Imprezy przewodnickie w roku 2022

Szkolenie dla kandydatów na Instruktorów Przewodnictwa PTTK

Sanok
18-22 stycznia 2023 r.

W programie m.in.:

 • przedstawienie prezentacji multimedialnych przez uczestników,
 • przewodnictwo turystyczne w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
 • zasady organizowania kursów przewodnickich,
 • metodyka prowadzenia wycieczek,
 • kultura słowa w przekazie przewodnickim,
 • podstawy prawne działania przewodników turystycznych,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna.

Zakwaterowanie w hotelu Bona*** w Sanoku (ul. Białogórska 47).

Wypełnioną ankietę wraz z rekomendacją jednostki delegującej należy przesłać do 21 grudnia 2022 r. Szkolenie odbędzie się przy minimum 30 zgłoszeniach.

Organizatorzy:

 • Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK,
 • Oddział PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku,
 • Koło Przewodników PTTK w Sanoku.

Do pobrania:
ogłoszenie (Plik typu .pdf 457KB)
program kursu (Plik typu .pdf 307KB)
tematy do przygotowania (Plik typu .pdf 118KB)
Ankieta kandydata (Plik typu .doc 48KB)
Ankieta kandydata (Plik typu .pdf 591KB)
Ramowy program szkolenia (Plik typu .pdf 186KB)

XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę

Częstochowa
10-12 marca 2023 r

W programie m.in. rekolekcje, Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich oraz msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Organizator:

 • Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły

Do pobrania:
zaproszenie (Plik typu .pdf 61KB)

Guide Tour 2023

RODO

Koleżanki i Koledzy,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dawniej ABI): krapst@krapst.eu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Archiwum aktualności
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun