Opisy fotogalerii

Podsumowanie lata w Białymstoku

Lato i okres wytężonej pracy za nami. Czas na relację z działań białostockich przewodników.

Wzorem lat ubiegłych przewodnicy zrzeszeni w Klubie Przewodników Terenowych Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku oprowadzali po najważniejszych obiektach centrum miasta w ramach akcji „Niedziela z przewodnikiem”. Począwszy od maja do września 2014 r. w każdą drugą niedzielę miesiąca licencjonowani przewodnicy turystyczni czekali o godz. 1100 pod bramą wjazdową Pałacu Branickich na zainteresowanych mieszkańców i turystów. Bezpłatne spacery były okazją do poznania historii naszego miasta, historycznych obiektów z nim związanych, a także wędrówka śladami znanych osób związanych z „grodem nad Białą”. W tegorocznej akcji wzięło udział 197 osób.

Jednocześnie kontynuowaliśmy współpracę z Urzędem Miasta w Białymstoku realizując już po raz piąty akcję „Lato z zabytkami. Odkryj Białystok”. Głównym celem akcji jest promocja dziedzictwa kulturowego Białegostoku poprzez fachowe prezentowanie nie tylko pojedynczych obiektów zabytkowych miasta, ale również całego kontekstu historyczno-kulturowego, w jakim powstały i do dziś funkcjonują. Celami pośrednimi jest wzbogacenie letniej oferty kulturalnej na terenie miasta Białystok, edukacja społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego Białegostoku oraz promocja przewodnictwa turystycznego.

W okresie od 4 maja do 28 września br. białostoccy przewodnicy oprowadzali zainteresowanych po najcenniejszych i najciekawszych zabytkach miasta oraz przestrzeni miejskiej między nimi w ramach spacerów tematycznych: Wersal Podlaski, Historia jednej ulicy – ulica Kilińskiego, Wielowyznaniowy Białystok, Historia z ulicy Warszawskiej, Opowieści pułkowe, Tajemnicze Bojary, Białystok majn hajm – śladami białostockich Żydów, Non omnis moria – białostockie cmentarze, Historia zapisana w murach szkoły, U nas też jeździły tramwaje – śladami białostockiej Konki.

Dodatkowo, w dniu 4 maja br. zrealizowana została akcja „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” w ramach obchodów 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W realizację akcji zaangażowanych zostało 23 licencjonowanych przewodników terenowych województwa podlaskiego zrzeszonych w Klubie Przewodników Turystycznych w Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku.

Każdorazowo w określonym miejscu i o określonych godzinach odbywała się zbiórka wszystkich chętnych i przewodnik wyruszał z grupą, prezentując jej dziedzictwo kulturowe Białegostoku. Czas trwania oprowadzania każdorazowo wynosił ok. 90 minut. Na miejscu zbiórki umieszczony był punkt informacyjny, przy którym rozdawane były ulotki z kalendarzem kolejnych akcji z cyklu „Lato z zabytkami. Odkryj Białystok” i wyeksponowana była informacja o dofinansowaniu akcji przez Prezydenta Białegostoku. W realizacji akcji udział wzięło 4 wolontariuszy – członków Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku, czuwających nad bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem imprez oraz prowadzących podstawowe badania statystyczne.

Uczestnicy spacerów w ramach akcji „Lato z zabytkami. Odkryj Białystok” 2014 mieli możliwość uzyskania tytułu Znawcy Białegostoku. W tym celu wydane zostały karty uczestnictwa w akcji. Udział w spacerach potwierdzany był każdorazowo przez Organizatorów stosownym stemplem na karcie. Uczestnictwo w minimum 7 spacerach pozwoliło uzyskać stosowny certyfikat, wręczony podczas ostatniego odcinka akcji.

W tegorocznej akcji „Lato z zabytkami. Odkryj Białystok” 2014 wzięło udział 1650 osób.

Pomimo tego, że słońca coraz mniej, my nie przestajemy działać. Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu akcjami przewodnickimi w mieście, zapraszamy na jesienno – zimowe spacery w przewodnikami Klubu Przewodników Terenowych RO PTTK w Białymstoku.

Opracowały:
Anna Sierpińska i Izabela Szymańska

Podsumowanie lata w Białymstoku
Podsumowanie lata w Białymstoku Lato i okres wytężonej pracy za nami. Czas na relację z działań białostockich przewodników. Przejdź do fotogalerii

powrót do strony „fotogaleria z imprez”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun