Kampania sprawozdawczo - wyborcza

Krajowa Konferencja Przewodników Turystycznych PTTK

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Komisja Przewodnicka PTTK informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 13/XX/2023 ZG PTTK z dnia 4 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wzorcowego Komisji i Rad Zarządu Głównego PTTK oraz organizacji Krajowych Konferencji, Komisja Przewodnicka ZG PTTK została zobowiązana do zorganizowania i przeprowadzenia Krajowej Konferencji Przewodników Turystycznych PTTK do dnia 31 maja 2023 r.

Regulamin Krajowej Konferencji Przewodników Turystycznych PTTK, został zatwierdzony Uchwałą nr 26/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK dopiero w dniu 22 lutego 2023 r.

Ze względu na krótki czas, jaki pozostał na zorganizowanie Konferencji, która zaplanowana została na 27-28 maja 2023 r., zaświadczenia o wyborze delegatów na Konferencję (wzór załączony do Regulaminu Konferencji) należy przesłać pocztą elektroniczną (skan, zdjęcie) na adres: komisjaprzewodnicka[at]pttk.pl albo za pośrednictwem poczty na adres: ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa w terminie najpóźniej do 8 kwietnia 2023 r.

Z przewodnickim pozdrowieniem
Komisja Przewodnicka ZG PTTK

Do pobrania:
Komunikat organizacyjny KKPT nr 1 (Plik typu .pdf 97KB)
Uchwała nr 13/XX/2023 ZG PTTK z dnia 4 lutego 2023 r. (Plik typu .pdf 125KB)
Regulamin KKPT – załącznik do Uchwały nr 26/XX/2023 ZG PTTK z dnia 22 lutego 2023 r. (Plik typu .pdf 329KB)
Zaświadczenie wyboru delegata (Plik typu .docx 15KB)
Zgłoszenie udziału w Konferencji (Plik typu .docx 50KB)

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w Wojewódzkich Samorządach Przewodników Turystycznych PTTK

Koleżanki i Koledzy,
dobiega końca obecna kadencja Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK. Należy więc rozpocząć działania związane z powołaniem Samorządu na następną kadencję. Poniżej dostępny jest do pobrania Regulamin wyborczy wraz z załącznikami określającymi zasady przeprowadzenia wyborów do Wojewódzkich Samorządów Przewodników Turystycznych oraz Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK.

Uwaga! Rozpoczęcie kampanii wyborczej do Komisji Przewodnickiej ZG PTTK zostanie ogłoszone Uchwałą nowego Zarządu Głównego. Po raz pierwszy bowiem będziemy mieli do czynienia z rozdzielnymi wyborami naszych przedstawicieli do KSPT oraz Komisji Przewodnickiej ZG PTTK.

Do pobrania:
Pismo przewodnie KSPT PTTK (Plik typu .pdf 248KB)
Regulamin wyborczy KSPT PTTK (Plik typu .pdf 667KB)
Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Koła/Klubu (Plik typu .doc 22KB)
Zaświadczenie o wyborze delegata na WKSPT (Plik typu .doc 17KB)
Protokół Komisji Skrutacyjnej WKSPT (Plik typu .doc 14KB)
Protokół Komisji Skrutacyjnej zebrania konstytuującego WSPT (Plik typu .doc 16KB)

Archiwum
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun