Imprezy przewodnickie w roku 2023

Jubileuszowy 50. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników

Golub-Dobrzyń
24-26 listopada 2023 r.r.

Przewodnicy-krasomówcy, w ramach konkursu regulaminowego, rywalizować będą o kolię królewny Anny Wazówny, a także tradycyjny laur krasomówczy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. Natomiast laureaci poprzednich edycji, którzy nie mogą startować w konkursie głównym, wezmą udział w dodatkowym Konkursie Laureatów „O pietruszkę”.

Organizator:

  • Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.

Do pobrania:
zaproszenie, karta zgłoszenia i regulamin (Plik typu .pdf 370KB)

Pomorskie Forum Krajoznawczo-Przewodnickie

Gdańsk, 14 października 2023 r.

Jubileusz 70-lecia Koła Przewodników Turystycznych w Gliwicach

28 października 2023 r., Gliwice

RODO

Koleżanki i Koledzy,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dawniej ABI): krapst@krapst.eu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Archiwum wydarzeń z roku 2023
Archiwum wydarzeń z lat ubiegłych
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun