Strona główna

Komisja Przewodnicka ZG PTTK

Podczas XII Krajowej Konferencji Przewodników Turystycznych PTTK, która obradowała 16-18 marca 2018 r. w Chęcinach-Rzepce, wybrany został nowy skład Komisji Przewodnickiej ZG PTTK na kadencję 2018-2022. 
Komisja Przewodnicka ZG PTTK

Na zdjęciu od lewej strony: Tomasz Simiński-Stanny, Andrzej Sproch, Andrzej Talarek, Swietłana Koniuszewska, Zdzisław Kryściak, Joanna Lipińska, Zbigniew Pawlik, Marcin Szumny i Artur Kowalczyk.

Fot. Adam GrabowskiKrajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK

Podczas XII Krajowej Konferencji Przewodników Turystycznych PTTK ukonstytuował się także Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK.
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK

Na zdjęciu od lewej: Witold Brol, Kazimierz Micorek, Adam Grabowski, Irena Kowalczyk, Adam Skiba, Marcin Świdziński, Barbara Ząbczyk-Chmielewska, Marcin Tysler, Urszula Ormicka, Bolesław Wojciechowski, Roksana Knapik, Adam Jakubowski i Jolanta Sander-Szulc. Nieobecni na zdjęciu: Aleksandra Dalke i Ryszard Bącal.

Fot. Adam Grabowski

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun