Wydawnictwa

Publikacje

Patron - Atrybut - Symbol

Patron - Atrybut - Symboli Urszula JANICKA-KRZYWDA

PATRON - ATRYBUT - SYMBOL
Wyd. Pallottinum
Poznań 1993

Opracowanie niniejsze dotyczy ikonografii hagiograficznej. Hagiografia to dział piśmiennictwa kościelnego obejmujący żywoty świętych i związane z nimi legendy, w czym tkwi źródło wyobrażonych na wizerunkach atrybutów towarzyszących ich postaci i przypisywanych jej patronatów. Nie zawsze można rozpoznać kogo przedstawia wizerunek (rzeźba, obraz), gdyż przedstawione postacie są do siebie podobne. Jedyną informacją jest często atrybut czyli element związany z życiem lub działalnością przedstawionej osoby świętego lub błogosławionego.

Ikonografia to nauka pomocnicza historii zajmująca się wyobrażeniami plastycznymi, bada ona ich elementy treściowe i symboliczne, klasyfikuje na określone typy i tematy, bada je jako źródła historyczne.

Autorka omawia historię życia wybranych świętych i błogosławionych i podaje ich atrybuty oraz patronaty. W oddzielnych rozdziałach przedstawia wykaz atrybutów świętych i błogosławionych, następnie wykaz patronatów ogólnych, patronatów niektórych zakonów w Polsce, patronatów archidiecezji i diecezji w Polsce, patronatów niektórych kontynentów, państw i prowincji, patronów niektórych miast w Europie, patronów niektórych miast w Polsce oraz wyjaśnia wszelkiego rodzaju symbolikę.

Ze względu na ogromną przydatność w codziennej pracy przewodnickiej pozycja ta powinna znaleźć się w bibliotece każdego przewodnika.

powrót do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun