda, Swietłana Koniuszewska, Witold Brol, Stanisław Kawęcki, Mirosław Nawrocki, Ryszard Ziernicki.

Sponsorami Konkursu byli: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Burmistrz m. Pszczyna, Starosta Pszczyński, Prezes ZG PTTK, Wójt Istebnej, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, KWK GUIDO Zabrze, Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki, Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Piekarach Śląskich, PTTK Tarnowskie Góry, PTTK Mikołów, Klub P. Sosnowiec, KP Chorzów Batory.

Załączone fotki są autorstwa Adama Lapskiego
Ryszard Zernicki

III Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników O Tytuł „Przewodnik – Krasomówca” W Pszczynie

W dniach 11 – 13 marca 2016 roku w Pszczynie odbył się III Konkurs Krasomówczy Przewodników o tytuł „Przewodnik – Krasomówca". W Sali Audiowizualnej Stajni Książęcych Muzeum Zamkowego odbyły się eliminacje, w wyniku których 5 przewodników zakwalifikowało się do finału. Sam finał, z udziałem licznej rzeszy kibiców, odbył się w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego. Zacięty finał wyłonił najlepszych Przewodników – Krasomówców.

Laureatami Konkursu zostali:
I miejsce – Katarzyna Sylwestrzak – 12,02 pkt. – Koło Przewodników Beskidzkich im. Stefana Czerneleckiego Oddział PTTK w Bielsku-Białej
II miejsce – Ewa Jagielska – 11,20 pkt. – Koło Przewodników im. Marcelego Mottego Oddział Poznański PTTK)
III miejsce – Edward Fietko – 11,08 pkt. – Klub Przewodników Turystycznych Oddział Wojskowy PTTK w Krakowie)
IV miejsce – Władysława Magiera – 10,66 pkt. – Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie)
V miejsce – Magdalena Jakubowska – 10,52 pkt. – Klub Przewodników „Na Wyspach” Oddział PTTK w Międzyzdrojach)
VI miejsce – Eugeniusz Przykuta – Klub Przewodników po Zabytkowej Kopalni „Guido” w Zabrzu.

Nagroda publiczności otrzymała Katarzyna Sylwestrzak (Koło Przewodników Beskidzkich im. Stefana Czerneleckiego Oddział PTTK w Bielsku-Białej)

 Warto  dodać, że podczas zakończenia Konkursu z udziałem dostojnych gości, w tym władz powiatu pszczyńskiego i miasta Pszczyny, prezesa ZG PTTK Romana Bargieła, dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie Macieja Klussa zaprezentowała się laureatka konkursu młodzieżowego Julia Dwornik z Gimnazjum nr 16 z Bielska-Białej  oraz uczniowie klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 40 z Sosnowca pod kierunkiem Agnieszki Furtacz z koncertem piosenek turystycznych.

Organizatorzy zebrali podziękowania za organizację i wzorowe przeprowadzenie Konkursu.

Z kronikarskiego obowiązku należy podziękować osobom pracującym w trakcie Konkursu, a mianowicie Jury Konkursu, Sekretariatowi Konkursu i prowadzącemu Konkurs.
Jury pracowało w składzie:
Stanisław Kawęcki – przewodniczący – Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego
Maria Kopeć – kulturoznawca z Bytomia
Katarzyna Masny – Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Anna Sierpińska – przewodnicząca Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK i Komisji Przewodnickiej ZG PTTK
Weronika Zawisza-Grzanka – nauczyciel języka polskiego I LO w Pszczynie
Andrzej Konarski – Koło Przewodników we Wrocławiu (laureat Konkursu Krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu) 
Henryk Skrobol – Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowo-Nizinnych im. Haliny i Witolda Jakubowskich Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie

Sekretariat Konkursu:
Witold Brol – Koło Przewodników Turystycznych Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach
Maria Łapińska – Koło Przewodników Miejskich po GOP i Terenowych Oddział Górnośląski PTTK w Katowicach
Helena Witkowska – Koło Przewodników Turystycznych im. Augusta Czarnynogi Oddział PTTK w Chorzowie 

Szczególne podziękowania należą się Jackowi Delertowi (Warszawskie Koło Przewodników Miejskich, Warszawski Oddział Przewodników PTTK) za sprawne poprowadzenie Konkursu.

Konkurs nie odbyłby się gdyby nie działalność Komitet Organizacyjny, który pracował w składzie: S. Kawęcki, M. Łapińska, H. Witkowska, S. Koniuszewska, W. Brol, M. Nawrocki i Ryszard Ziernicki (wszyscy to członkowie Rady Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego).

Na podziękowania zasłużyli sponsorzy, m.in. Oddział PTTK i Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych w Mikołowie, Oddział PTTK i Klub Przewodników Turystycznych w Tarnowskich Górach, Koło Przewodników Turystycznych Oddziału Zakładowego PTTK przy Hucie „Batory” S.A. w Chorzowie, Oddział PTTK w Bielsku-Białej, a także Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki i Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz władze powiatu pszczyńskiego i miasta Pszczyny.

Ryszard Ziernicki

III Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników O Tytuł „Przewodnik – Krasomówca” W Pszczynie
III Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników O Tytuł „Przewodnik – Krasomówca” W Pszczynie W dniach 11 – 13 marca 2016 roku w Pszczynie odbył się III Konkurs Krasomówczy Przewodników o tytuł „Przewodnik – Krasomówca". Przejdź do fotogalerii

II Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników o tytuł „Przewodnik – Krasomówca” w Pszczynie

ANNA SKIENDZIEL z Chorzowa Przewodnik – Krasomówca 2015

ANNA SKIENDZIEL z Chorzowa
Przewodnik – Krasomówca 2015

W dniach 20 – 22 marca 2015 r. odbył się w Pszczynie II Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy o tytuł „Przewodnik – Krasomówca". Organizatorem Konkursu był Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych, Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego, Oddział Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie oraz Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Konkurs odbywał się pod Honorowym Patronatem Marszałka woj. Śląskiego Wojciecha Saługi, Przewodniczącego Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk prof. Dra hab. Andrzeja Markowskiego i Prezesa Zarządu Głównego PTTK Romana Bargieła. Przesłuchania uczestników Konkursu odbywały się w zabytkowych wnętrzach muzealnych: eliminacje – w stajniach książęcych, finały – w Sali Lustrzanej Zamku.

Do rywalizacji zgłosiło się 10 uczestników: z Warszawy, Gdyni, Jeleniej Góry, Sandomierza, Wadowic, Chorzowa i Cieszyna. W sobotę odbyły się eliminacje. Każdy z uczestników miał za zadanie zaprezentować 10. minutową prelekcję typu krajoznawczego. Jury, któremu przewodniczył Stanisław Kawęcki oceniając poprawność językową, sposób budowy wypowiedzi, styl prezentacji itd. wybrało pięciu finalistów, a mianowicie: Annę Skiendziel i Michała Bożka z Chorzowa, Ewę Ter-Tatewosjan i Włodzimierza Dembińskiego z Warszawy oraz Ewelinę Marciniak z Gdyni.

W niedzielę, przy licznym udziale publicznosci, w przepięknej zamkowej Sali Lustrzanej, odbył się finał. Wśród widowni zasiedli m.in. prezes ZG PTTK Roman Bargieł, wiceprezes ZG PTTK Stanisław Sikora, członek ZG PTTK, a zarazem prezes Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej Jacek Czober, przewodnicząca Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych Anna Sierpińska, członkowie Krajowego Samorządu Swietłana Koniuszewska, Jacek Delert oraz liczne grono przewodników reprezentujących prawie wszystkie regiony w Polsce. W finale uczestnicy w trakcie 15. minutowego wystąpienia mieli zaprezentować swój temat krajoznawczy: Włodzimierz Dembiński – „Warszawska kolej podziemna”, Ewelina Marciniak – „Miłość w Sopocie w sierpniu 1939 r.”, Michał Bożek – „ – próba intronizacji Habsburga w czasie I wojny światowej”, Anna Skiendziel – „Tragedia górnośląska – czym była?” oraz Ewa Ter-Tatewosjan – „Jan Ignacy Paderewski – mąż stanu, polityk, patriota, wirtuoz”.

Po wystąpieniach finalistów Jury udało się na naradę, a przed publicznością zaprezentowali się zwycięzcy Szkolnego Konkursu Krasomówczego w kategorii szkół gimnazjalnych: Julia Dwornik z Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej (nauczyciel Mirosława Łukowicz-Pędzierska), Wojciech Ćwikowski z Gimnazjum nr 20 z Katowic (nauczyciel Izabela Pawlik) oraz w kategorii szkół podstawowych: Magdalena Kotas z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku (nauczyciel Bożena Fojcik) i Jakub Taborowski ze Szkoły Podstawowej nr 40 z Sosnowca (nauczyciel Agnieszka Furtacz). Ogromne brawa były podziękowaniem za ich bardzo udany występ. Zakończenie konkursu odbyło się niezwykle uroczyście. Do gości obserwujących finały dołączyli: Skarbnik woj. śląskiego Elżbieta Stolorz-Krzisz,  Starosta Powiatu Pszczyńskiego Paweł Sadza, Przewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego Barbara Bandoła, burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie Maciej Kluss. Po odczytaniu listu gratulacyjnego od Marszałka Województwa Wojciecha Saługi przewodniczący Jury Stanisław Kawęcki  odczytał wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Przewodników o tytuł „Przewodnik – Krasomówca”. Przewodnikiem – Krasomówcą została Anna Skiendziel z Chorzowa. Kolejne miejsca zajęli: Włodzimierz Dembiński z Warszawy, Michał Bożek z Chorzowa, Ewelina Marciniak z Gdyni i Ewa Ter-Tatewosjan z Warszawy. Nagrodę publiczności otrzymała Agnieszka Furman z Sandomierza.

Nagrody w Konkursie ufundowali: ZG PTTK, Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich, Oddział PTTK w Mikołowie, Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” z Zabrza, Burmistrz Pszczyny, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, a w kategorii Szkolnego Konkursu: Oddział PTTK w Tarnowskich Górach, Chorzowskie Centrum Informacji Turystycznej, Prezydent Miasta Chorzowa i Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego.

Konkurs, według opinii uczestników i gości, był bardzo dobrze zorganizowany i przeprowadzony. Jest to zasługa organizatorów, którymi byli: Stanisław Kawęcki, Jacek Czober, Helena witkowska, Maria Łapińska, Swietłana Koniuszewska, Emilia Zajdok, Maria Merda, Mirosław Nawrocki, Rytszard Ziernicki. Konkurs doskonale prowadził Andrzej Długosz.

Warto odnotować na koniec skład Jury i Sekretariatu Konkursu:
Przewodniczący Jury – Stanisław Kawęcki, członkowie Jury – Weronika Zawisza-Grzanka, Katarzyna Masny, Adam Jakubowski i Emanuel Famulok, Kierownik Sekretariatu – Jacek Delert, członkowie Sekretariatu – Maria Łapińska i Helena Witkowska

Ryszard Ziernicki i Stanisław Kawęcki
Zdjęcia: Jadwiga Palowska.

II Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników o tytuł „Przewodnik – Krasomówca” w Pszczynie
II Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników o tytuł „Przewodnik – Krasomówca” w Pszczynie W dniach 20 – 22 marca 2015 r. odbył się w Pszczynie II Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy… Przejdź do fotogalerii

I Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy o Tytuł „Przewodnik – Krasomówca” w Pszczynie rozstrzygnięty

W dniach 28 – 30 marca 2014 r. w Pszczynie odbywał się I Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy o tytuł „Przewodnik – Krasomówca”

przeczytaj pełna relację. (Plik typu .pdf 380KiB)
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun