Krajowa Konferencja Przewodników Turystycznych PTTK

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Komisja Przewodnicka PTTK informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 13/XX/2023 ZG PTTK z dnia 4 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wzorcowego Komisji i Rad Zarządu Głównego PTTK oraz organizacji Krajowych Konferencji, Komisja Przewodnicka ZG PTTK została zobowiązana do zorganizowania i przeprowadzenia Krajowej Konferencji Przewodników Turystycznych PTTK do dnia 31 maja 2023 r.

Regulamin Krajowej Konferencji Przewodników Turystycznych PTTK, został zatwierdzony Uchwałą nr 26/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK dopiero w dniu 22 lutego 2023 r.

Ze względu na krótki czas, jaki pozostał na zorganizowanie Konferencji, która zaplanowana została na 27-28 maja 2023 r., zaświadczenia o wyborze delegatów na Konferencję (wzór załączony do Regulaminu Konferencji) należy przesłać pocztą elektroniczną (skan, zdjęcie) na adres: komisjaprzewodnicka[at]pttk.pl albo za pośrednictwem poczty na adres: ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa w terminie najpóźniej do 8 kwietnia 2023 r.

Z przewodnickim pozdrowieniem
Komisja Przewodnicka ZG PTTK

Do pobrania:
Komunikat organizacyjny KKPT nr 1 (Plik typu .pdf 97KB)
Uchwała nr 13/XX/2023 ZG PTTK z dnia 4 lutego 2023 r. (Plik typu .pdf 125KB)
Regulamin KKPT – załącznik do Uchwały nr 26/XX/2023 ZG PTTK z dnia 22 lutego 2023 r. (Plik typu .pdf 329KB)
Zaświadczenie wyboru delegata (Plik typu .docx 15KB)
Zgłoszenie udziału w Konferencji (Plik typu .docx 50KB)

Imprezy przewodnickie w roku 2023

Pomoc dla kol. Marcina Świdzińskiego z Koła Przewodników Terenowych przy Oddziale PTTK Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku

Pomoc dla kol. Marcina Świdzińskiego z Koła Przewodników Terenowych przy Oddziale PTTK Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w Wojewódzkich Samorządach Przewodników Turystycznych PTTK

Koleżanki i Koledzy,
dobiega końca obecna kadencja Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK. Należy więc rozpocząć działania związane z powołaniem Samorządu na następną kadencję. Poniżej dostępny jest do pobrania Regulamin wyborczy wraz z załącznikami określającymi zasady przeprowadzenia wyborów do Wojewódzkich Samorządów Przewodników Turystycznych oraz Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK.

Uwaga! Rozpoczęcie kampanii wyborczej do Komisji Przewodnickiej ZG PTTK zostanie ogłoszone Uchwałą nowego Zarządu Głównego. Po raz pierwszy bowiem będziemy mieli do czynienia z rozdzielnymi wyborami naszych przedstawicieli do KSPT oraz Komisji Przewodnickiej ZG PTTK.

Do pobrania:
Pismo przewodnie KSPT PTTK (Plik typu .pdf 248KB)
Regulamin wyborczy KSPT PTTK (Plik typu .pdf 667KB)
Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Koła/Klubu (Plik typu .doc 22KB)
Zaświadczenie o wyborze delegata na WKSPT (Plik typu .doc 17KB)
Protokół Komisji Skrutacyjnej WKSPT (Plik typu .doc 14KB)
Protokół Komisji Skrutacyjnej zebrania konstytuującego WSPT (Plik typu .doc 16KB)

50. Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich

Kielce
15-16 kwietnia 2023 r.

Organizatorzy:

 • Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Świętokrzyskiego,
 • Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
 • Koło Przewodników Świętokrzyskich „Bartek” w Kielcach

XXV Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK

„Szlak Kopernikowski”

Olsztyn – Lidzbark Warmiński – Frombork
20-23 kwietnia 2023 r.

XXV Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK

W programie m.in.:

 • zwiedzanie Olsztyna (Stare Miasto, Muzeum Warmii i Mazur), seans w Planetarium oraz do wyboru: rajd pieszy nad jez. Ukiel, rajd rowerowy dookoła jez. Ukiel lub spływ kajakowy Łyną,
 • wyjazd na Szlak Kopernikowski, w tym zwiedzanie Lidzbarka Warmińskiego (Zamek Biskupów Warmińskich) oraz Fromborka (Katedra, Muzeum Mikołaja Kopernika, Nowy Pałac Biskupi, Wieża Radziejowskiego),
 • wizyta w Barczewie śladami Feliksa Nowowiejskiego (Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego, Synagoga Kultury, kościół św. Andrzeja, park miejski nad Pisą Warmińską),
 • spotkanie integracyjne przy muzyce.

Impreza połączona będzie z jubileuszem 70-lecia Koła Przewodników Turystycznych PTTK w Olsztynie.

Zakwaterowanie uczestników zaplanowano w hotelu Na Skarpie** w Olsztynie przy ul. Gietkowskiej 6A.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w imprezie decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszenia.

Organizatorzy:

 • Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie
 • Koło Przewodników Turystycznych PTTK w Olsztynie
 • Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj. warmińsko-mazurskiego

Do pobrania:
zaproszenie (Plik typu .pdf 464KB)
program (Plik typu .pdf 226KB)
karta zgłoszenia (Plik typu .doc 32KB)

Guide Tour 2023

Trzebiatów – Szczecin – Berlin
20-23 kwietnia 2023 r.

W programie m.in.:

 • zwiedzanie Szczecina, w tym Łasztowni, Wałów Chrobrego, Filharmonii, willi Lenza, Browaru Pod Zamkiem, Muzeum Techniki, Cmentarza Komunalnego,
 • rejs statkiem po Odrze,
 • wycieczka do Berlina z czasem wolnym na zakupy.

Zakwaterowanie w hotelu Victoria w Szczecinie (pl. Stefana Batorego 2a).

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się data zgłoszenia telefonicznego na listę.

Organizator:

 • Organizator: Koła PTTK „Baszta Kaszana” w Trzebiatowie

Do pobrania:
program (Plik typu .pdf 218KB)
karta zgłoszenia (Plik typu .doc 24KB)

Konferencja „Prekursorzy turystyki i krajoznawstwa w Wielkopolsce”

Poznań
20-21 maja 2023 r.

W programie m.in. referaty o prekursorach i pionierach turystyki i krajoznawstwa, spacer z przewodnikiem po Poznaniu i zwiedzanie Wzgórza św. Wojciecha, a także wycieczka krajoznawcza do Ostrowa Lednickiego (Pola Lednickie i Muzeum Pierwszych Piastów).

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2023 r.

Organizatorzy:

 • Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim PTTK
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu

Do pobrania:
program (Plik typu .pdf 243KB)
karta zgłoszenia (Plik typu .pdf 13KB)

RODO

Koleżanki i Koledzy,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dawniej ABI): krapst@krapst.eu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Archiwum wydarzeń z roku 2023
Archiwum wydarzeń z lat ubiegłych
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun