Archiwum aktualności

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

Zbliża się Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Organizujmy w swoich środowiskach i w swoich regionach (województwach) obchody tego naszego święta pamiętając o idei, jaka musi towarzyszyć tym obchodom. Pokażmy naszemu społeczeństwu co robimy, jak robimy, dlaczego jesteśmy potrzebni i że to, co robimy, robimy nie tylko za pieniądze. I niech też nas dostrzegą ci, którzy w ostatnim okresie czasu chcą zniszczyć to, czego dopracowaliśmy się przez tyle lat w zakresie szkolenia, metodyki pracy, a także przewodnickiej wiedzy ogólnej. Niech nas dostrzegą też ci, którzy uważają, że każdy człowiek (nawet ten z ulicy), byle by miał wykształcenie wyższe, może być przewodnikiem zapominając, że przewodnik to osoba, która posiada wiedzę uzyskiwaną na kursach, szkoleniach, a także przez wiele lat pracy, z bardzo wielu dziedzin. Dla przykładu wymienię tylko kilka: geografia ogólna, geografia regionu, topografia szczegółowa, hydrografia, klimatologia, ochrona środowiska, ogólna wiedza przyrodnicza, etnografia, architektura, historia sztuki, zagospodarowanie turystyczne, historia turystyki, pierwsza pomoc, metodyka pracy w różnych miejscach i w różnych warunkach, psychologia, socjologia itd. Wspomnieć też należy, że przewodnik powinien posługiwać się poprawną polszczyzną, mówić wyraźnie i ciekawie, być cierpliwym i wyrozumiałym, po prostu: kochać ludzi, z którymi pracuje.

Używajmy poprawnej nazwy naszego święta: MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO i próbujmy z tą nazwą zapoznać jak największą grupę ludzi: od przedszkolaków po osoby dorosłe. Niech naszemu społeczeństwu słowo PRZEWODNIK zawsze dobrze się kojarzy, kojarzy się z perfekcyjnym pokazywaniem i objaśnianiem najpiękniejszych miejsc w kraju, przyrody, zabytków i ludzi z nimi związanych. Tego życzę Wam wszystkim, Koleżankom i Kolegom, w dniu naszego wspólnego święta, w Międzynarodowym Dniu Przewodnika Turystycznego

Stanisław Kawęcki - przewodniczący KSPT PTTK

Międzynarodowy Dzień Przewodników Turystycznych
obchodzony corocznie 21 lutego

Międzynarodowy Dzień Przewodników Turystycznych, uroczyście obchodzony 21 lutego, został ustanowiony w 1989 r. podczas III Konwencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (World Federation of Tourist Guide Associations – WFTGA), która odbyła się w Nikozji na Cyprze.

Ideą Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych jest oprowadzanie za darmo miejscowych ludzi, w ich języku, po ich terenie. Ten dzień ma pokazać pracę przewodnika lokalnym społecznościom i lokalnym władzom, a także uświadomić gospodarzom terenu, jaką rolę odgrywają przewodnicy w obsłudze turystów, a w szczególności w kreowaniu wizerunku miasta czy regionu.

Przewodnik turystyczny, zgodnie z Europejskim Komitetem Standaryzacji (European Commitee for Standardisation), to osoba, która oprowadza zwiedzających w wybranym przez nich języku oraz objaśnia kulturalne i przyrodnicze dziedzictwo obszaru, na jaki posiada uprawnienia wydane przez odpowiednie władze.

Historia:

 • I Międzynarodowa Konwencja Przewodników Turystycznych odbyła się w lutym 1985 r. w Jerozolimie. Wówczas zgłoszono propozycję utworzenia federacji narodowych i innych organizacji przewodników turystycznych.
 • Podczas II Konwencji, która odbyła się w 1987 r. w Wiedniu, WFTGA została zarejestrowana w oparciu o prawo austriackie. Siedzibą Federacji stał się Wiedeń ze stałym przedstawicielem WFTGA, ale siedzibą zarządu Federacji jest Londyn.
 • Podczas III Konwencji w Nikozji w 1989 r. ustanowiono dzień 21 lutego Międzynarodowym Dniem Przewodnika Turystycznego
 • Pierwszy raz świętowano Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego (International Tourist Guide Day – ITGD) w 15 krajach, po tym jak Titina Loizides, przewodnicząca Światowej Federacji Przewodników Turystycznych (Word Federation of Tourist Guide Associations – WFTGA), zainicjowała go 21 lutego 1990 r.
 • WFTGA jest organizacją pozarządową, współpracującą z UNESCO i jest uznawana przez UNWTO (United Nations World Tourism Organization – Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych) jako oficjalny organ reprezentujący wyszkolonych i licencjonowanych przewodników turystycznych na całym świecie. WFTGA jest organizacją non-profit kierowaną przez wybierany zarząd, którego członkowie obecnie pochodzą z następujących krajów: Austria, Cypr, Holandia, Indie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki
 • Aktualnie Word Federation of Tourist Guide Associations zrzesza 65 organizacji przewodnickich krajowych z całego świata (ponad 120 000 członków)
 • Ostatnia Konwencja WFTGA odbyła się w dniach 30.01 – 02.02. 2011 r. w stolicy Estonii, Talionie, Prezesem Federacji została pani Rosalind Newlands ze Szkocji, a sekretarzem Patricka Blain

Logo Federacji:

Dwie dłonie: jedna w geście przyjaźni, druga wskazująca kierunek na tle globu ziemskiego.

Światowa Federacja Stowarzyszeń
                      Przewodników Turystycznych

Światowa Federacja Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych

Europejska Federacja Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (nowe logo)

Europejska Federacja Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (nowe logo)

Język Federacji:

Oficjalnym językiem federacji jest język angielski.

Cele WFTGA:

 • ustanowienie kontaktów pomiędzy organizacjami przewodników na świecie i umocnienie ich zawodowych relacji
 • reprezentowanie zawodowych przewodników na forum międzynarodowym, promowanie ich oraz dbanie o ich interesy
 • kreowanie i umacnianie wizerunku tego zawodu
 • promocja uniwersalnych zasad etyki i rzemiosła przewodnickiego
 • podnoszenie standardów zawodowych
 • międzynarodowe szkolenia, podnoszenie kwalifikacji przez edukację
 • zapewnienie wymiany informacji między członkami

WFTGA prowadzi międzynarodowy lobbing, tworzy bazy danych, prowadzi kursy dla przewodników i instruktorów przewodnictwa, umożliwia wymianę doświadczeń, informuje o nowych trendach w turystyce, a także aspektach prawnych, zwalcza nieprofesjonalne i nielegalne przewodnictwo, organizuje konwencje.

Członkowstwo w WFTGA:

 • pełne – organizacje „non-profit” (organizacja, której zadaniem nie jest osiąganie zysku) przewodników z dowolnego kraju (ich członkowie muszą być przewodnikami z oficjalnymi licencjami);
 • indywidualne – dla indywidualnych przewodników z krajów, w których organizacje przewodników nie należą do WFTGA;
 • stowarzyszone – dla innych rządowych lub prywatnych organizacji związanych z działalnością turystyczną lub szkoleniową w dziedzinie turystyki (bez wymogu „non-profit”).

XV Edycja Konkursu Pilot Roku – Pilot Roku 2011

I Edycja Konkursu Przewodnik Roku – Przewodnik Roku 2011

Wrocław, 07.02.2012

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych Współzałożyciel Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych Współzałożyciel Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa wpisane do K.R.S. pod numerem 0000063011 REGON 931958840 NIP 899-22-43-341

--<

Szanowni Państwo,
z satysfakcją pozwalamy sobie zakomunikować, że w dn. 04.02.2012 dokonano Uroczystego Podsumowania:
XV Edycji Konkursu Pilot Roku – Pilot Roku 2011
i
I Edycji Konkursu Przewodnik Roku – Przewodnik Roku 2011
pod Honorowym Patronatem:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Pani Katarzyny Sobierajskiej
Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej – Pana Rafała Szmytke
Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Pana Rafała Jurkowlańca
Biura Promocji Miasta Wrocław w imieniu Pana Rafała Dutkiewicza, Prezydenta Miasta Wrocław
Patronat medialny:
Rynek Podróży

na Tradycyjnym Balu Pilota, Przewodnika i Turysty.

Uroczysta gala odbyła się w Hotelu Wrocław, w odświętnie udekorowanej na tę okazję sali.
Uczestniczyli w niej oficjalni goście – Marek Tobiasz – Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki, a zarazem Przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej, Wojciech Biliński – Dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Jan Wysokiński – Redaktor Naczelny „Rynku Podróży”, Laureaci Konkursów, liczni przedstawiciele środowisk pilockich i przewodnickich Dolnego śląska i innych regionów kraju.

Otwarcia uroczystości dokonała Zdzisława Walawska, Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek Zagranicznych, następnie przebieg prac konkursowych zaprezentował Jacek Rułowski – Przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego, Honorowy Prezes Stowarzyszenia i Wiceprezes Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa.

Na Konkursu Pilot Roku 2011 wpłynęło 61 zgłoszeń kandydatów, natomiast na Konkurs Przewodnik Roku 2011 wpłynęło 47 zgłoszeń kandydatów.

Kapituły Konkursów (Kapituła Konkursu Pilot Roku 2011 pod przewodnictwem prof. dr hab. Jerzego Wyrzykowskiego, Kapituła Konkursu Przewodnik Roku 2011 pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Rżońcy) wyłoniły Laureatów po zapoznaniu się z opiniami biur podróży, listami polecającymi, opiniami turystów.

Kapituła Konkursu Pilot Roku wybrała:

 • Pilot Roku – Ewa Pisera, Piaseczno
 • II miejsce – Stanisław Pilip, Szczecin
 • III miejsce – Piotr Zubrzycki, Warszawa
 • Wyróżnienie Specjalne – Piotr Lisowski, Ostróda

Równocześnie Kapituła Konkursu Pilot Roku wyróżniła Wyróżnieniami Równorzędnymi:

 • Jacek Bukowski, Łódź
 • Jarosław Janowski, Łódź
 • Marek Niewola, Łódź
 • Dariusz Przybytek, Wrocław
 • Joanna Rogalska, Warszawa
 • Dorota święcka, Warszawa
 • Jadwiga Urbańczyk, Łódź
 • Ewa Witka, Warszawa

Kapituła Konkursu Przewodnik Roku wybrała:

 • Przewodnik Roku – Katarzyna Ramotowska, Goniądz (Biebrza)
 • II miejsce – Witold Brol, Gliwice
 • III miejsce – Andrzej Konarski, Wrocław
 • Wyróżnienie Specjalne – Paweł Bukowski, Toruń
 • Wyróżnienie Specjalne – Elżbieta Pędziwiatr, Łódź
 • Wyróżnienie Specjalne – Izabela Wyszowska, Poznań
 • Wyróżnienia Specjalne dla Przewodnika Sudeckiego – Tomasz Nasiółkowski, Jelenia Góra

Równocześnie Kapituła Konkursu Przewodnik Roku wyróżniła Wyróżnieniami Równorzędnymi:

 • Henryk Przybyło, Wrocław
 • Marek Strojny – Przewodnik Licencjonowany po Kopalni Soli Wieliczka, Węgrzce Wielkie
 • Wiesław Strzelczak, Pomiechówek

Organizatorzy wraz z Kapitułami serdecznie dziękują Ministerstwu Sportu i Turystyki, Podsekretarz Stanu – Pani Katarzynie Sobierajskiej, za przesłane ciepłe słowa, w Liście do Laureatów Konkursów oraz ufundowanie Statuetek dla Laureatów Konkursów, a także Pani Dyrektor Departamentu Turystyki – Marii Napiórkowskiej i Inspektor Pani Joannie Tomczak za aktywne wspieranie inicjatywy Konkursów.

Prezesowi Polskiej Organizacji Turystycznej – Panu Rafałowi Szmytke za ufundowanie nagród rzeczowych.

Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego – Panu Rafałowi Jurkowlańcowi za ufundowanie Pucharów dla Laureatów Konkursów.

Biuru Promocji Miasta Wrocławia za ufundowanie pakietów materiałów promujących Dolny Śląsk.

Dyrektor Biura Euro 2012 – Pani Hannie Domagale za ufundowanie pakietów nagród związanych z Euro 2012 i promujących Dolny Śląsk.

Redaktorowi Naczelnemu Rynku Podróży – Panu Janowi Wysokińskiemu za ufundowanie nagród rzeczowych.

Dyrektorowi Hotelu Wrocław – Panu Jackowi Żygadło za wsparcie w organizacji Podsumowania w Hotelu Wrocław.

Biuru Podróży Czechfor Incoming Agency za ufundowanie voucherów dla Pilota Roku 2011 i Przewodnika Roku 2011 na pobyt w Pradze.

Firmie ArtTravel.pl – sztuka podróżowania za ufundowanie nagród rzeczowych.

W imieniu Kapituły i Organizatora
Zdzisława Walawska Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek Zagranicznych

Jacek Zbigniew Rułowski Przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego
Wiceprezes Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa
Prezes Honorowy i założyciel Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek Zagranicznych

XVI Ogólnopolski Nizinny Zlot Przewodników PTTK

Koło Przewodników Terenowych im. Książąt Czartoryskich jest organizatorem XVI Ogólnopolskiego Nizinnego Zlotu Przewodników PTTK

XVI Ogólnopolski Nizinny Zlot Przewodników PTTK Wolin Puławy 22 – 24 czerwca 2012

XVI Ogólnopolski Nizinny Zlot Przewodników PTTK
Puławy 22 – 24 czerwca 2012.

Pobierz regulamin. (Plik typu .doc 20Kb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 49Kb)

Kresy - Europejska Przestrzeń Przenikania Kultur Szlakiem Wincentego Pola

Koleżanki i Koledzy!
Zapraszamy, na międzynarodową polsko–ukraińską konferencję krajoznawczą z rekonesansem studialnym dziedzictwa kulturowego: Lublina – Włodzimierza Wołyńskiego – Zimna – Torczyna – Łucka – Ołyki – Klewania – Ostroga – Krzemieńca – Wiśniowca – Zbaraża – Tarnopola – Podkamienia – Brodów – Podhorców – Oleska – Lwowa – Żółkwi.

Temat konferencji: Kresy – europejska przestrzeń przenikania kultur na przykładzie rodów Radziwiłłów, Czartoryskich, Ostrogskich, Wiśniowieckich, Tarnowskich, Koniecpolskich, Sobieskich, Żółkiewskich.

Ukraina 25 czerwca – 1 lipca 2012.

Pobierz zaproszenie. (Plik typu .doc 22Kb)
Pobierz komunikat. (Plik typu .doc 55Kb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 26Kb)

Ogólnopolska Sesja Popularno-Naukowa Przewodników Turystycznych PTTK: Śladami Piastów Śląskich Po Pogórzu Śląskim, Górnym Śląsku I Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej cz. VI

Koła Przewodników Turystycznych zrzeszone w Samorządzie Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego

Śladami Piastów Śląskich Po Pogórzu Śląskim, Górnym Śląsku I Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej cz. VI Pszczyna 2 – 7 lipca 2012

Ogólnopolska Sesja Popularno-Naukowa Przewodników Turystycznych PTTK: Śladami Piastów Śląskich Po Pogórzu Śląskim, Górnym Śląsku I Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej cz. VI
Pszczyna 2 – 7 lipca 2012.

Pobierz regulamin. (Plik typu .doc 393Kb)

XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach
Urząd Gminy Masłowie
Przewodnicy Świętokrzyscy
serdecznie zapraszają na:
XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK

Szanowni Państwo!
Informujemy, że termin zgłoszeń zostaje przedłużony do 20 lipca 2012r.

XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK 30 sierpnia – 02 września 2012

XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK
Mąchocice Kapitulne k/Kielc 30 sierpnia – 02 września 2012

Pobierz regulamin. (Plik typu .pdf 179Kb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 103Kb)

Walory Krajoznawcze Lublina I Regionu Lubelskiego Źródłem Promocji Turystycznej
oraz
60-Lecia Koła Przewodników Miejskich I Terenowych

Oddział Miejski PTTK Im. Aleksandra Janowskiego W Lublinie
Koło Przewodników Miejskich I Terenowych Im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego

Walory Krajoznawcze Lublina I Regionu Lubelskiego Źródłem Promocji Turystycznej oraz 60-Lecia Koła Przewodników Miejskich I Terenowych Lublin 14 – 16 września 2012

Walory Krajoznawcze Lublina I Regionu Lubelskiego Źródłem Promocji Turystycznej
oraz
60-Lecia Koła Przewodników Miejskich I Terenowych
Lublin 14 – 16 września 2012

Pobierz regulamin i kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 8,5Mb)

Jubileusz 50-lecia Koła Przewodników przy Oddziale PTTK w Łowiczu

Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Łowiczu ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów Przewodników na uroczystości jubileuszowe
50-Lecia Koła Przewodników przy Oddziale PTTK w Łowiczu

Jubileusz 50-lecia Koła Przewodników przy Oddziale PTTK w Łowiczu Łowicz 21 - 23 września 2012

Jubileusz 50-lecia Koła Przewodników przy Oddziale PTTK w Łowiczu
Łowicz 21 - 23 września 2012

Pobierz program. (Plik typu .doc 77Kb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 24Kb)

Ogólnopolskie Obchody Przewodnictwa Turystycznego

Park Narodowy Gór Stołowych
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
Dolnośląski Samorząd Przewodników Turystycznych
Oddział PTTK Ziemi Kłodzkiej
Koło Przewodników Sudeckich W Kłodzku
Urząd Miasta i Gminy Radków
Urząd Miasta Kudowa-Zdrój
Towarzystwo Miłośników Gór Stołowych
zapraszają na:

Ogólnopolskie Obchody Przewodnictwa Turystycznego, Karłów – Kudowa-Zdrój 31 maja – 2 czerwca 2013 r.

Impreza integracyjno-szkoleniowa w ramach realizacji ogólnopolskiej kampanii „Akademii Przewodnickiej”
Pionierzy Przewodnictwa Turystycznego Na Terenie Obecnej Polski 200 Rocznica Nadania Pierwszej Nominacji Przewodnickiej W Karłowie
Karłów – Kudowa-Zdrój 31 maja – 2 czerwca 2013 r.

Pobierz: program i kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 457Kb)

XXX Lęborskie Dni Techniki I Certyfikaty Ziemi Lęborskiej

XXX Lęborskie Dni Techniki I Certyfikaty Ziemi Lęborskiej

11 czerwiec 2013

Podczas gali inauguracyjnej XXX Lęborskich Dni Techniki, którą zorganizowano w piątek 7 czerwca, w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych, wręczono Certyfikaty Ziemi Lęborskiej. Są to prestiżowe wyróżnienia przyznawane najlepszym firmom i organizacjom za dotychczasową działalność na rzecz powiatu lęborskiego.

Przedsiębiorstwo, zespół artystyczny, rekreacyjna impreza plenerowa, organizator promocji ziemi lęborskiej oraz atrakcja turystyczno-rekreacyjna – to kategorie, w których wybierano najlepszych w 2013 w naszym powiecie. Oprócz tego kapituła Certyfikatu Ziemi Lęborskiej zdecydowała o przyznaniu dwóch wyróżnień. Zanim jednak podamy laureatów w poszczególnych kategoriach, słów kilka o obchodach Lęborskich Dni Techniki. Jest to już impreza z długimi tradycjami, nieprzerwanie organizowana od 30 lat. Lęborskie Dni Techniki należą do ważniejszych wydarzeń w kalendarzu imprez miasta i powiatu lęborskiego – stwierdziła prowadząca galę Jagoda Wesołowska, członek zarządu Komitetu Terenowego Naczelnej Organizacji Technicznej w Lęborku. Natomiast fakt, że obchodzimy je po raz trzydziesty podnosi jeszcze bardziej rangę dzisiejszej uroczystości. To w ramach obchodów Lęborskich Dni Techniki rozstrzygane są takie konkursy, jak: konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Od fizyki do Techniki”, Mister Budownictwa 2013 (najładniejszy obiekt budowlany), Partner roku, Menadżer Ziemi Lęborskiej 2013 czy konkurs sudoku.

Co roku LDT organizowane są pod innym hasłem przewodnim. Patronem tegorocznym obchodów był prof. Jan Czochralski, nazywany praojcem elektroniki. To on był pomysłodawcą metody otrzymywania monokryształów krzemu, na których obecnie opiera się cała technologia elektrotechniczna – od popularnych płyt CD i DVD poprzez układy scalone. Referat na temat osiągnięć prof. Czochralskiego wygłosił prof. Wojciech Sadowski.

Na zakończeniu oficjalnie ogłoszono laureatów tegorocznych Certyfikatów Ziemi Lęborskiej i tak, w kategorii:
...
- Organizator promocji Ziemi Lęborskiej:
Nagroda główna: Koło Przewodników PTTK w Lęborku.
Wyróżnienia: Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku oraz Urząd Miejski w Łebie.

Informujemy, że prezesem Koła Przewodników w Lęborku jest kol. Przemek Milusiński. Brawo, Przemku!

Wszystkim Koleżankom i Kolegom z Koła Przewodników w Lęborku serdecznie gratulujemy nagrody i liczymy, że dalej będziecie aktywnie działać na rzecz przewodnictwa i promocji swojego regionu.

Źródło: Portal WWW.lebork24.info/news

Poznaj Łowicz z przewodnikiem

W bieżącym roku Przewodnicy z Koła Przewodników Terenowym im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu w ramach tzw. Małych Grantów realizowanych przez Łowicki Ośrodek Kultury i w ramach akcji 2013 Rok Przewodników Turystycznych, organizują cykl bezpłatnych spacerów edukacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta i turystów. Ponadto jest to okazja do samokształcenia samych przewodników (wszyscy przewodnicy są absolwentami kursu 2010/2011). W ramach akcji zorganizowanych jest 6 spacerów tematycznych bezpośrednio związanych z jakimś wydarzeniem historycznym lub miejscem w Łowiczu (tematy spacerów na załączonym plakacie). Szersze informacje na stronie pttklowicz.pl oraz lowicz.eu

Ponadto chcę poinformować, że w każdą niedzielę od czerwca do końca sierpnia o godz. 13.00 na Starym Rynku w Łowiczu odbywały się będą bezpłatne dyżury przewodnickie, w czasie których przewodnicy Koła im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu będą oprowadzać mieszkańców i turystów po zabytkach miasta: Stary i Nowy Rynek, muzeum i skansen, katedra łowicka, kościół pijarów, kościół i klasztor bernardynek, ruiny zamku, spacery po ulicach miasta, zabudowania poklasztorne, kamienice, kościoły, parki, pomniki itp. Zapraszamy.

Prezes Koła Zdzisław Kryściak

Łowicz: Przewodnik czeka
Poznaj Łowicz z przewodnikem

„Wakacje z architekturą” w Gdyni

Urząd Miasta Gdyni, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Koło Przewodników Miejskich i Terenowych przy Oddziale Morskim PTTK w Gdyni zaprasza mieszkańców Gdyni oraz turystów na cykl spotkań pt. „Wakacje z architekturą". To przygotowana przez Miasto i Gdyńskich Przewodników oferta dla osób, które chcą zwiedzić i poznać historyczne śródmieście Gdyni z przewodnikiem. Wyjścia na trasę poprzedza projekcja filmu na temat architektury modernistycznej w Gdyni. Podczas zwiedzania można zapoznać się z pozostałościami wiejskiej architektury, willowo-pensjonatową zabudową dawnego letniska oraz najciekawszymi przykładami architektury modernistycznej Gdyni. Zwiedzanie trwające ok. 2,5 godz. odbywać się będzie w każdą sobotę wakacji o godz. 1200. Początek w Infoboxie (róg ul. Świętojańskiej i 10-go Lutego).

Serdecznie zapraszamy.

„Wakacje z architekturą” w Gdyni lipiec - sierpień 2013 r.

Pobierz: plakat. (Plik typu .pdf 5,5MiB)

Elbląscy Przewodnicy zapraszają

Koło Przewodników i Pilotów Turystycznych PTTK im. Ryszarda Gierzyńskiego przy Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu zaprasza mieszkańców Elbląga oraz turystów na cykl spotkań w ramach akcji „Przewodnicy zapraszają”, związanej z obchodami Roku Przewodników Turystycznych w PTTK.

„Sobota z przewodnikiem” to już trzyletnia tradycja, odbywająca się w każdą sobotę, lipca oraz sierpnia, prowadzona społecznie przez profesjonalnych elbląskich przewodników turystycznych. Każde ze spotkań będzie tematycznie związane z zabytkami, historią i okolicami Elbląga.

Elbląscy Przewodnicy zapraszają Elblag 06 lipca - 30 sierpnia 2013 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 416KiB)

XXXI Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK „Huculszczyzna 2013”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. M. Rachwała w Rzeszowie
Koło Przewodników Terenowych i Beskidzkich PTTK w Rzeszowie
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
zaprasza na:

XXXI Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK Huculszczyzna 2013, Polanica – Huculszczyzna, 28 sierpnia – 1 września 2013 r.

XXXI Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK Huculszczyzna 2013
Polanica – Huculszczyzna, 28 sierpnia – 1 września 2013 r.

UWAGA!!!
Ostatnie wolne miejsca na trasie G „Dla twardzieli”. Na pozostałych trasach brak wolnych miejsc.

Pobierz: regulamin. (Plik typu .doc 748Kb)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 39Kb)

VIII Rajd Dębowy

Warszawskie Koło Przewodników Terenowych
zaprasza na:

VIII Rajd Dębowy Warszawa 7 września 2013 r.

VIII Rajd Dębowy.
Warszawa, 7 września 2013 r.

Pobierz: plakat. (Plik typu .pdf 194KiB)

Nanga Parbat 2013 - niedokończona wyprawa

Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. Antoniego Mizi w Bytomiu
ma przyjemność zaprosić na spotkanie z Panią

Olą Dzik ”Nanga Parbat 2013 - niedokończona wyprawa”
- himalaistką, zdobywczynią Gasherbrum II, posiadaczką Śnieżnej Pantery.
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. (wtorek) o godz. 1700 w Biurze Promocji Bytomia, Rynek 7

To kolejne spotkanie zorganizowane w ramach Roku Przewodników Turystycznych PTTK.

Krzysztof Mikucki
Prezes Koła Przewodników Turystycznych PTTK im. Antoniego Mizi w Bytomiu

Nanga Parbat 2013 - niedokończona wyprawa

Ogólnopolski Zlot Przewodników W Bydgoszczy

Koło Przewodników Turystycznych Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy”
zapraszają na

Ogólnopolski Zlot Przewodników W Bydgoszczy Bydgoszcz 27 - 29 września 2013 r.

Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystycznych
zorganizowany w Roku Przewodników w PTTK
z okazji 90. rocznicy przewodnictwa turystycznego w Bydgoszczy.
Bydgoszcz, 27 - 29 września 2013 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 204KiB)

Wystawa w Muzeum Karkonoskim Powojenne przewodnictwo na Ziemi Jeleniogórskiej 1945-2013

Wystawa w Muzeum Karkonoskim Powojenne przewodnictwo na Ziemi Jeleniogórskiej 1945-2013 Jelenia Góra, 27 września 2013 r.


Jelenia Góra, 27 września 2013 r.

Pobierz: informacje. (Plik typu .pdf 366KiB)

Przedmieścia dalekie i bliskie - Ogólnopolski Zjazd Studyjny Przewodników Turystycznych PTTK

Koło Przewodników Miejskich
Koło Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich
Oddziału Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu
zapraszają na

Przedmieścia dalekie i bliskie - Ogólnopolski Zjazd Studyjny Przewodników Turystycznych PTTK Wrocław, 4 - 6 października 2013 r.

Ogólnopolski Zjazd Studyjny Przewodników Turystycznych PTTK
z okazji 65-lecia Przewodnictwa Turystycznego we Wrocławiu
oraz 60-lecia Kół Przewodnickich Oddziału Wrocławskiego PTTK
Wrocław, 4 - 6 października 2013 r.

Pobierz: zaproszenie. (Plik typu .pdf 2Mb)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 422Kb)

SPA czyli Spotkania Pełne Atrakcji 2013

Koło Przewodników Turystycznych im. Józefa Błachnio
przy Oddziale PTTK
im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
zaprasza na:

SPA czyli Spotkania Pełne Atrakcji 2013 Grudziądz, 10-13 października 2013 r.

SPA czyli Spotkania Pełne Atrakcji 2013
Grudziądz, 10-13 października 2013 r.

UWAGA!!!
Brak wolnych miejsc!

Pobierz: program. (Plik typu .doc 1,7Mb)

„Górskie Impresje, Czyli Tradycje Studenckiego Przewodnictwa Turystycznego SKPT Gdańsk”

W imieniu Rektora i Senatu Politechniki Gdańskiej, a także Członków i Sympatyków Studenckiego Koła Przewodników Turystycznych w Gdańsku, zapraszamy serdecznie na uroczysty wernisaż wystawy pt.:

„Górskie Impresje, Czyli Tradycje Studenckiego Przewodnictwa Turystycznego SKPT Gdańsk” Gdańsk, 16 października 2013 r.

„Górskie Impresje, Czyli Tradycje Studenckiego Przewodnictwa Turystycznego SKPT Gdańsk”
Gdańsk, 16 października 2013 r.

Pobierz: zaproszenie (Plik typu .doc 772KiB)

II Ogólnopolski Zlot Instruktorów Przewodnictwa

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
Dolnośląski i Opolski Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
Oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich
Koło Przewodników Sudeckich I Terenowych Przy Oddziale PTTK w Ząbkowicach Śląskich
zapraszają na:

II Ogólnopolski Zlot Instruktorów Przewodnictwa Rzeczka 41 koło Walimia, 18-20 października 2013 r.

II Ogólnopolski Zlot Instruktorów Przewodnictwa
Rzeczka 41 koło Walimia, 18-20 października 2013 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 286KiB)

Zarys dziejów turystyki i przewodnictwa w Sudetach

Koło Przewodników Sudeckich Przy Oddziale PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze
zaprasza na:

Zarys dziejów turystyki i przewodnictwa w Sudetach Jelenia Góra, 09 listopada 2013 r.

Zarys dziejów turystyki i przewodnictwa w Sudetach
Jelenia Góra, 09 listopada 2013 r.
w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 8

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie do dnia 06 listopada 2013 roku pod numerem 075 752 58 51, lub na adres pttk[at]pttk-jg.pl

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 391KiB)

Uwarunkowania pracy przewodnika turystycznego na terenie nekropolii na przykładzie Warszawy

Warszawski Oddział Przewodników PTTK Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Mazowieckiego
zapraszają na:

Uwarunkowania pracy przewodnika turystycznego na terenie nekropolii na przykładzie Warszawy Warszawa, 9-10 listopada 2013 r.

Uwarunkowania pracy przewodnika turystycznego na terenie nekropolii na przykładzie Warszawy
Warszawa, 9-10 listopada 2013 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 273KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 21KiB)

Artur Małek. Broad Peak - zima 2013

Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. Antoniego Mizi w Bytomiu
zaprasza na:

Artur Małek. Broad Peak - zima 2013 Bytom, 26 listopada 2013 r.

Artur Małek. Broad Peak - zima 2013
Bytom, 26 listopada 2013 r.

XLIII Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich

Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Woj. Świętokrzyskiego
Miasto i Gmina Jędrzejów
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”
Miasto i Gmina Małogoszcz
zapraszają na:

XLIII Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich Jędrzejów, 25-26 stycznia 2014 r.

XLIII Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich
Jędrzejów, 25-26 stycznia 2014 r

Pobierz: zaproszenie. (Plik typu .pdf 161KiB)
Pobierz: warunki uczestnictwa. (Plik typu .pdf 85KiB)
Pobierz: karta uczestnictwa. (Plik typu .doc 69KiB)
Pobierz: plan - Jędrzejów. (Plik typu .jpg 57KiB)
Pobierz: plan - Jędrzejów - Bocheniec. (Plik typu .jpg 543KiB)

XXX Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę 7 – 9 marca 2014 r.

Koleżanki i Koledzy, przewodnicy PTTK, spadkobiercy idei Aleksandra Janowskiego z 1906 r.!

Odebrano nam status przewodnika z uprawnieniami państwowymi. Proponujemy, jako organizatorzy XXX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników na Jasną Górę, zachować dla potomnych nasze odznaki na tablicy wotywnej dołączonej do naszego ryngrafu (wotum X Pielgrzymki).

Na ryngrafie znalazły się blachy przewodnickie dostarczone przez zainteresowane wtedy koła. Późniejsze odznaki zamieszczono na mało czytelnej tablicy. Czas aby uporządkować i lepiej wyeksponować, to co w niedługim czasie będzie już dla niektórych nic nie znaczącą historią. Proponuję, aby pod ryngrafem została umieszczona okazalsza tablica z zamocowanymi i dostarczonymi przez Was „blachami”. Wielkość tablicy i koszt zależy od dostarczonych na mój adres odznak. Poniżej załączam wykaz odznak zamocowanych na ryngrafie i dostarczonych do tej pory do mnie.

Jeśli chcecie, Koleżanki i Koledzy, ocalić od zapomnienia to, co było dorobkiem entuzjastów PTT, PTK i PTTK, to proszę o przesłanie brakujących w wykazie odznak do mnie, do końca listopada. O całkowitym koszcie tablicy poinformuję, jak będę miała blachy – na początku grudnia.

Mój adres:
Barbara Okońska
ul. Czarneckiego 1/3 m. 1
42-200 CZĘSTOCHOWA
tel. 609 613 655

Do swojego apelu dołączam projekt tablicy.

W przypadku braku zainteresowania przez koleżanki i kolegów zamontowaniem tablicy wotywnej, zwrócimy wszystkie przesłane odznaki.

Wykaz odznak przewodnickich na ryngrafie z 1994 r. i 2013 r.

Zobacz ryngraf. (Plik typu .jpg 731KiB)

Przewodnik: Tatrzański – Zakopane (Srebrna); Książ-Grodno; Jurajski; Beskidzki; Sudecki; Tatrzański; Świetokrzyski; Tarnogórski; Ziemi Sądeckiej PTTK Nowy Sącz Beskid; Kampinowski; Puławy; Zakładowy PZRiP Płock; Zakładowy PTTK SG; Neolityczne Kopalnie Krzemienia;

Przewodnik PTTK: Brzeg; Ziemia Sandomierska; Wrocław; Dar Pomorza; Muzeum Marynarki Wojennej; Gdańsk; Dolny Śląsk; Woj. Gorzowskie; Po Ziemi Opolskiej; Po Ziemi Radomskiej; Kołobrzeg; Stargard Szczeciński; Kraków; Górnośląski Katowice;

Przewodnik Turystyczny: Kazimierz Dolny; Łowicz; Łódź; Tarnów; Toruń (2013); Poznań ( 2013); Warmii i Mazur (2013); Wielkopolska (2013); Zakładowy; Terenowy; Miejski;

Przewodnik Turystyczny PTTK : M. St. Warszawy, Mazowsze, Podlasie, Siedlce;

Koło Przewodników: „Ilkussia”; Beskidzkich i Terenowych Myślenice; Częstochowa; Krynica; Gliwice; Wisła; Rzeszów;

Koło Przewodników Turystycznych: Ostrów Wielkopolski;

Koło Przewodników PTTK: Cieszyn; Sanok; Płock; Malbork; Legnica;
Kaliskie Koło Przewodników PTTK im. Adama Chodyńskiego;
Krakowskie Studenckie Koło Przewodników Górskich;
Jubileusz Koła Przewodników PTTK Kraków (30); Jubileusz Przewodników Bytom (25;)
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;

Przewodnik Terenowy PTTK: Kraków; Ojców; Warszawa;

Przewodnik: Muzeum w Pszczynie;

Dodatkowa tablica z odznakami po 1994 r.
Przewodnik: Jaskinia Niedźwiedzia; Beskidzki Szczawnica; Ziemi Kłodzkiej; Tatrzański Zakopane (zniszczony złoty); Białowieski (mało czytelny);

Przewodnik PTTK: Żyrardów; Chełm; Ziemia Dobczycka; Kołobrzeg (nowy); Miejski Warszawa (nowy);

Przewodnik Turystyczny PTTK: Kazimierz Dolny, Puławy, Nałęczów (z 3 herbami);

Przewodnik: Muzeum w Pszczynie (do wymiany na ryngrafie); Zakładowy MZR i P Płock (na ryngrafie);

Koło Przewodników: Beskidzkich w Krościenku nad Dunajcem;

Koło Przewodników i Pilotów: Pabianice

Koło Przewodników PTTK: Zawiercie, Gliwice (do wymiany na ryngrafie); Rybnik (20 lat);

Przewodnik Regionalny: Oddział PTTK Słupsk

IV Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych

Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
Komisja Przewodnicka ZG PTTK
Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj. warmińsko-mazurskiego w Olsztynie
Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK w Olsztynie
zapraszają na:

IV Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych Olsztyn, 7 - 9 lutego 2014 r.

IV Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych
Współczesna metodyka przewodnictwa turystycznego.
Olsztyn, 7 - 9 lutego 2014 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 417KiB)
Pobierz: oferta dodatkowa. (Plik typu .doc 21KiB)
Pobierz: karta zgłoszenia. (Plik typu .doc 37KiB)

Wehikuł Czasu

Serdecznie zapraszam do Przemyśla na VII edycję obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego pod hasłem „WEHIKUŁ CZASU”, które odbędą się w dniu 21 lutego 2014 r. w godzinach od 18.00 do 21.00. Rozpoczęcie na Rynku przy Bramie Rycerskiej.

„Wehikuł czasu” pozwoli uczestnikom obchodów cofnąć się w czasie do 1914 roku i zwiedzić z przewodnikami: Kościół Karmelitów Bosych, Archikatedrę Greckokatolicką, Przemyską Bibliotekę Publiczną, w której w sali balowej odbędą się koncerty muzyczne i występy taneczne. W Muzeum Historii Miasta Przemyśla pokazane będzie nasze miasto w czasach Galicji, a w podziemiach Kościoła o.o. Franciszkanów zwiedzić można będzie wystawę figur z Ołtarza Głównego tegoż Kościoła.

Klimat tamtych czasów będzie można poczuć nie tylko poprzez zwiedzanie, ale także konsumpcję potraw z czasów Galicji, a także dzięki innym atrakcjom.

Zarząd Koła Przewodników Turystycznych PTTK Przemyśl

VII edycja obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego - Wehikuł Czasu
Przemyśl, 21 lutego 2014 r.

Pobierz: plakat. (Plik typu .pdf 3,6MiB)

Prelekcje w Katowicach

Katowiccy przewodnicy turystyczni zrzeszeni w kole PTTK zapraszają do Ronda Sztuki w Katowicach w poniedziałek 17 lutego 2014 r. o godz. 1600  na dwie prelekcje:

- Zabytki poprzemysłowe w Zagłębiu Ruhry, prelekcja przygotowana przez kol. Szymona Chrzęstka
- Kontynuujemy cykl przybliżający miasta naszej Metropolii. O swoim mieście – Siemianowicach Śląskich opowie kol. Edward Kaniewski

Obie prelekcje przygotowali przewodnicy z Koła Przewodników Miejskich i Terenowych przy Górnośląskim Oddziale PTTK w Katowicach.

Zapraszamy.

Spotkanie Podsumowujące Rok Przewodników Turystycznych

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 lutego 2014 roku, o godzinie 1600w Sali im. Lecha Bądkowskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27.
Serdecznie zapraszamy.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 149KiB)

Wehikuł Czasu

Serdecznie zapraszam do Przemyśla na VII edycję obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego pod hasłem „WEHIKUŁ CZASU”, które odbędą się w dniu 21 lutego 2014 r. w godzinach od 18.00 do 21.00. Rozpoczęcie na Rynku przy Bramie Rycerskiej.

„Wehikuł czasu” pozwoli uczestnikom obchodów cofnąć się w czasie do 1914 roku i zwiedzić z przewodnikami: Kościół Karmelitów Bosych, Archikatedrę Greckokatolicką, Przemyską Bibliotekę Publiczną, w której w sali balowej odbędą się koncerty muzyczne i występy taneczne. W Muzeum Historii Miasta Przemyśla pokazane będzie nasze miasto w czasach Galicji, a w podziemiach Kościoła o.o. Franciszkanów zwiedzić można będzie wystawę figur z Ołtarza Głównego tegoż Kościoła.

Klimat tamtych czasów będzie można poczuć nie tylko poprzez zwiedzanie, ale także konsumpcję potraw z czasów Galicji, a także dzięki innym atrakcjom.

Zarząd Koła Przewodników Turystycznych PTTK Przemyśl

VII edycja obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego - Wehikuł Czasu
Przemyśl, 21 lutego 2014 r.

Pobierz: plakat. (Plik typu .pdf 3,6MiB)

Przewodnicy z Elbląga zapraszają

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika zapraszamy dzieci, młodzież i mieszkańców Elbląga na prelekcję p.t.

„W 777 rocznicę istnienia Elbląga, jak to było z założeniem i początkami miasta”.

Odbędzie się ona dnia 21 lutego 2014 roku o godz. 1100 w sali Ratusza Staromiejskiego (poziom -1).

Po prelekcji zostanie omówiona makieta Elbląga autorstwa Pana Hansa Pfau.

Przewodnicy z Elbląga zapraszają

Przewodnicy z Łowicza zapraszają

Przewodnicy z Łowicza zapraszają

21 lutego od 25 lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Został ustanowiony w Nikozji na Cyprze podczas III Konferencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych. Koło Przewodników Terenowych im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu kolejny raz włączyło się w obchody tego święta. Rok temu był to wykład dla Uniwersytetu III Wieku w Łowiczu oraz prezentacje i wykłady o regionie łowickim wygłoszone na targach turystycznych w Łodzi.

W bieżącym roku członkowie koła postanowili pokazać pracę przewodnika i przedstawić dzieje przewodnictwa różnym odbiorcom w mieście i najbliższej okolicy. Obchody zaczną się już 20 lutego spotkaniem przewodnika Zdzisława Kryściaka z dziećmi i młodzieżą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu. „Wysyp” spotkań nastąpi w kolejnym dniu. Dorota Wiśniewska poprowadzi szlakiem zabytków łowickich dzieci ze szkoły w Mastkach, Agnieszka Walczak spotka się z dziećmi szkoły podstawowej w Sobocie, Anna Kruk spotka się z młodzieżą w jednym z gimnazjów łowickich. Jagoda Lendzion opowie  o pracy przewodnika dzieciom z przedszkola integracyjnego „Pod świerkami” w Łowiczu, zaś Eligiusz Pietrucha spotka się w Bibliotece Powiatowej z mieszkańcami Łowicza w ramach cyklu „Ludzie z pasją”. Jak widać spotkania są skierowane do odbiorców w różnym wieku – od przedszkolaka do seniora, zgodnie z tegorocznym hasłem PTTK „Turystyka łączy pokolenia”.

Włocławek – gospodarzem tegorocznych Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego

W dniu 22 lutego 2014r. (sobota) we Włocławku spotkają się przewodnicy i przedstawiciele organizacji oraz instytucji turystycznych z regionu. Impulsem jest Międzynarodowy Dzień Przewodnika.

Na bogaty program sobotnich obchodów (w załączeniu) złożą się między innymi: wystąpienia, wręczenie odznak i wyróżnień Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prelekcja oraz oracja krasomówcza laureatki finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego PTTK, Weroniki Wódczak, uczennicy Gimnazjum w Stawkach (pow. aleksandrowski). Niewątpliwą atrakcją dla uczestników będzie też możliwość zwiedzania najcenniejszych (najstarszych) włocławskich obiektów, tj.: Bazylika Katedralna pw. Wniebowstąpienia NMP z XIV w., Wyższe Seminarium Duchowne (założone 16.08.1569r. przez biskupa Stanisława Karnkowskiego) oraz XIV w. kościoła p w. św. Witalisa z XIV w. Dla chętnych organizatorzy przewidzieli popołudniowe zwiedzanie miasta z przewodnikiem.

Część oficjalną uroczystości zaplanowano we wnętrzach rozbudowanego i przywróconego z pietyzmem do historycznego kształtu, dawnego XVIII w. Kolegium Wikariuszy Katedralnych, będącego obecnie siedzibą Muzeum Diecezjalnego. Placówka ta może poszczycić się bogatym zbiorem eksponatów, nie tylko typowo sakralnych.

Dzień później, tj. w niedzielę 23 lutego, Koło Przewodników przy Oddziale Kujawskim PTTK zaprasza z okazji Dnia Przewodnika mieszkańców Włocławka na spacerek po mieście, podczas których dowiedzieć się będzie można wielu ciekawych, a znanych tylko nielicznym włocławianom ciekawostek z historii grodu znad Wisły i Zgłowiączki. Przewodnicy czekać będą na chętnych o godz. 10.00 przy pomniku Żołnierza Polskiego na pl. Wolności.

Bliższe, szczegółowe informacje o imprezie uzyskać można w siedzibie Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku, ul. Słowackiego 1A, tel. 54 232 33 54.

Jerzy Chudzyński
Prezes Koła Przewodnickiego

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 138KiB)

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego w Warszawie i na Mazowszu

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego w Warszawie i na Mazowszu. 22 - 23 lutego 2014 r.

Spacery zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w Warszawie i na Mazowszu w dniach 22 – 23.02.2014 przez Warszawskie Koło Przewodników Miejskich PTTK.

Pobierz: listę spacerów. (Plik typu .pdf 113KiB)

Przewodnicy białostoccy zapraszają

Klub Przewodników przy Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku już po raz piąty organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika. Z tej okazji zapraszamy wszystkich chętnych w dniu 23 lutego 2014 r. na spacer „Wokół wzgórza św. Marii Magdaleny”. Grupy uczestników wyruszają na trasę wycieczki z Rynku Siennego w Białymstoku o godz. 1100, 1200, 1300 i 1400. Zbiórka uczestników przy „wodopojce” na Rynku Siennym.

Nasi przewodnicy zabiorą Państwa na spacer z ciekawymi opowieściami o mijanych na trasie obiektach i miejscach. W trakcie spaceru zaplanowaliśmy również konkursy z nagrodami.

Serdecznie zapraszamy!

Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w Lublinie

Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w Lublinie. 23 lutego 2014 r.

Zarząd Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego w Lublinie zaprasza w dniu 22 lutego na spacer Szlakiem ks. prof. Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II na trasie: Bazylika i klasztor oo. Dominikanów (miejsce modlitwy ks. Karola Wojtyły przed relikwiami Drzewa Krzyża Świętego), Archikatedra Lubelska (znajdują się tu relikwie bł. Jana Pawła II), klasztor ss. Urszulanek Unii Rzymskiej (miejsce noclegu i modlitwy ks. profesora),  Biblioteka KUL i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (w latach 1954 – 1978 był wykładowcą i kierownikiem katedry etyki na Wydziale Filozoficznym KUL).

Pobierz: informację. (Plik typu .pdf 376KiB)

XXX Pielgrzymka Przewodników Turystycznych

XXX Pielgrzymka Przewodników Turystycznych
Jasna Góra, 7-8-9 marca 2014 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 1,5MiB)

IX Przewodnickie Spotkanie Przy Miedzy

Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. prof. Zdzisława KRAWCZYŃSKIEGO przy Oddziale PTTK w Chrzanowie

IX Przewodnickie Spotkanie Przy Miedzy Chrzanów, 15 marca 2014 r.

IX Przewodnickie Spotkanie Przy Miedzy
Chrzanów, 15 marca 2014 r.

Pobierz: program. (Plik typu .doc 522KiB)
Pobierz: zaproszenie. (Plik typu .doc 21KiB)

Eugeniusz Salamończyk nie żyje

W dniu 11 marca 2014 r. w wieku 86 lat zmarł Eugeniusz Salamończyk, działacz społeczny, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Łowiczu, przewodnik turystyczny. Odszedł nieodżałowany Przyjaciel i Kolega.

Urodził się w 1927 roku w Miastkowie Starym, w powiecie garwolińskim. Przez większość życia związany z Łowiczem. Był członkiem PTTK od 1955 roku, członkiem Koła Przewodników przy łowickim oddziale PTTK od 1977 roku oraz działaczem Klubu Turystyki Kolarskiej „Szprycha” od 1987 roku. Ponadto posiadał uprawnienia organizatora turystyki od 1974 roku, instruktora krajoznawstwa regionu od 1980 roku. Był wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej w Skierniewicach. Pełnił różne funkcje w Zarządzie Oddziału PTTK w Łowiczu oraz Zarządzie Koła Przewodników. W latach 1982 – 1984 był wiceprezesem Zarządu Oddziału, od 1985 roku do 2004 roku skarbnikiem Zarządu Oddziału PTTK w Łowiczu, prowadził też księgowość łowickiego oddziału. Kilkakrotnie był prezesem i wiceprezesem Koła Przewodników.

Organizował i aktywnie uczestniczył w wielu imprezach łowickiego oddziału PTTK. Za swoją aktywną działalność na rzecz PTTK wyróżniony odznaką „25 lat w PTTK” i ostatnio w 2013 roku odznaką „50 lat w PTTK”. Do końca starał się aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz łowickiego oddziału PTTK. Swoją wiedzą krajoznawczą i doświadczeniem przewodnickim dzielił się z młodym pokoleniem przewodników. Był wzorem przewodnika, autorytetem w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, osobą cieszącą się niekwestionowanym autorytetem w kręgach przewodnickich i turystycznych.

Za swoją działalność wielokrotnie wyróżniany: Dyplomem Zarządu Głównego PTTK, Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK, Tytułem Zasłużonego dla Województwa Skierniewickiego i Honorową Odznaką „Zasłużony Przewodnik PTTK”. W 2012 roku z okazji 50-lecia Koła Przewodników otrzymał od Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Św. w Katedrze Łowickiej w dniu 15 marca 2014 r. o godz. 1100.

Sprawozdanie z działalności Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK

Sprawozdanie z działalności Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK za okres od 20 marca 2010 r. do 22 marca 2014 r.

Pobierz sprawozdanie. (Plik typu .doc 303KiB)
Pobierz sprawozdanie. (Plik typu .pdf 590KiB)

Apel

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Koło Przewodników Beskidzkich im. Bogusława Ryborza przy Górnośląskim Oddziale PTTKw Katowicach

Jak zapewne wszystkim wiadomo w nocy z 2/3 grudnia 2013 r. spłonął drewniany kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej w Istebnej-Stecówce w Beskidzie Śląskim. Kościół ten stanowił nie tylko przystanek w celu duchowego wzmocnienia sił wędrowców, ale był także pięknym przykładem drewnianego budownictwa sakralnego.

Choć niewielki swą bryłą, to był wielki swą duszą i klimatem. Był także skarbnicą dzieł artystów z okolicznych miejscowości, w tym: Jana Wałacha z Andziałówki, Ludwika Konarzewskiego z Bucznika, Józefa Bocka z Mlaskawki, Jana Krężeloka z Koniakowa, Jana Bojko z Jaworzynki, Jana Bocka z Mlaskawki oraz Franciszka Wojarskiego z Koniakowa. Pięknie położony zachęcał wprost do wstąpienia choć na chwilę. Prowadząc wycieczkę nie sposób było przejść obok niego obojętnie bez względu na światopogląd przewodnika czy prowadzonych turystów. Dla nas, członków Koła Przewodników Beskidzkich im. Bogusława Ryborza przy Górnośląskim Oddziale PTTK w Katowicach, był także możliwością uczestnictwa w niedzielnej mszy św. w czasie prac przy montażu Wieży Widokowej na Baraniej Górze oraz prac remontowo-ada-ptacyjnych i wyposażeniowych Baraniogórskiego Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej „U źródeł Wisły” na Polanie Przysłop pod Baranią Górą. W nim umieszczony został także obraz Baraniogórskiej Panienki wykonany przez nieodżałowanej pamięci naszego Kolegi Andrzeja Dziczkańca-Bośkoca – pierwszego Kustosza Ośrodka. Z niego korzystali też przewodnicy dyżurujący w Ośrodku.

Kościół służył nie tylko nielicznym mieszkańcom przysiółków Istebnej, ale także, a może nawet głównie, licznym rzeszom turystów i wczasowiczów poznających szlaki turystyczne w okolicy Wisły i Istebnej.

Około 450-osobowa parafia Matki Bożej Fatimskiej z centrum na Stecówce nie będzie w stanie sama w szybkim tempie odbudować zniszczonego kościoła. Dlatego proponujemy i apelujemy do Koleżanek i Kolegów przewodników turystycznych, zwłaszcza górskich, o pomoc w zebraniu środków finansowych na w miarę szybką odbudowę. Oprócz pomocy – nawet niewielkiej – byłby to gest solidarności z mieszkańcami przysiółków Istebnej, terenu, który nam, przewodnikom górskim, nie jest obojętny.

Wykorzystajmy do tego celu nasze spotkania opłatkowo-noworoczne. Każda złotówka będzie symbolem łączności z tymi, których nieraz spotykaliśmy przemierzając szlaki wokół Baraniej Góry.

Radę Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK województwa śląskiego prosimy o pomoc w tej sprawie poprzez rozpowszechnienie naszego apelu wśród społeczności przewodnickiej. W celu zebrania funduszy na odbudowę proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej założył specjalne konto. Wszelkie datki należy zatem przekazywać na konto Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Fatimskiej na Stecówce,
Istebna 955, 43-470 Istebna. Nr konta:
05 8129 1014 3002 0029 8087 0001
z dopiskiem: „Na odbudowę Stecówki”.

W imieniu Koła
Wiesław Bochenek
Prezes

Apel

Przedłużanie uprawnień instruktorom przewodnictwa

Warszawa, 18 listopada 2013 r.

Oddziały, Koła, Kluby Przewodników
Turystycznych PTTK
Samorządy Wojewódzkie (Regionalne)
Przewodników Turystycznych PTTK
wszystkie

Informujemy, że rozpoczynamy akcję przedłużania legitymacji instruktorów przewodnictwa w oparciu o nadesłane przez Koła, Kluby i Oddziały Przewodnickie PTTK wykazy aktywnych i czynnie działających instruktorów (prowadzących szkolenia teoretyczne, wycieczki szkoleniowe, kursy przewodnickie) wraz z załączonymi legitymacjami. Wykazy te powinny być zatwierdzone uchwałą Koła, Klubu lub Oddziału Przewodnickiego PTTK.
Nie będziemy weryfikować, ani też przedłużać legitymacji instruktorskich osobiście wysyłanych przez poszczególnych instruktorów przewodnictwa.

Wykazy instruktorów (druk w załączeniu) wraz z załączonymi tracącymi ważność legitymacjami instruktorskimi należy przesyłać na adres KSPT w terminie do 30 marca 2014 r

Wzór wykazu jest możliwy do pobrania w zakładce „Instruktorzy przewodnictwa”.

Przewodniczący KSPT
Stanisław Kawęcki

Zaproszenie na I Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy o tytuł „Przewodnik – Krasomówca”

Koleżanki Przewodniczki! Koledzy Przewodnicy!

Zamieszczamy poniżej nowy Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego o Tytuł „Przewodnik Krasomówca”. Zamieszczamy nowy Regulamin, bo i Konkurs jest nowy: w nowym miejscu, w nowej scenerii. Przesłuchania uczestników odbędą się w reprezentacyjnej sali pałacu pszczyńskiego – Sali Lustrzanej. A zatem będzie również nowa oprawa, nowi gospodarze i nowe otoczenie. Mamy nadzieję, że również bardzo miła i przyjazna atmosfera, która będzie towarzyszyła Wam w Pszczynie, spotka się z uznaniem zarówno uczestników, jak i „kibiców” – obserwatorów. Mamy nadzieję, że tych ostatnich, jak zwykle, nie zabraknie. Znajdziecie tu również Kartę Zgłoszenia udziału w konkursie (uczestnika lub „kibica”).. Konkurs Krasomówczy odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Starosty Pszczyńskiego oraz Burmistrza Pszczyny przy wydatnej pomocy Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie i Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby zmierzyć się w przewodnickim pojedynku „na słowa” wypowiadane w pięknej polszczyźnie, sprawdzić jakość swojego warsztatu przewodnickiego, a przede wszystkim spotkać się na niwie towarzyskiej z koleżankami i kolegami z całej Polski. Zapraszamy także tych wszystkich przewodników i sympatyków przewodnictwa – wiernych kibiców, którzy lubią posłuchać pięknych wypowiedzi, dowiedzieć się czegoś nowego, a także spędzić czas miło i pożytecznie. Gościnna Pszczyna oczekuje Was!

Serdecznie prosimy o rozpropagowanie informacji o Konkursie we wszystkich Kołach, Klubach i Oddziałach zrzeszających przewodników, o namówienie do udziału swoich zdolnych przedstawicieli i poczynienie starania o dofinansowanie ich pobytu w Pszczynie.

Pamiętajcie, że Pszczyna jest gotowa na przyjęcie Was i oczekuje z niecierpliwością dnia Waszego przyjazdu.

Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 229KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 25KiB)
Zobacz: plan dojścia do hotelu. (Plik typu .jpg 240KiB)

Zaproszenie dla Przewodników Turystycznych

Nasz sponsor I Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Przewodników w Pszczynie, Nadwiślańska Organizacja Turystyczna zaprasza do Wisły 26 kwietnia 2014 r. na:

„Dzień pełen niespodzianek”.

Dzień pełen niespodzianek, Olsztyn k/Częstochowy, Wisła, 26 kwietnia 2014 r.

Wisła, 26 kwietnia 2014 r.

Szczegóły:
Dzień pełen niespodzianek

Obchody 60 lecia KPT im M. Sieczki w Krakowie

Koło Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie obchodzi w tym roku piękny jubileusz 60-lecia istnienia. Chcielibyśmy z tej okazji zaprosić kolegów Przewodników PTTK z całego kraju na imprezę „Przewodnicy Przewodnikom”, na której odbędą się tematyczne wycieczki tatrzańskie oraz po Zakopanem, a także wernisaż wystawy poświęconej 60-leciu Koła.

Z poważaniem,
w imieniu Zarządu KPT – Agnieszka Sawicka

Obchody 60 lecia KPT im M. Sieczki w Krakowie

Zakopane, 10-11 maja 2014 r.

Pobierz: ogłoszenie. (Plik typu .pdf 629KiB)
Pobierz: program. (Plik typu .pdf 403KiB)
XVIII Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK, Olsztyn k/Częstochowy, 9 - 11 maja 2014 r.

XVIII Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK

Olsztyn k/Częstochowy, 9 - 11 maja 2014 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 493KiB)
Pobierz: zgłoszenia. (Plik typu .doc 80KiB)

Jubileusz 60-lecia Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich PTTK w Rzeszowie

Koło Przewodników Terenowych i Beskidzkich przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

zaprasza na:

Jubileusz 60-lecia Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich PTTK w Rzeszowie Rzeszów, 9-11 maja 2014 r.

Jubileusz 60-lecia Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich PTTK w Rzeszowie

Rzeszów, 9-11 maja 2014 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 563KiB)

60 lat przewodnictwa Turystycznego na Ziemi Sądeckiej

60 lat przewodnictwa Turystycznego na Ziemi Sądeckiej, Nowy Sącz, 6-8 czerwca 2014 r.

60 lat przewodnictwa Turystycznego na Ziemi Sądeckiej
Nowy Sącz, 6-8 czerwca 2014 r.

Pobierz: zaproszenie. (Plik typu .pdf 276KiB)
Pobierz: warunki uczestnictwa. (Plik typu .pdf 243KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .docx 12KiB)

Śladami Piastów Śląskich po Pogórzu Śląskim, Płaskowyżu Rybnickim, Płaskowyżu Głubczyckim i Górach Odrzańskich, cz. VIII

Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj, śląskiego wraz z Kołami Przewodnickimi z terenów odwiedzanych

zaprasza na:

Śladami Piastów Śląskich po Pogórzu Śląskim, Płaskowyżu Rybnickim, Płaskowyżu Głubczyckim i Górach Odrzańskich, cz. VIII Chrzanów, Pszczyna, 1-6 lipca 2014 r.

Ogólnopolską Sesję Popularno-Naukowa Przewodników Turystycznych PTTK

Śladami Piastów Śląskich po Pogórzu Śląskim, Płaskowyżu Rybnickim, Płaskowyżu Głubczyckim i Górach Odrzańskich, cz. VIII
Pszczyna, 1-6 lipca 2014 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 693KiB)

„Przewodnik czeka” - dyżury przewodnickie w Łowiczu

„Przewodnik czeka” - dyżury przewodnickie w Łowiczu

Od lipca darmowe spacery z przewodnikiem PTTK W najbliższą niedzielę 6 lipca rozpoczną się w Łowiczu dyżury przewodnickie. Są one organizowane po raz kolejny, w poprzednim roku cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Łowicza jak i turystów przybywających do miasta nad Bzurą. Średnio uczestniczyło w nich ok. 40-50 osób.

W każda niedzielę lipca i sierpnia o godz. 1300 przy punkcie informacji turystycznej na Starym Rynku w Łowiczu tzw. „drewnianej chatce” na chętnych czekał będzie przewodnik PTTK. W trakcie spaceru z przewodnikiem uczestnicy poznają dzieje Łowicza i regionu łowickiego, najciekawsze zabytki miasta oraz przejawy charakterystycznej dla regionu kultury księżackiej. Ponadto w tych dniach będzie możliwość skorzystania z warsztatów prowadzonych przez twórców ludowych, odbywających się w skansenie łowickim przy muzeum. W sumie podczas wakacji odbędzie się 9 spacerów. Każdy ze spacerów poprowadzi inny z łowickich przewodników.

Dyżury przewodnickie odbędą się w ramach porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta Łowicza i Oddziałem PTTK w Łowiczu, są realizowane w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Miasta Łowicz. Dodajmy, że spacery w ramach dyżurów są bezpłatne. Burmistrz Miasta Łowicza i przewodnicy Koła im. Anieli Chmielińskiej przy Oddziale PTTK w Łowiczu zapraszają.

Zdzisław Kryściak

XXXII Ogólnopolski Rajd Przewodnicki „Góry Bardzkie, Sowie, Złote i Przedgórze Sudeckie 2014”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych
Oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich

zaprasza na:

XXXII Ogólnopolski Rajd Przewodnicki „Góry Bardzkie, Sowie, Złote i Przedgórze Sudeckie 2014”, Srebrna Góra, 28-31 sierpnia 2014 r.

XXXII Ogólnopolski Rajd Przewodnicki „Góry Bardzkie, Sowie, Złote i Przedgórze Sudeckie 2014”
Srebrna Góra, 28-31 sierpnia 2014 r.

Pobierz: regulamin. (Plik typu .pdf 675KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 18KiB)

Kolejne szkolenie Przewodników łódzkich

W trosce o wysoki poziom wiedzy kadry przewodnickiej, Koleżanki i Koledzy z Koła Przewodników im. Rajmunda Rembielińskiego w Łodzi realizują kolejny cykl szkoleniowy. Tym razem tematem wiodącym jest ochrona przyrody.

W tym celu podjęto współpracę z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (ZPKWŁ).

Od stycznia 2014r. odbywają się spotkania szkoleniowe – wykłady oraz wycieczki terenowe.

Do tej pory odbyły się dwa dwugodzinne wykłady przeprowadzone przez Panią Katarzynę Krakowską – z-cę dyr. ZPKWŁ oraz dwudniowa wycieczka szkoleniowa po nadpilickich parkach krajobrazowych. Obejmowała ona tereny Przedborskiego PK, Sulejowskiego PK oraz Spalskiego PK.

Szkolenie będzie zapewne długotrwałe. Oprócz planowanych jeszcze co najmniej 8 - 10 wykładów, planowane są wycieczki do wszystkich parków krajobrazowych województwa łódzkiego. Zapewne będą to wycieczki 2-3 dniowe.

Wg wstępnych ustaleń z Dyrekcją ZPKWŁ cykl szkoleń zakończy się uzyskaniem certyfikatów upoważniających do pełnoprawnego oprowadzania turystów po parkach krajobrazowych województwa łódzkiego.

Seminarium Varsavianistyczne „Znasz Ty Warszawy oblicze…? Historia i zabytki poszczególnych dzielnic Warszawy w pigułce”

Szanowni Państwo,
Biorąc pod uwagę liczne zgłaszane do nas zapytania, dotyczące wykładów, prelekcji spotkań na temat wielopłaszczyznowych dziejów Warszawy, Warszawski Oddział Przewodników PTTK wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i organizuje w miesiącach marzec – maj 2014 roku SEMINARIUM VARSAVIANISTYCZNE poświęcone najważniejszym dzielnicom Warszawy w formie wykładów stacjonarnych oraz spacerów tematycznych uzupełniających w sposób praktyczny treści wykładów. W zakresie tych ostatnich znajdą się podstawowe elementy z historii poszczególnych dzielnic, ich rozwoju przestrzennego i zabytków architektoniczno-monumentalnych, których egzemplifikacja zaprezentowana zostanie w podstawowym zarysie w toku spaceru turystycznego, będącego swego rodzaju podsumowaniem narracji wykładowej. Zajęcia prowadzić będzie m.in. p. Karol Mórawski, p. Michał Pilich. Całość tego seminarium zawarłaby się w przedziale czasowym między 28 marca a 24 maja b.r. Uczestnictwo w Seminarium w pełnym zakresie programowym potwierdzone byłoby specjalnym świadectwem brania w nim udziału.

Joanna Lipińska
Karol Mórawski

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 194KiB)
Pobierz: ankietę zgłoszeniową. (Plik typu .doc 45KiB)

XXXII Ogólnopolski Rajd Przewodnicki „Góry Bardzkie, Sowie, Złote i Przedgórze Sudeckie 2014”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych
Oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich

zaprasza na:

XXXII Ogólnopolski Rajd Przewodnicki „Góry Bardzkie, Sowie, Złote i Przedgórze Sudeckie 2014”, Srebrna Góra, 28-31 sierpnia 2014 r.

XXXII Ogólnopolski Rajd Przewodnicki „Góry Bardzkie, Sowie, Złote i Przedgórze Sudeckie 2014”
Srebrna Góra, 28-31 sierpnia 2014 r.

Pobierz: regulamin. (Plik typu .pdf 675KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 18KiB)

Wakacje z architekturą w Gdyni

Wakacje z architekturą w Gdyni

Duże zainteresowanie mieszkańców i turystów zeszłorocznym sobotnim zwiedzaniem śródmieścia Gdyni sprawia, że w tym roku również zapraszamy na spacery w ramach akcji „Wakacje z architekturą".

Początek w sobotę 5 lipca o godz. 1200. Przed rozpoczęciem zwiedzania w InfoBoxie odbędzie się krótka prelekcja na temat historii i architektury Gdyni. Następnie uczestnicy przejdą trasą po Śródmieściu, która została ułożona w taki sposób, aby można było zapoznać się z reliktami wiejskiej architektury, willową i pensjonatową zabudową dawnego letniska oraz najciekawszymi przykładami architektury modernistycznej Gdyni.

„Wakacje z architekturą" to przygotowana przez miasto Gdynia oferta dla osób, które chcą zwiedzić i poznać historyczne śródmieście Gdyni, oprowadzani przez przewodników z Koła Przewodników przy Oddziale Morskim PTTK w Gdyni, specjalizującego się w architekturze Gdyni. Na spacery zapraszamy w każdą sobotę od 5 lipca do 13 września. Start o godzinie 1200 w InfoBoxie. Czas trwania ok. 2,5 godz. Udział w spacerze jest bezpłatny.

Jubileusz 50-lecia Koła Przewodników Miejskich i Terenowych Oddział Morski PTTK w Gdyni

Jubileusz 50-lecia Koła Przewodników Miejskich i Terenowych Oddział Morski PTTK w Gdyni, Gdynia, 19-21 września 2014 r.

Jubileusz 50-lecia Koła Przewodników Miejskich i Terenowych Oddział Morski PTTK w Gdyni
Gdynia, 19-21 września 2014 r

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 304KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 323KiB)

VINETA 2014 Spotkanie Słowian z Przewodnikami

VINETA 2014 Spotkanie Słowian z Przewodnikami, Wolin, 27-28 września 2014 r.

VINETA 2014 Spotkanie Słowian z Przewodnikami
Wolin, 27-28 września 2014 r.

Pobierz: informator. (Plik typu .pdf 539KiB)

XII Pomorski Zlot Przewodników PTTK

Pomorska Federacja Przewodnicka PTTK
Koło Przewodników Terenowych w Gniewie

XII Pomorski Zlot Przewodników PTTK, Gniew - Peplin, 11-12 października 2014 r.

XII Pomorski Zlot Przewodników PTTK
Gniew - Peplin, 11-12 października 2014 r.

Pobierz: program - strona 1. (Plik typu .pdf 391KiB)
Pobierz: program - strona 2. (Plik typu .pdf 483KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 146KiB)

I Wielkopolski Złaz Przewodników

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Wielkopolski Samorząd Przewodników Turystycznych

I Wielkopolski Złaz Przewodników
Ślesin, 18-19 października 2014 r.

Pobierz: program. (Plik typu .docx 13KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .docx 11KiB)

50 lat Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim 1964 – 2014

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Świętokrzyski im. St. Jeżewskiego
Koło Przewodników Świętokrzyskich

50 lat Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim 1964 – 2014
Ostrowiec Świętokrzyski, 25-26 października 2014 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 252KiB)

Sesja popularno-naukowa „Nowe trendy i kierunki w turystyce – turystyka komunikacyjna, konna, eksploracyjna (poszukiwawcza)”

Warszawski Oddział Przewodników PTTK
Serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w:

Sesji popularno-naukowej „Nowe trendy i kierunki w turystyce – turystyka komunikacyjna, konna, eksploracyjna (poszukiwawcza)”
Warszawa, 15-16 listopada 2014 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 239KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 28KiB)

Akademia Przewodnicka 2014

Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu. (Benjamin Britten)

W ostatnim czasie pojawia się wiele głosów i opinii na temat przewodnictwa, przewodników turystycznych, oprowadzania. Wszyscy dążymy do stworzenia jak najlepszego wizerunku przewodnika poprzez jego profesjonalizm. Dążenie do tego celu wymaga m.in. ustawicznego dokształcania i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności na płaszczyźnie różnych dziedzin. Rozumiejąc wagę profesjonalizmu naszych przewodników proponujemy cykl spotkań w ramach AKADEMII PRZEWODNIKA. Podlaski Samorząd Przewodników Turystycznych wspólnie z Regionalnym Oddziałem PTTK w Białymstoku oraz Klubem Przewodników w okresie od października 2014 r. do kwietnia 2015 r. proponuje cykl dziesięciu spotkań w formie wykładów, prelekcji, warsztatów. Wszystkie spotkania odbywać się będą we czwartki o godz. 1800 w siedzibie biura Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3. Po ukończeniu AKADEMI PRZEWODNIKA każdy uczestnik otrzyma Certyfikat ukończenia kursu dokształcającego. Warunkiem ukończenia jest uczestnictwo w co najmniej ośmiu spotkaniach.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 563KiB)

V Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych

V Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych, Przemyśl, 6-8 lutego 2015 r.

V Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych. Problemy Turystyki Transgranicznej W Aspekcie Pracy Przewodnika Turystycznego
Przemyśl, 6-8 lutego 2015 r.
UWAGA! Brak wolnych miejsc!

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 503KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 30KiB)

XLIV Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich

XLIV Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich, Rudki, 7 lutego 2015 r.

XLIV Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich
Rudki k. Nowej Słupi, 7 lutego 2015 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 195KiB)
Pobierz: warunki uczestnictwa. (Plik typu .pdf 98KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 95KiB)

Obchody Międzynarodowy Dnia Przewodnika Turystycznego 2015 w Warszawie

Obchody Międzynarodowy Dnia Przewodnika Turystycznego 2015 w Warszawie, Warszawa, 21-22 lutego 2015 r.

Wzorem lat ubiegłych w dniach 21 (sobota) i 22 (niedziela) lutego 2015 z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego Warszawskie Koło Przewodników Miejskich PTTK zaprasza mieszkańców Warszawy i Mazowsza na spacery, które przygotowali i  poprowadzą społecznie przewodnicy miejscy i terenowi.

W tym roku do przygotowania obchodów naszego przewodnickiego święta włączyli się przewodnicy z innych organizacji przewodnickich – Oddział KORT Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Przewodnicy Warszawa oraz Fundacja Varsaviana.

Oj – będzie się działo!
Warszawa, 21-22 lutego 2015 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 35KMiB)

XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych

XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych, Jasna Góra, 6-8 marca 2015 r.

XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych. „Z Maryją Szlakami Nawrócenia”.
Jasna Góra, 6-8 marca 2015 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 1,2MiB)

Ramy kwalifikacji dla pracowników hotelarstwa, gastronomii i turystyki.

Ankieta wraz z wstępnym opisem niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Zespół pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej przy współpracy kilkudziesięciu ekspertów i praktyków branży turystycznej opracował pierwszą wersję sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora turystyki. Ma to być narzędzie służące dopasowaniu procesu kształcenia i doskonalenia kadr do potrzeb turystycznego rynku pracy. Rama jest zbiorem opisów charakteryzujących to, jaki zasób wiedzy, umiejętności oraz tzw. kompetencji społecznych (np. postaw) powinni posiadać pracownicy poszczególnych branż sektora turystyki (hotelarstwo, gastronomia, biura podróży, przewodnicy piloci itp.).

Zapraszamy kadrę zarządzającą i pracowników turystyki do współpracy przy tworzeniu sektorowych ram kwalifikacji. Będzie ona polegać na zapoznaniu się z projektem Sektorowej Ramy Kwalifikacji Turystyki (SRKT) i wypełnieniem ankiety dostępnej jako załącznik do niniejszego tekstu oraz przesłanie samej ankiety w formie elektronicznej (może być skan tylko stron ankiety bez załączników) na adres Krzysztofa Łopacińskiego (krzys@intur.com.pl) lub w formie drukowanej na adres:

Katedra Turystyki
Szkoła Główna Handlowa
Budynek C, pok. 6/2
Al. Niepodległości 128
Warszawa

Prosimy o wypełnienie jednego (lub dwu) z czterech formularzy ankiet w zależności od reprezentowanej specjalności. Macie Państwo do wybrania i pobrania cztery formularze (wystarczy wybrać branżę i kliknąć na odpowiedni zapis poniżej):

Formularze ankiet do pobrania ze strony Instytutu Turystyki
www.intur.com.pl/instytut.php?nr=28

Kliknięcie myszą na odsyłaczu (w formacie *.doc lub w formacie *.pdf) otworzy dokument w przeglądarce, a po naciśnięciu prawego klawisza myszy pojawi się więcej opcji) Prosimy o odesłanie wypełnionych formularzy przed 6 stycznia 2015 roku

Zapraszamy do współpracy
Członkowie zespołu ekspertów

Pobierz: Ankieta branża biur podróży. (Plik typu .docx 149KiB)
Pobierz: Ankieta branża gastronomiczna. (Plik typu .docx 155KiB)
Pobierz: Ankieta branża hetelarska. (Plik typu .docx 156KiB)
Pobierz: piloci przewodnicy. (Plik typu .docx 145KiB)

Kurs dla kandydatów na instruktorów przewodnictwa PTTK

Informujemy, że w Sanoku organizowany jest kurs dla kandydatów na instruktorów przewodnictwa PTTK (przewodnicy górscy w dniach 10-15 marca 2015 r., terenowi i miejscy w dniach 12-15 marca 2015r). Organizatorem kursu jest Koło Przewodników Terenowych i Beskidzkich przy Oddziale PTTK w Rzeszowie wspólnie z Krajowym Samorządem Przewodników Turystycznych PTTK.

 • co najmniej od 5 lat być czynnym przewodnikiem
 • legitymować się przeprowadzonymi szkoleniami dla środowiska przewodnickiego (wykłady, wycieczki)
 • posiadać nienaganną kulturę osobistą

Ramowe program szkolenia, druk zgłoszenia i ankietę kandydata na instruktora przewodnictwa przesyłamy jako załącznik do niniejszego pisma.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 420,00 PLN (górscy) i 320,00 PLN (miejscy i terenowi). Ceny uwzględniają dodatkowe dotacje, o które czynimy starania. Przy braku dotacji odpłatność będzie większa o maksymalnie 50,00 PLN. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Oddziału PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2, nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742 (PEKAO S. A. II O/Rzeszów) z dopiskiem „Kurs Instruktorów Przewodnictwa PTTK”. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie z dołączoną ankietą oraz wpłatą będzie traktowane przez organizatorów jako deklaracja obowiązkowego uczestnictwa (w przypadku rezygnacji z kursu wpłata nie będzie zwracana).

Opłaty za uczestnictwo w kursie mogą być dokonywane z funduszy Oddziałów, Kół, Klubów lub własnych. W ramach wpłaty organizatorzy kursu zapewniają:

 • 3 lub 5 noclegów (pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami)
 • pełne wyżywienie
 • ubezpieczenie NNW w ramach członkowstwa w PTTK
 • legitymację instruktorską
 • odznakę instruktora przewodnictwa
 • materiały szkoleniowe

Zgłoszenia wraz z wypełnioną ankietą należy przesłać na adres Oddział PTTK w Rzeszowie ( ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów) z dopiskiem: Kurs Instruktorów Przewodnictwa PTTK, w terminie do końca lutego br. Informujemy, że kurs odbędzie się przy minimum 30 zgłoszeniach. Maksymalna ilość uczestników nie może przekroczyć 50 osób. O ostatecznym przyjęciu na kurs decyduje jego kierownictwo.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Oddziale PTTK Rzeszów u kol. Agnieszki Wałach tel. 17 85-367-55 lub kol. Łukasza Kuczmarza tel. 506974840.

Kandydaci na szkolenie proszeni są o zabranie ze sobą legitymacji PTTK (z opłaconą składką), legitymacji przewodnickiej i dowodu osobistego.

Z przewodnickim pozdrowieniem
Anna Sierpińska
Przewodnicząca KSPT i KP ZG PTTK

Zobacz więcej…

II Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Zaproszenie na II Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy O Tytuł „przewodnik – Krasomówca” w dniach 20 – 22 marca 2015 r.

II Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy O Tytuł „przewodnik – Krasomówca” w dniach 20 – 22 marca 2015 r.

Koleżanki Przewodniczki! Koledzy Przewodnicy! Zamieszczamy poniżej nowy Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego o Tytuł „Przewodnik Krasomówca”. Zamieszczamy dla przypomnienia Regulamin, bo Konkurs jest przeprowadzany w Pszczynie dopiero po raz drugi. Przesłuchania eliminacyjne uczestników odbędą się w salach stajni książęcej, a finałowe w reprezentacyjnej sali pałacu pszczyńskiego – Sali Lustrzanej. Mamy nadzieję, że również bardzo miła i przyjazna atmosfera, która będzie towarzyszyła Wam w Pszczynie, spotka się z uznaniem zarówno uczestników, jak i „kibiców” – obserwatorów. Liczymy na to, że tych ostatnich będzie przybywało z roku na rok. Znajdziecie tu również Kartę Zgłoszenia udziału w konkursie (uczestnika lub „kibica”).

Konkurs Krasomówczy odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Starosty Pszczyńskiego oraz Burmistrza Pszczyny przy wydatnej pomocy Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie i Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby zmierzyć się w przewodnickim pojedynku „na słowa” wypowiadane w pięknej polszczyźnie, sprawdzić jakość swojego warsztatu przewodnickiego, a przede wszystkim spotkać się na niwie towarzyskiej z koleżankami i kolegami z całej Polski. Zapraszamy także tych wszystkich przewodników i sympatyków przewodnictwa – wiernych kibiców, którzy lubią posłuchać pięknych wypowiedzi, dowiedzieć się czegoś nowego, a także spędzić czas miło i pożytecznie. Gościnna Pszczyna czeka na Was!

Serdecznie prosimy o rozpropagowanie informacji o Konkursie we wszystkich Kołach, Klubach i Oddziałach zrzeszających przewodników, o namówienie do udziału swoich zdolnych przedstawicieli i poczynienie starania o dofinansowanie ich pobytu w Pszczynie. Pamiętajcie, że Pszczyna jest gotowa na przyjęcie Was i oczekuje z niecierpliwością dnia Waszego przyjazdu.

Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK

Pobierz: regulamin. (Plik typu .pdf 320KiB)
Pobierz: kartę uczestnictwa. (Plik typu .doc 57KiB)
Pobierz: regulamin jury i sekretariatu. (Plik typu .pdf 265KiB)

XII Ogólnopolski „Guide Tour” 2015’

XII Ogólnopolski „Guide Tour” 2015’, 9-12 kwietnia 2015 r.

XII Ogólnopolski „Guide Tour” 2015’
„Szlakiem miast hanzeatyckich”
Trzebiatów, Rewal, Międzyzdroje, Greifswald, Stralsund, Wismar, Lubeka, Hamburg, Schwerin
9-12 kwietnia 2015 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 513KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .jpg 440KiB)
Pobierz: mapę. (Plik typu .jpg 813KiB)

„Restytucja Zamku Królewskiego w Poznaniu”
„100 lat Przewodnictwa Turystycznego w Poznaniu 1914-2014”

Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego, Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim, Międzynarodowe Targi Poznańskie serdecznie zapraszają na:

Konferencje popularno-naukową 11-12 kwietnia 2015 r, Sala Czerwona Pałacu Działyńskich, Poznań, Stary Rynek 78/79

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 494KiB)
Pobierz: tematy refaratów. (Plik typu .pdf 510KiB)
Pobierz: warunki uczestnictwa. (Plik typu .pdf 553KiB)
Pobierz: karta zgłoszenia. (Plik typu .pdf 642KiB)

XIX Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK w Międzyzdrojach

XIX Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK w Międzyzdrojach
Międzyzdroje, 17-19 kwietnia 2015 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 441KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 32KiB)

XXXIII Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK

XXXIII Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK, Białka Tatrzańska, 20 – 23.08.2015 r.

XXXIII Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK
„TATRY – SPISZ – PODTATRZE – PIENINY SPISKIE 2015”
Białka Tatrzańska, 20 – 23.08.2015 r.

W związku z małą ilością zgłoszeń na trasę A (tylko 4) i C (tylko 6) kierownictwo Rajdu postanowiło nie uruchomiać obsługi tych tras. Koleżanki i Koledzy, którzy zgłosili się na trasę A po wyrażeniu zgody zostaną zakwalifikowani na trasę B, natomiast analogicznie z trasy C na trasę D.

Jednocześnie informujemy, że wychodząc naprzeciw życzeniom Koleżanek i Kolegów postanowiliśmy uruchomić dodatkowy autokar na trasie E. W związku z tym na tej trasie posiadamy jeszcze 15 wolnych miejsc. Wobec zaistniałej sytuacji przedłużamy termin zgłoszeń na Rajd do 2 sierpnia 2015 r. Prosimy o tym fakcie powiadomić wszystkich przewodników.

Na stronie internetowej zamieszczone są Regulaminy uwzględniające poprawki dotyczące w szczególności programu tras autokarowych. Proszę o zapoznanie się z nimi i ewentualne wydrukowanie w celu posługiwania się tym dokumentem w trakcie trwania Rajdu.

Komunikat

Ze względów organizacyjnych jestem zmuszony zdradzić fakt, że zapowiedziana niespodzianka to wejście do Term w Białce Tatrzańskiej na bardzo korzystnych warunkach. Otóż osoby, które po przyjeździe zgłoszą chęć wejścia do term i skorzystania z dobrodziejstw tego obiektu oraz uiszczą stosowną opłatę, powinny posiadać obowiązkowo strój kąpielowy. Pobyt w termach przewidziany jest na 2 godziny. Cena – 35,00 PLN od osoby. Pierwsza grupa wchodzi o godz. 1700, a druga o godz. 1800. Kolację dla tych osób wydawana będzie po powrocie z kąpieliska. Gorąco polecam pobyt w termach.

Komandor Rajdu
Stanisław Kawęcki

Pobierz: regulamin. (Plik typu .pdf 731KiB)
Pobierz: regulamin do druku w formie książeczki A5. (Plik typu .pdf 569KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .docx 16KiB)

I Zlot Przewodników Województwa Łódzkiego - „Łowickie mniej znane…” Łowicz 2015

I Zlot Przewodników Województwa Łódzkiego - „Łowickie mniej znane…” Łowicz 2015, Łowicz, 19 – 20.09.2015 r.

Samorząd Przewodników Turystycznych Województwa Łódzkiego
Oddział Polskiego Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego w Łowiczu
Koło Przewodników Terenowych im. Anieli Chemielińskiej w Łowiczu
Zaprasza na:

I Zlot Przewodników Województwa Łódzkiego - „Łowickie mniej znane…” Łowicz 2015
Łowicz, 19 – 20.09.2015 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 273KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .docx 89KiB)

50 lat działalności Klubu Przewodników i Pilotów Rzepiór

50 lat działalności Klubu Przewodników i Pilotów Rzepiór
Wrocław i Szklarska Poręba, 2 – 4.10.2015 r.

Pobierz: zaproszenie. (Plik typu .pdf 110KiB)
Pobierz: program. (Plik typu .pdf 162KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 192KiB)

XIII Pomorski Zlot Przewodników „Gdańsk 2015”

XIII Pomorski Zlot Przewodników „Gdańsk 2015”, Gdańsk, 3 – 4.10.2015 r.

XIII Pomorski Zlot Przewodników „Gdańsk 2015”
Gdańsk, 3 – 4.10.2015 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 886KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .docx 359KiB)

II Wielkopolski Złaz Przewodników Turystycznych PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Wielkopolski Samorząd Przewodników Turystycznych
zapraszają na:

II Wielkopolski Złaz Przewodników Turystycznych PTTK
Kalisz, 3 – 4.10.2015 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 312KiB)

Tadeusz Stefański nie żyje

Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę i Przyjaciela,
wieloletniego przewodnika turystycznego,
Przewodniczącego Komisji Przewodnickiej ZG PTTK,
nauczyciela kolejnych pokoleń przewodników turystycznych,
autora licznych publikacji krajoznawczych

śp.
Tadeusza Stefańskiego


Odszedł na wieczną wędrówkę Człowiek ogromnej życzliwości dla ludzi, wielkiej uczciwości i szlachetności, będzie nam Go bardzo brakowało.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 października 2015r.o godz. 1200 na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych i Komisja Przewodnicka ZG PTTK

XXVIII Miscellanea Przewodnickie

XXVIII Miscellanea Przewodnickie, Cieszyn, 14.11.2015 r.

Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie
Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Śląskiego
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
zapraszają na:

XXVIII Miscellanea Przewodnickie
Cieszyn, 14.11.2015 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 62KiB)

Seminarium Przewodnickie „Meandry modernizmu”

Seminarium Przewodnickim „Meandry modernizmu”, 13 – 15.11.2015 r.

Koło Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK
Koło Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich przy Oddziale PTTK w Legnicy
Wojskowy Klub Przewodników Turystycznych PTTK przy Klubie 4 BRLog. im. gen. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu

Zapraszają do udziału w:
Seminarium Przewodnickim „Meandry modernizmu” Dolnośląscy architekci i ich budowle

13 – 15.11.2015 r.

Pobierz: zaproszenie. (Plik typu .pdf 269KiB)
Pobierz: program. (Plik typu .pdf 244KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 1,3MiB)

Konkurs „Przewodnik Roku. Kielce – krok po kroku.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach zaprasza do udziału w konkursie: „Przewodnik Roku. Kielce – krok po kroku.” na konspekt/scenariusz wycieczki po Kielcach i jej praktyczne przeprowadzenie.

Konkurs „Przewodnik Roku. Kielce – krok po kroku.
Regulamin konkursu „Przewodnik Roku. Kielce – krok po kroku.” na konspekt/scenariusz wycieczki po Kielcach i jej praktyczne przeprowadzenie.(Plik typu .pdf 202KiB)

Regulamin konkursu „Przewodnik Roku. Kielce – krok po kroku.” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na konspekt/scenariusz wycieczki po Kielcach i jej praktyczne przeprowadzenie.(Plik typu .pdf 204KiB)

„Fenomen Przewodnictwa Studenckiego” III Sympozjum na temat turystyki młodzieży akademickiej

„Fenomen Przewodnictwa Studenckiego” III Sympozjum na temat turystyki młodzieży akademickiej, Kraków, 20.11.2015 r.

Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Studenckie Koło Przewodników Górskich przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie Zaprasza na:

„Fenomen Przewodnictwa Studenckiego” III Sympozjum na temat turystyki młodzieży akademickiej
Kraków, 20.11.2015 r.

Pobierz: komunikat. (Plik typu .pdf 418KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 23KiB)

Jubileusz 60-lecia Klubu Przewodników Turystycznych w Sosnowcu

Jubileusz 60-lecia Klubu Przewodników Turystycznych w Sosnowcu, Sosnowiec, 21-22 listopada 2015 r.

Klub Przewodników Turystycznych w Sosnowcu
Zaprasza na:

Jubileusz 60-lecia Klubu Przewodników Turystycznych w Sosnowcu
Sosnowiec, 21-22 listopada 2015 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 94KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 33KiB)

60 lat Beskidzkiego Koła Przewodników Turystycznych PTTK w Bielsku-Białej

60 lat Beskidzkiego Koła Przewodników Turystycznych PTTK w Bielsku-Białej, Kozy, 22.11.2015 r.

Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych PTTK
im. Stefana Czerneleckiego w Bielsku – Białej
ma zaszczyt zaprosić na
Uroczyste Spotkanie Jubileuszowe
z okazji

Sześćdziesięciolecia swojej działalności
Kozy, 22.11.2015 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 157KiB)

44 edycja Konkursu Krasomówczego Przewodników

>44 edycja Konkursu Krasomówczego Przewodników, Kraków, Golub-Dobrzyń, 27 – 29.11.2015 r.

Drogie Koleżanki i Koledzy Przewodnicy, Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego organizuje kolejną, 44 edycję Konkursu Krasomówczego Przewodników, który odbędzie się w dniach 27 – 29 listopada br. na Zamku Golubskim.

Konkurs, którego wieloletnią ideą jest krzewienie kultury języka polskiego, jest doskonałą okazją do popularyzacji szerokiej, różnorodnej wiedzy związanej z historią, a także współczesnością wyjątkowych miejsc, ich specyficznego charakteru oraz ciekawych postaci, a przy tym stanowi wielką atrakcję dla obserwatorów dzięki znakomitym popisom oratorskim uczestników.

Jesteśmy przekonani, że dla potrzeby propagowania rzetelnej wiedzy przewodnickiej podawanej w atrakcyjny sposób, z uwzględnieniem zasad krasomówstwa, pośród licznej grupy Waszych przewodników znajdą się osoby chętne do udziału w tym wydarzeniu.

Zasady uczestnictwa, regulamin, program i wszelkie niezbędne informacje zamieszczamy na stronie internetowej www.zamekgolub.pl w zakładce „Konkurs Krasomówczy”.

Patronat nad konkursem sprawują marszałkowie województw, zaś Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zarząd Główny PTTK, jak i Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego dofinansowuje nagrody pieniężne dla finalistów.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w tym roku pula nagród dla zwycięzców wynosi 5.500,00 złotych.

Ponadto zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie idei Konkursu Krasomówczego w kręgach zainteresowanych osób poprzez min. zamieszczenie informacji na stronach internetowych.

Dziękujemy i Serdecznie zapraszamy
Z turystycznym pozdrowieniem,
Przewodniczący Konkursu
Prezes Zarządu Oddziału PTTK
im. Zygmunta Kwiatkowskiego
/Piotr Kwiatkowski/

Golub-Dobrzyń, 27 – 29.11.2015 r.

Pobierz: pismo. (Plik typu .pdf 149KiB)
Pobierz: program. (Plik typu .pdf 251KiB)

Nowe regulacje prawne dotyczące pilotów wycieczek PTTK

Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych i Komisja Przewodnicka ZG PTTK wychodząc na przeciw oczekiwaniom członków naszego Towarzystwa przygotowała projekt uchwały dotyczący pilotów wycieczek PTTK.

Przygotowane rozwiązania zakładają możliwość weryfikacji dotychczasowych uprawnień pilota wycieczek oraz szkolenia kandydatów na pilotów wycieczek Dokument uwzględnia zapisy Uchwały XVIII Walnego Zjazdu PTTK o strategii i kierunkach działań Towarzystwa (III O znaczeniu kadry PTTK, C - "dążyć do uzyskiwania przez przewodników turystycznych umiejętności pilotów wycieczek"), dając możliwość rozszerzenia uprawnień przewodnickich o pilota wycieczek PTTK.

Informujemy, iż w dniu 17 października 2015r. na posiedzeniu Zarządu Głównego PTTK podjęta została Uchwała nr 175/XVIII/2015 w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek PTTK oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK.

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.

KSPT i KP
ZG PTTK

VI OFPT, XLV OZPŚw. „Bioróżnorodność i georóżnorodność w przewodnictwie”

6VI OFPT, XLV OZPŚw. „Bioróżnorodność i georóżnorodność w przewodnictwie”, Chęciny-Rzepka 12-14.02.2016 r.

Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Świętokrzyskiego
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego
Zapraszają na:

VI Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych
XLV Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich
„Bioróżnorodność i georóźnorodność w przewodnictwie”
Chęciny-Rzepka 12-14.02.2016 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 737KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 74KiB)

XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych

XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych, Jasna Góra, 4 - 6 marca 2016 r.

Przewodnicy Chrzanowa zapraszają do udziału w

XXXII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Przewodników Turystycznych na Jasną Górę.
Jasna Góra, 4 - 6 marca 2016 r.

XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych, Jasna Góra, 4 - 6 marca 2016 r.
Pobierz: program. (Plik typu .pdf 2MiB)

III Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Zaproszenie na III Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy O Tytuł „Przewodnik – Krasomówca” w dniach 11 – 13 marca 2016 r.

III Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy O Tytuł „Przewodnik – Krasomówca” w dniach 11 – 13 marca 2016 r.

Koleżanki Przewodniczki! Koledzy Przewodnicy!

Zamieszczamy poniżej zmodyfikowany Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego o Tytuł „Przewodnik Krasomówca”. Przesłuchania eliminacyjne uczestników odbędą się w salach stajni książęcej, a finałowe w reprezentacyjnej sali pałacu pszczyńskiego – Sali Lustrzanej. Mamy nadzieję, że również bardzo miła i przyjazna atmosfera, która będzie towarzyszyła Wam w Pszczynie, spotka się z uznaniem zarówno uczestników, jak i „kibiców” – obserwatorów. Liczymy na to, że tych ostatnich będzie przybywało z roku na rok. Znajdziecie tu również Kartę Zgłoszenia udziału w konkursie (uczestnika lub „kibica”).

Konkurs Krasomówczy odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Starosty Pszczyńskiego oraz Burmistrza Pszczyny przy wydatnej pomocy Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie i Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby zmierzyć się w przewodnickim pojedynku „na słowa” wypowiadane w pięknej polszczyźnie, sprawdzić jakość swojego warsztatu przewodnickiego, a przede wszystkim spotkać się na niwie towarzyskiej z koleżankami i kolegami z całej Polski. Zapraszamy także tych wszystkich przewodników i sympatyków przewodnictwa – wiernych kibiców, którzy lubią posłuchać pięknych wypowiedzi, dowiedzieć się czegoś nowego, a także spędzić czas miło i pożytecznie. Gościnna Pszczyna czeka na Was!

Serdecznie prosimy o rozpropagowanie informacji o Konkursie we wszystkich Kołach, Klubach i Oddziałach zrzeszających przewodników, o namówienie do udziału swoich zdolnych przedstawicieli i poczynienie starań o dofinansowanie ich pobytu w Pszczynie. Pamiętajcie, że Pszczyna jest gotowa na przyjęcie Was i oczekuje z niecierpliwością dnia Waszego przyjazdu.

Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK

Pobierz: regulamin. (Plik typu .pdf 342KiB)
Pobierz: regulamin jury i sekretariatu. (Plik typu .pdf 312KiB)
Pobierz: kartę uczestnictwa. (Plik typu .doc 28KiB)

Odra Guide Tour

Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz
Przewodniczący Zachodniopomorskiego Samorządu Przewodników PTTK Adam Jakubowski
Dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Paweł Pawłowski

zapraszają na
Odra Guide Tour
Cedynia, 1-3 kwietnia 2016r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 605KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 47KiB)

XIII Ogólnopolski „Guide Tour”

Oddział PTTK Międzyzdroje
Koło/Klub PTTK „BASZTA KASZANA” Trzebiatów

Zaprasza do udziału w:
XIII Ogólnopolskim „Guide Tour”
„Szlak Między Odrą, Sprewą a Hawelą” Trzebiatów, Międzyzdroje, Stargard, Kołbacz, Gryfino, Cedynia, Niederfinow, Lubbenau, Poczdam, Gatow…
Międzyzdroje, 7-10 kwietnia 2016 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 672KiB)

XX Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK

Koło Przewodników Terenowych przy PTTK Oddział Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku

Zaprasza do udziału w:
XX Ogólnopolskim Zlocie Nizinnym Przewodników PTTK
Giżycko, 15-17 kwietnia 2016 r.

Uwaga!
Z przykrością informujemy, o braku wolnych miejsc.

XX Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK rozpoczyna się w piątek 15 kwietnia 2016 r. obiadem o godzinie 13:00, a kończy w niedzielę 17 kwietnia 2016 r. obiadem o godzinie 1330
Rejestracja uczestników w dniu 15 kwietnia 2016 r. od godziny 800
Odpłatność w przypadku osób towarzyszących, nie będących przewodnikami i nie należących do PTTK wynosi 350,00 zł, w przypadku przewodników nie zrzeszonych w PTTK lub osób zrzeszonych w PTTK, ale nie będących przewodnikami wynosi 320,00 zł.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 902KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 20KiB)

60 – lecie częstochowskiego przewodnictwa PTTK

Częstochowski Oddział Przewodników PTTK im. Jana Długosza w Częstochowie
ma zaszczyt zaprosić

60 – lecia częstochowskiego przewodnictwa PTTK.
Częstochowa, 15-17 kwietnia 2016 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 104KiB)

Waldemar Kolasa nie żyje

Z wielkim ubolewaniem zawiadamiamy, że 22 kwietnia 2016 r odszedł nasz Nauczyciel, Przewodnik i Kolega Waldemar Kolasa. Człowiek, który był m.in Honorowym Przodownikiem Turystyki Pieszej, Honorowym Przodownikiem Turystyki Narciarskiej, Honorowym Przodownikiem GOT, Znakarzem Szlaków Nizinnych Pieszych, Zasłużonym Przewodnikiem PTTK, Zasłużonym Przewodnikiem Beskidzkim, Instruktorem Krajoznawstwa Polski, Instruktorem Ochrony Przyrody, Instruktorem Przewodnictwa, Przewodnikiem Beskidzkim, Jurajskim, Świętokrzyskim, Terenowym i Miejskim, Honorowym Prezesem o/ Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, Złotym Krzyżem Zasługi RP, Medalem 40 - lecia PRL. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 28.04.2016 o godz. 12.00 w Kaplicy Cmentarnej na dużym cmentarzu przy ul. 11 Listopada w Dąbrowie Górniczej. Waldku to dzięki Tobie jesteśmy przewodnikami - zawsze zostaniesz w naszych sercach…

Śladami Piastów Śląskich. Po powiecie Tarnogórskim, Lublinieckim i Kłobuckim, cz. X

Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj, śląskiego wraz z Kołami Przewodnickimi z terenów odwiedzanych zapraszają do udziału w

Śladami Piastów Śląskich. Po powiecie Tarnogórskim, Lublinieckim i Kłobuckim, cz. X
5 - 10 lipca 2016 r.

Uwaga! Brak wolnych miejsc
Zapisy wyłącznie na listę rezerwową.


Pobierz: program. (Plik typu .pdf 772KiB)
Pobierz: program w wersji do druku. (Plik typu .pdf 615KiB)

XXXIV Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK

XXXIV Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK, Sanok, Solina – Jawor, 24-28 sierpnia 2016 r.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Oddział „Ziemia Sanocka”
Koło Przewodników PTTK w Sanoku
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK
Zaprasza do udziału w:
XXXIV Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK
„Bieszczady, góry mych marzeń i snów…”
Sanok, Solina – Jawor, 24-28 sierpnia 2016 r.

Uwaga! Brak wolnych miejsc na trasie A!

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 267KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 39KiB)
Pobierz: plan dojazdu. (Plik typu .jpg 159KiB)

Zmarł Tadeusz Rak

Z ogromnym żalem pragniemy poinformować o śmierci wieloletniego przewodnika, Prezesa Koła PTTK „Baszta Kaszana” w Trzebiatowie Tadeusza Raka.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się na cmentarzu komunalnym przy ul.Kołobrzeskiej w Trzebiatowie dnia 27.08.2016 o godzinie 1000 (sobota).

Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych i Komisja Przewodnicka ZG PTTK.

Szkolenie metodyczne: Przewodnictwo Turystyczne na obszarach przyrodniczo cennych

Szkolenie metodyczne: Przewodnictwo Turystyczne na obszarach przyrodniczo cennych Supraśl, 7-11-09.2016 r.

Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku i Klub Przewodników Turystycznych zaprasza na szkolenie metodyczne

Przewodnictwo Turystyczne na obszarach przyrodniczo cennych
Supraśl, 7-11 września 2016 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 214KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .docx 15KiB)

Jubileusz 55-lecia Koła Przewodników Terenowych PTTK im. Róży i Jana Zamoyskich

Zamość, 9-11 września 2016 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 232KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 66KiB)
h3>XIV Pomorski Zlot Przewodników
XIV Pomorski Zlot Przewodników, Gdynia, 16-18-09.2016 r.

Koło Przewodników Miejskich i Terenowych Oddział Morski PTTK w Gdyni
Pomorska Federacja Przewodnicka
zapraszają na XIV Pomorski Zlot Przewodników „Meandry Modernizmu”

Gdynia, 16-18 września 2016 r.

ZAPISY WYŁĄCZNIE NA LISTĘ REZERWOWĄ

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 637KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 825KiB)

Jubileusz 55-lecia Koła Przewodników Terenowych PTTK im. Róży i Jana Zamoyskich

Zamość, 9-11 września 2016 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 232KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 66KiB)

Spacery z Przewodnikiem PTTK - Malbork

Spacery z Przewodnikiem PTTK - Malbork

III Wielkopolski Złaz Przewodników Turystycznych „1050 rocznica Chrztu Polski”

Wielkopolski Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK zaprasza serdecznie na

III Wielkopolski Złaz Przewodników Turystycznych „1050 rocznica Chrztu Polski”
Poznań, 1-2 października 2016 r.

Pobierz: program i kartę zgłoszenia. (Plik typu .docx 12KiB)

Jubileusz 70-lecia Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK

Warszawskie Koło Przewodników Miejskich PTTK Zaprasza do udziału w:
Jubileuszu 70-lecia Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK
Warszawa, 14-16 października 2016 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 142KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 26KiB)

III Ogólnopolski Zlot Instruktorów Przewodnictwa PTTK „E-Learning Elementem Szkolenia”

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych
Komicja Przewodnicka Zarządu Głównego
Oddział Miejski im. ks. Jana Wiśniewskiego w Radomiu
Zaprasza do udziału w:
III Ogólnopolski Zlot Instruktorów Przewodnictwa PTTK
„E-Learning Elementem Szkolenia”
Radom, 21 - 23 października 2016 r.

Pobierz: regulamin. (Plik typu .pdf 550KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 238KiB)

Jubileusz 65 lecia „Koło Przewodników im. R. Rembielińskiego” Oddziału Łódzkiego PTTK

Koło Przewodników im. R. Rembielińskiego Oddziału Łódzkiego PTTK
serdecznie zaprasza na:

Jubileusz 65 lecia „Koło Przewodników im. R. Rembielińskiego” Oddziału Łódzkiego PTTK
Łódz, 18-20 listopada 2016 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 523KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia (doc). (Plik typu .doc 39KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia (pdf). (Plik typu .pdf 650KiB)

XLVI Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich

Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Śląskiego Powiat Skarżyski Miasto i Gmina Skarżysko-Kamienna

zapraszają na

XLVI Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich
Skarżysko-Kamienna, 28 - 29 stycznia 2017

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 754KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia (doc). (Plik typu .doc 76KiB)

VII OFPT „Folklor i etnografia w pracy przewodnika”

Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
Komisja Przewodnicka ZG PTTK
Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego w Opolu
Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów PTTK im. księcia Jana Dobrego w Opolu

zapraszają na

VII Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych
Folklor I Etnografia W Pracy Przewodnika Turystycznego

Opole, 10 - 12 lutego 2017

Pobierz: ulotkę informacyjną. (Plik typu .pdf 1,1MiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia (doc). (Plik typu .doc 77KiB)

MDPT w Lublinie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika i w roku Wielkiego Jubileuszu Miasta - 700. rocznicy lokacji Lublina na prawie magdeburskim - przewodnicy PTTK z Lublina zapraszają w dniu 18 lutego na spacer Lubelskim Szlakiem Tadeusza Kościuszki zorganizowany w 200. rocznicę śmierci bohatera dwóch narodów: Polski i Stanów Zjednoczonych. Przypomnimy sylwetkę wielkiego Polaka w roku, który Sejm RP ogłosił Rokiem Tadeusza Kościuszki.

Przewodnicy PTTK opowiedzą o pobytach Tadeusza Kościuszki w dworku na Sławinku w Lublinie, w  Zembrzycach, Puławach i Sosnowicy. W galerii malarstwa Muzeum Lubelskiego pokażą portrety Tadeusza Kościuszki i osób z nim związanych oraz militaria z okresu Insurekcji. Następnie zaprezentują jego korespondencję, m.in. z  księciem Józefem Poniatowskim z 1794 roku ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie.

Uczestnicy spaceru zwiedzą Kościół św. Ducha, w którym została pochowana stryjenka Naczelnika Insurekcji Marianna Kościuszkowca z Murysonów oraz wystawę fotograficzną „Tadeusz Kościuszko” zorganizowaną w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Bernardyńskiej w Lublinie, na której są zaprezentowane materiały ze zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych oraz filokartystycznych (pocztówki, listy, ekslibrisy). Spotkanie z przewodnikami PTTK o godzinie 11.00 na dziedzińcu zamkowym.

Lublin 18 lutego 2017

Pobierz: plakat. (Plik typu .doc 637KiB)

MDPT w Przemyślu

Koło Przewodników Turystycznych, działające w Polskim Towarzystwie Turystyczno- Krajoznawczym im. dr. M. Orłowicza w Przemyślu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego zaprasza do zwiedzania Przemyśla pod hasłem "Przejdź na drugą stronę miasta".

W programie jest m.in.: zasańska Synagoga, cerkiew Bazylianów, kościół Salezjanów oraz Łaźna Garnizonowa czyli obecnie Archiwum Państwowe. Przewodnicy czekać będą w Przemyskich Podziemiach pod budynkiem Urzędu Miejskiego Rynek 1 w dniu 21 lutego /wtorek/ od godziny 14 do 16. Zapraszamy !

MDPT, Przemyśl 21 lutego 2017

MDPT
Przemyśl 21 lutego 2017

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów przewodnictwa PTTK

Informujemy, że w Sanoku organizowany jest szkolenie dla kandydatów na Instruktorów Przewodnictwa PTTK (przewodnicy górscy w dniach 21-26 lutego 2017r., terenowi i miejscy w dniach 23-26 lutego 2017r). Organizatorem kursu jest Koło Przewodników Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku wspólnie z Krajowym Samorządem Przewodników Turystycznych PTTK.

Pobierz: ogłoszenie. (Plik typu .pdf 737KiB)
Pobierz: program. (Plik typu .pdf 287KiB)
Pobierz: ankietę. (Plik typu .docx 14KiB)

III Spartakiada Przewodnicka

Betlejemce na Przehybie, 24 - 26 lutego 2017

III Spartakiada Przewodnicka
Betlejemce na Przehybie, 24 - 26 lutego 2017

Pobierz: plakat. (Plik typu .jpg 489KiB)

XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych

Koło Przewodników „Leliwa” Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie

XXXIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Przewodników Turystycznych

XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych Jasna Góra, 3-5 marca 2017 roku

Jasna Góra, 3-5 marca 2017 roku

Pobierz program. (Plik typu .pdf 464Kb)

Zaproszenie na IV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy O Tytuł „Przewodnik – Krasomówca”

Koleżanki Przewodniczki! Koledzy Przewodnicy!

Zamieszczamy poniżej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego o Tytuł „Przewodnik Krasomówca”. Przesłuchania eliminacyjne uczestników odbędą się w salach stajni książęcej, a finałowe w reprezentacyjnej sali pałacu pszczyńskiego – Sali Lustrzanej. Mamy nadzieję, że również bardzo miła i przyjazna atmosfera, która będzie towarzyszyła Wam w Pszczynie, spotka się z uznaniem zarówno uczestników, jak i „kibiców” – obserwatorów. Liczymy na to, że tych ostatnich będzie przybywało z roku na rok. Znajdziecie tu również Kartę Zgłoszenia udziału w konkursie (uczestnika lub „kibica”).

Konkurs Krasomówczy będzie się odbywał pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Starosty Pszczyńskiego oraz Burmistrza Pszczyny przy wydatnej pomocy Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie i Oddziału PTTK Ziemia Pszczyńska.

Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby zmierzyć się w przewodnickim pojedynku „na słowa” wypowiadane w pięknej polszczyźnie, sprawdzić jakość swojego warsztatu przewodnickiego, a przede wszystkim spotkać się na niwie towarzyskiej z koleżankami i kolegami z całej Polski. Zapraszamy także tych wszystkich przewodników i sympatyków przewodnictwa – wiernych kibiców, którzy lubią posłuchać pięknych wypowiedzi, dowiedzieć się czegoś nowego, a także spędzić czas miło i pożytecznie. Gościnna Pszczyna czeka na Was!

Serdecznie prosimy o rozpropagowanie informacji o Konkursie we wszystkich Kołach, Klubach i Oddziałach zrzeszających przewodników, o namówienie do udziału swoich zdolnych przedstawicieli i poczynienie starań o dofinansowanie ich pobytu w Pszczynie. Niech każde województwo będzie reprezentowane! Pamiętajcie, że Pszczyna jest gotowa na przyjęcie Was i oczekuje z niecierpliwością dnia Waszego przyjazdu.

Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego

Pszczyna, 24 – 26 marca 2017 r.

Relacja z poprzedniej edycji.

Pobierz: plaktat. (Plik typu .pdf 325KiB)
Pobierz: regulamin. (Plik typu .doc 22KiB)
Pobierz: karta zgłoszenia uczestnika. (Plik typu .doc 13KiB)

Wisła Guide Tour

Wisła Guide Tour

Dęblin, 7-9 kwietnia 2017 r.

Pobierz: program. (Plik typu .do 240KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 198KiB)

XIV Ogólnopolski Guide Tour

Trzebiatów, 21 - 23 kwietnia 2017

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 625KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 90KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 21KiB)

XXI Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK PONIDZIE

Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
Województwa Świętokrzyskiego
Powiat Buski, Powiat Pińczowski
Miasto i Gmina Busko-Zdrój
Miasto i Gmina Pińczów

zapraszają na

XXI Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK PONIDZIE

Busko-Zdrój, 12-14 maja 2017 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 624KiB)
Pobierz: program spływu. (Plik typu .pdf 427KiB)
Pobierz: regulamin porządkowy trasy rowerowej. (Plik typu .pdf 405KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 119KiB)

XXXV Rajd Górski Przewodników PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie”
Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. Stefana Czerneleckiego w Bielsku-Białej
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK

XXXV Rajd Górski Przewodników PTTK

XXXV Rajd Górski Przewodników PTTK, Bielsko–Biała – Szczyrk, 23 – 27 sierpnia 2017 roku

Bielsko–Biała – Szczyrk, 23 – 27 sierpnia 2017 roku

Pobierz regulamin. (Plik typu .pdf 391Kb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 39Kb)

Sesja popularno-naukowa „Modernizm na Górnym Śląsku”

Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK województwa śląskiego

Zaprasza na

Sesję popularno-naukową „Modernizm na Górnym Śląsku”

Chorzów 22 – 24 września 2017 roku

Pobierz ulotkę. (Plik typu .pdf 643Kb)
Pobierz ulotkę. (Plik typu .docx 232Kb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .docx 14Kb)

XV Pomorski Zlot Przewodnicki

Koło Przewodników Terenowych przy RO PTTK w Słupsku
Pomorska Federacja Przewodnicka PTTK W Gdańsku
zapraszają na

XV Pomorski Zlot Przewodnicki

Słupsk, 23-24 września 2017

Pobierz: zaproszenie. (Plik typu .pdf 786KiB)
Pobierz: program. (Plik typu .docx 21KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 35KiB)

Jubileusz 65 – lecia przewodnictwa przemyskiego

Koło Przewodników Turystycznych Oddziału PTTK w Przemyślu im dr Mieczysława Orłowicza

Zaprasza na

Jubileusz 65 – lecia przewodnictwa przemyskiego

Przemyśl 30.09 – 01.10.2017 roku

Pobierz zaproszenie. (Plik typu .doc 1,4Mb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 37Kb)

IV Wielkopolski Złaz Przewodników Turystycznych PTTK pt. „Uroki Ziemi kaliskiej”

Wielkopolski Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
Kaliskie Koło Przewodników PTTK im.Adama Chodyńskiego

zapraszają na

IV Wielkopolski Złaz Przewodników Turystycznych PTTK pt. „Uroki Ziemi kaliskiej”

Kalisz, 7-8 października 2017

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 525KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 12KiB)

Jubileuszowe obchody 70-lecia oddziału PTTK im.Jana Frankowskiego w Kołobrzegu

Oddział PTTK im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu

zaprasza na:

Jubileuszowe obchody 70-lecia oddziału PTTK im.Jana Frankowskiego w Kołobrzegu
60-lecie koła Przewodników PTTK przy oddziale PTTK im. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu

Kołobrzeg, 20-22 października 2017 roku

Pobierz program. (Plik typu .docx 102Kb)

Kurs przewodnicki po Kampinoskim Parku Narodowym

Warszawskie Koło Przewodników Terenowych PTTK
oraz Kampinoski Park Narodowy
zapraszają na

Kurs przewodnicki po Kampinoskim Parku Narodowym

Kurs przewodnicki po Kampinoskim Parku Narodowym, Jelenia Góra, 22 listopada (środa), godz. 17:30
22 listopada (środa), godz. 17:30

Pobierz: plakat. (Plik typu .pdf 516KiB)

Sympozjum z okazji 200-lecia zorganizowanego przewodnictwa w Sudetach 1817-2017

Sympozjum z okazji 200-lecia zorganizowanego przewodnictwa w Sudetach 1817-2017

Jelenia Góra, 18 listopada 2017

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 768KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 404KiB)

XLVII Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich

Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Świętokrzyskiego Sandomierski Oddział PTTK im. A. Patkowskiego Koło Przewodników PTTK w Sandomierzu
zapraszają na

XLVII Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich

Sandomierz, 03 – 04 lutego 2018 r.

Pobierz program. (Plik typu .pdf 940Kb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 87Kb)

VIII Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych „Film w pracy przewodnika”

PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
Komisja Przewodnicka ZG PTTK
Wojewódzki Samorząd Przewodników Turystycznych Województwa Łódzkiego
Klub „Koło Przewodników Turystycznych im. R. Rembielińskiego” w Łodzi
zapraszają na

VIII Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych „Film w pracy przewodnika”

VIII Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych „Film w pracy przewodnika”, Łódź, 9 – 11 lutego 2018 roku

Łódź, 9 – 11 lutego 2018 roku

Pobierz program. (Plik typu .pdf 366Kb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 202Kb)

10-lecie Studenckiego Koła Przewodników Turystycznych

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Warszawie przy Oddziale Międzyuczelnianym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
zapraszają na

swoje 10-lecie

10-lecie Studenckiego Koła Przewodników Turystycznych, Łódź, 9 – Warszawa, 10 – 11 marca 2018 roku

Warszawa, 10 – 11 marca 2018 roku

XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych

Jasna Góra. 9-11 marca 2018 r.

Pobierz program. (Plik typu .pdf 243Kb)

XII Przewodnickie „Spotkanie Przy Miedzy”

Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. prof. Zdzisława KRAWCZYŃSKIEGO przy o/PTTK w Chrzanowie
zaprasza na

XII Przewodnickie „Spotkanie Przy Miedzy”

Krzeszowice, 24 marca 2018

Pobierz program. (Plik typu .doc 83Kb)

V Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Koleżanki Przewodniczki! Koledzy Przewodnicy!

Zbliża się termin odbycia V Jubileuszowego Konkursu Krasomówczego o tytuł „Przewodnik – Krasomówca” w Pszczynie. Jak zwykle przesłuchania eliminacyjne uczestników odbędą się w salach stajni książęcej, a finałowe w reprezentacyjnej sali pałacu pszczyńskiego – Sali Lustrzanej. Zapewniamy bardzo miłą i przyjazną atmosferę zarówno w miejscu zakwaterowania, jak również w mieście oraz salach, będących areną Waszych wystąpień. Jest to już piąta edycja Konkursu w Pszczynie, a zatem obchodzimy mały Jubileusz. Cieszymy się, że przez ten krótki okres czasu jaki upłynął od organizacji jego pierwszej edycji, Konkurs zyskał spore grono sympatyków i miłośników pięknej polszczyzny w całym kraju. Uczestnicy oraz „kibice” wypowiadają się o nim z uznaniem podkreślając trafny wybór miejsca i wspaniałą atmosferę, jaka towarzyszy osobom przyjezdnym.

Zamieszczamy poniżej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego o Tytuł „Przewodnik Krasomówca”. Znajdziecie tu również Kartę Zgłoszenia udziału w konkursie (uczestnika lub „kibica”).

Konkurs Krasomówczy będzie się odbywał pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Starosty Pszczyńskiego oraz Burmistrza Pszczyny przy wydatnej pomocy Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie i Oddziału PTTK Ziemia Pszczyńska.

Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby zmierzyć się w przewodnickim pojedynku „na słowa” wypowiadane w pięknej polszczyźnie, sprawdzić jakość swojego warsztatu przewodnickiego, a przede wszystkim spotkać się na niwie towarzyskiej z koleżankami i kolegami z całej Polski. Zapraszamy także tych wszystkich przewodników i sympatyków przewodnictwa – wiernych kibiców, którzy lubią posłuchać pięknych wypowiedzi, dowiedzieć się czegoś nowego, a także spędzić czas miło i pożytecznie.

Serdecznie prosimy o rozpropagowanie informacji o Konkursie we wszystkich Kołach, Klubach i Oddziałach zrzeszających przewodników, o namówienie do udziału swoich zdolnych przedstawicieli (zarówno tych „starszych” stażem, jak również i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę przewodnicką) i poczynienie starań o dofinansowanie ich pobytu w Pszczynie. Niech każde województwo będzie reprezentowane w Pszczynie! Pamiętajcie, że Pszczyna jest gotowa na przyjęcie Was i oczekuje z niecierpliwością dnia Waszego przyjazdu.

Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego

Pszczyna, 6 – 8 kwietnia 2018 r.

V Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, Pszczyna, 6 – 8 kwietnia 2018 r.

Pobierz regulamin. (Plik typu .pdf 22Kb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 13Kb)
Pobierz plakat. (Plik typu .pdf 1,9Mb)

XXII Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystycznych PTTK

Komisja Przewodnicka ZG PTTK
Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego
Klub Przewodników „ILKUSSIA” przy Oddziale PTTK w Olkuszu
Urząd Miasta i Gminy Olkusz
Urząd Miasta Sławków
Urząd Gminy Klucze

zapraszają na

XXII Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystycznych PTTK

Olkusz, 20 – 22 kwietnia 2018 roku

Pobierz komunikat. (Plik typu .pdf 1,1Mb)
Pobierz program. (Plik typu .pdf 282Kb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 282Kb)

Majówka we Władku

Majówka we Władku
Majówka we Władku

Sesja szkoleniowa - „Tropem Anny Wazówny w 450. rocznicę urodzin”

Sesja szkoleniowa - „Tropem Anny Wazówny w 450. rocznicę urodzin”
Sesja szkoleniowa - „Tropem Anny Wazówny w 450. rocznicę urodzin”
Sesja szkoleniowa - „Tropem Anny Wazówny w 450. rocznicę urodzin”

Śladami Piastów Śląskich – cz. XII

Ogólnopolska Sesja Popularno-Naukowa
Przewodników Turystycznych PTTK
Śladami Piastów Śląskich – cz. XII
po Powiecie Głubczyckim oraz byłym Księstwie Bruntalskim i Opawskim


Śladami Piastów Śląskich – cz. XII, Tychy 2 - 7 lipca 2018 r.

Tychy 2 - 7 lipca 2018 r./span>

Pobierz ulotkę. (Plik typu .pdf 1,0Mb)
Pobierz ulotkę do wydruku. (Plik typu .pdf 1,0Mb)

XXXVII Pielgrzymka łodziowa rybaków z Kuźnicy do Pucka

23 czerwca 2018 r.

W programie m.in.:

 • rejs kutrem z Kuźnicy do Pucka
 • spotkanie z arcybiskupem gdańskim na wodach Zatoki Puckiej
 • uroczyste powitanie pielgrzymów w porcie rybackim w Pucku
 • msza św. w puckiej farze
 • jarmark odpustowy na puckim rynku

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca 2018 r.

Organizator: Zarząd Koła Przewodników PTTK w Pucku

Pobierz zaproszenie. (Plik typu .doc 48Kb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 35Kb)

Zmarł Kol. Ryszard Bałabuch

Z ogromnym żalem informujemy, że 24 czerwca 2018 r. zmarł nasz Kol. Ryszard Bałabuch - przewodnik z Koło Przewodników Terenowych im. Książąt Czartoryskich w Puławach, instruktor przewodnictwa, przodownik turystyki pieszej oraz wieloletni członek Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Cześć jego pamięci!

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 30 czerwca 2018 r. w kaplicy na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie o godz. 10.00.

Konkurs na projekt odznaki „Pilot wycieczek PTTK”

Komisja Przewodnicka ZG PTTK ogłasza otwarty konkurs na projekt odznaki służbowej kadry programowej Towarzystwa „Pilot wycieczek PTTK”.

Pobierz regulamin. (Plik typu .pdf 337Kb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 47Kb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 305Kb)
Pobierz oświadczenie uczestnika konkursu. (Plik typu .doc 39Kb)
Pobierz oświadczenie uczestnika konkursu. (Plik typu .pdf 420Kb)

XXXVI Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK

Uwaga! Brak miejsc!


„Pogórze to też góry…”
Pogórze Przemyskie i Góry Sanocko-Turczańskie
22-26 sierpnia 2018 r.

W programie m.in.:

 • zdobywanie szczytów Pogórza Przemyskiego, w tym Kopystańki (541 m n.p.m.) i Szybenicy (496 m n.p.m.)
 • zwiedzanie Przemyśla, Sanktuarium MB Zbaraskiej w Prałkowcach, zespołu pałacowo-parkowego w Krasiczynie oraz Kalwarii Pacławskiej
 • przejazd słynną „Bieszczadzką Ciuchcią”
 • wycieczki na Ukrainę: do Lwowa, Drohobycza i na Przełęcz Użocką
 • wieczorki integracyjne przy muzyce na żywo oraz bal przewodnicki

Bazą rajdu będzie hotel Accademia*** w Przemyślu (Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 4).

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 15 lipca 2018 r.

Organizatorzy:

 • PTTK Oddział im. dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu
 • Koło Przewodników Turystycznych PTTK w Przemyślu
 • Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK

Pobierz zaproszenie. (Plik typu .doc 2,3Mb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 12Kb)

Zmarł Kol. Leonard Kłos

Z przykrością informujemy, że 27 sierpnia 2018 r. zmarł nasz Kol. Leonard Kłos – przewodnik z Koła Przewodników Turystycznych PTTK w Bytomiu i przodownik turystyki górskiej, nauczyciel kilku pokoleń przewodnickich.

ŚP. Leonard Kłos całe swoje życie związał z rodzinnym Bytomiem. Tutaj pracował w hucie, a po pracy rozwijał swoją pasję przewodnika. Był współautorem wielu publikacji, m.in.: „Bytom i Wyżyna Miechowicka. Przyroda i zabytki”, „Miechowice – rowerem przez dzieje” czy „Z biegiem Bytomki”.

Kol. Leonarda Kłosa pożegnaliśmy w sobotę, 1 września na cmentarzu przy kościele Świętego Krzyża w Miechowicach. Niech pozostanie w naszej pamięci...

Leonard Kłos

XII Warsztaty Szkoleniowe dla Przewodników z województwa kujawsko-pomorskiego

„Śladami Zakonu Krzyżackiego”
Chełmno
22 września 2018 r.

Program warsztatów:

 • godz. 9.30 – spotkanie w Ratuszu: część organizacyjna (przyjmowanie wpłat, rozdanie materiałów promocyjnych) oraz powitanie
 • godz. 9.40-10.00 – zwiedzanie Muzeum Ziemi Chełmińskiej
 • godz. 10.15-13.15 – wyjazd do Lisewa i Lipienka
 • godz. 13.15 – powrót do Chełmna
 • godz. 13.15-15.00 – zwiedzanie Chełmna
 • godz. 15.00 – poczęstunek w jednej z chełmińskich restauracji

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 40 zł. Zgłoszenia przyjmuje do soboty, 15 września 2018 r. Kol. Anna Grzeszna-Kozikowska (tel. 693 473 156, e-mail: ania.ratusz@wp.pl).

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy:

 • Muzeum Ziemi Chełmińskiej
 • Koło Przewodników PTTK w Chełmnie

II Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystycznych

organizowany z okazji 95. rocznicy przewodnictwa turystycznego w Bydgoszczy
21-23 września 2018 r.

II Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystycznych, Bydgoszcz, 21 - 23 września 2018 r.

W programie m.in.:

 • zwiedzanie Bydgoszczy, w tym spacer szlakiem TeH2O
 • wycieczka autokarowa, w tym na trasie: bazylika w Koronowie, rezerwatu cisów w Wierzchlesie, muzeum Indian w Wymysłowie, akweduktu w Fojutowie oraz Tuchola
 • wizyta w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku
 • biesiada przewodnicka

Noclegi w schronisku PTSM w Bydgoszczy.

Organizatorzy:

 • Koło Przewodników Turystycznych Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy

Pobierz zaproszenie. (Plik typu .pdf 843Kb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 34Kb)

IV Zlot Przewodników Województwa Łódzkiego

Piotrków Trybunalski – Dolina Pilicy
22-23 września 2018 r.

W programie m.in.:

 • sejmik przewodnicki
 • zwiedzanie opactwa cystersów w Sulejowie
 • wycieczka do Starej Wsi, Przedborza oraz Majkowic
 • wizyta w Centrum Edukacji Browarniczej w Piotrkowie Trybunalskim

Bazą zlotu będzie ośrodek wczasowy Dresso w Sulejowie.

Zgłoszenia uczestnictwa (wraz z potwierdzeniem wpłaty) przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 r.

Organizatorzy:

 • Oddział PTTK im. Michała Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Koło Przewodników w Piotrkowie Trybunalskim
 • Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Łódzkiego

Pobierz program część 1. (Plik typu .pdf 88Kb)
Pobierz program część 2. (Plik typu .pdf 111Kb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 74Kb)

„Modernizm w Warszawie”

IV Ogólnopolska Sesja Popularnonaukowa przewodników turystycznych
z cyklu Meandry modernizmu
28-30 września 2018 r.

W programie m.in.:

 • wykłady i wycieczki z modernizmem w tle
 • wieczorny spacer po Aninie
 • biesiada integracyjna przy muzyce

Noclegi w hotelu Arkadia Royal*** w Warszawie (ul. Bronisława Czecha 10).

Zgłoszenia uczestnictwa (wraz z wpłatą zaliczki) przyjmowane są do 15 lipca 2018 r.

Organizatorzy:

 • Warszawskie Koło Przewodników Miejskich PTTK
 • Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawski Oddział Przewodników PTTK
 • Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK

Pobierz zaproszenie. (Plik typu .doc 277Kb)
Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 125Kb)

V Wielkopolski Złaz Przewodników Turystycznych PTTK

„Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 – nasza droga do niepodległości”
6-7 października 2018 r.

W programie m.in.:

 • wizyta w miejscach pamięci związanych z Powstaniem Wielkopolskim, w tym w Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowe k. Poznania oraz na Cmentarzu Górczyńskiego w Poznaniu
 • zwiedzanie Poznania, pałacu w Rogalinie i zamku w Kórniku

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 sierpnia 2018 r.

Organizatorzy:

 • Wielkopolski Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
 • Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu
 • Pobierz program. (Plik typu .doc 1.2Mb)
  Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu doc 12Kb)

  XVI Pomorski Zlot Przewodników PTTK

  „Szlakami Niepodległości”
  6-7 października 2018 r.

  W programie m.in.:

  • wycieczka po Wejherowie (w tym Stare Miasto, Kalwaria Wejherowska) oraz do miejsca martyrologii w Piaśnicy
  • zwiedzanie Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” oraz Muzeum Saperskiego „Explosive” w Dąbrówce
  • biesiada przewodnicka w agroturystyce „Jędruś” w Słajszewie

  Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 16 września 2018 r.

  Organizatorzy:

  • Wojewódzki Samorząd Przewodników – Pomorska Federacja Przewodnicka
  • Koło Przewodników i Pilotów PTTK w Wejherowie
  • PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku im. dr. Mariana Czyżewskiego
  • Pobierz zaproszenie. (Plik typu .pdf 1.7Mb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 360Kb)

   Jubileusz 55-lecia Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach

   6-7 października 2018 r.

   W programie m.in.:

   • wycieczka krajoznawcza, w tym zwiedzanie: muzeum świerka istebniańskiego i galerii Wałachów, ew. panorama z Ochodzitej
   • prezentacja 55-letniej historii Koła
   • wspólna biesiada z gitarą w tle
   • mecz piłkarski

   Zakwaterowanie w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Halniak” w Istebnej.

   Organizatorzy:

   Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach

   Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej SKPB w Katowicach
   http://www.skpb.org/news/details/id/191

   Zmarł Kol. Zbysław Budzyński

   Z wielkim smutkiem informujemy, że 28 października 2018 r. zmarł nasz Kol. Zbysław Budzyński – prezes Koła Przewodników przy Oddziale PTTK w Świeciu, osoba wielce zasłużona dla promocji ziemi świeckiej...

   ŚP Kol. Zbysław Budzyński działał w PTTK od 1966 r. Był animatorem kultury, inicjatorem licznych akcji turystycznych i krajoznawczych. Regularnie, kilka razy w roku organizował spacery po Świeciu przyciągające tłumy chętnych, którzy chcieli poznać historię tego miasta.

   Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 31 października. Od godz. 10.00 trumna będzie wystawiona w kaplicy zakładu pogrzebowego przy ul. 10 Lutego w Świeciu. O godz. 12.30 rozpocznie się różaniec, a o godz. 13.00 msza święta w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Sądowej. Po nabożeństwie odprowadzimy Naszego Kolegę na cmentarz przy ul. Sienkiewicza.

   Cześć jego pamięci!

   Leonard Kłos

   V Zaduszki Turystyczne

   Puck
   27 października 2018 r.

   W programie uroczystości m.in.:

   • otwarcie wystawy poświęconej ŚP Antoniemu Miotkowi, który walczył o powrót Pomorza do Polski oraz był założycielem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Pucku
   • wspomnienie ŚP Otylii Grabowskiej – uczestniczki Zaślubin Polski z morzem w Pucku 10 lutego 1920 r., hafciarki kaszubskiej oraz wieloletniej przewodnik turystycznej
   • zapalenie zniczy na grobach ŚP Antoniego Miotka, Otylii Grabowskiej, Michała Kozłowskiego i Piotra Nędzusiaka

   Dzień przed Zaduszkami, 26 października 2018 r. we Władysławowie u kol. Elżbiety Radtke odbędzie się kolacja integracyjna dla przewodników.

   Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 24 października 2018 r.

   Organizatorzy:

   • Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów PTTK w Pucku
   • Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku

   Pobierz zaproszenie. (Plik typu .doc 140Kb)
   Pobierz kartę zgłoszeniową. (Plik typu .doc 33Kb)

   XIII Pielgrzymka Środowiska Przewodnickiego PTTK

   do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich
   3 listopada 2018 r.

   Program:

   • godz. 10.30 – spotkanie na Rajskim Placu
   • godz. 11.00 – msza święta pod przewodnictwem ks. bp. Adama Wodarczyka i kapelanów środowiska śląskich przewodników
   • godz. 12.00 – przerwa kawowa w Centrum Pielgrzymkowym
   • godz. 13.15 – wykład kol. Adama Lapskiego pt. „Wybrane sanktuaria i kościoły Jury – część północna”
   • godz. 14.00 – podsumowanie pielgrzymki i złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II

   Podczas spotkania wspominana będzie XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych PTTK na Jasną Górę, która w tym roku została zorganizowana przez koła przewodników z Sosnowca i

   Organizatorzy:

   • Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Śląskiego
   • przewodnicy sanktuarium w Piekarach Śląskich
   • kapelani środowiska śląskich przewodników PTTK
   XIII Pielgrzymka Środowiska Przewodnickiego PTTK, 3 listopada 2018 r.

   Zmarł Kol. Włodzimierz Bayer

   Z przykrością informujemy, że 3 listopada 2018 r. zmarł nasz Kol. Włodzimierz Bayer – przodownik turystyki górskiej, przewodnik sudecki, instruktor przewodnictwa, wiceprezes Zarządu Koła Grodzkiego przy Oddziale PTTK Sudety Zachodnie, odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK.

   ŚP Kol. Włodzimierz Bayer wstąpił do PTTK w 1953 r. Swoją przygodę z turystyką zaczynał w Wielkopolsce. Działał m.in. w poznańskim Oddziale PTTK Winogrady-Piątkowo, a także w Wielkopolskim Klubie Przodowników Turystyki Górskiej. Był także jednym z pierwszych członków Klubu Sudeckiego PTTK w Poznaniu.

   Będąc emerytem zamieszkał w górach i został gospodarzem chatki AKT na Hutniczym Grzebiecie. W międzyczasie zdobył uprawnienia przewodnika sudeckiego oraz instruktora przewodnictwa. Następnie włączył się w społeczną działalność w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie”, gdzie organizował m.in. autorskie wycieczki z cyklu „Wycieczki z bajerem”.

   Doskonale znał teren Kotliny Jeleniogórskiej. Był miłośnikiem fortyfikacji i umocnień nowożytnych...

   Pogrzeb ŚP Kol. Włodzimierza Bayera odbędzie się w środę, 7 listopada o godz. 11.00 na nowym cmentarzu w Cieplicach przy ul. Krośnieńskiej.

   Cześć Jego pamięci!

   Włodzimierz Bayer

   Jubileusz 70-lecia Koła Przewodników Sudeckich w Kłodzku

   23-25 listopada 2018 r.

   W programie m.in.:

   • nocne zwiedzanie Kudowy-Zdroju oraz warsztaty w Muzeum Zabawek
   • zwiedzanie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju oraz spacer po mieście
   • wizyta w Twierdzy Kłodzkiej
   • koncert pianistki Agnieszki Korpyty
   • biesiada przewodnicka z muzyczną niespodzianką

   Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 9 listopada 2018 r.

   Organizator:
   Koło Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK Ziemi Kłodzkiej

   Pobierz zaproszenie. (Plik typu .pdf 484Kb)

   47. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników PTTK

   Golub-Dobrzyń
   23-25 listopada 2018 r.

   47. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników PTTK

   W programie m.in.:

   • 23 listopada (piątek) – wykład dr. hab. Janusza Raczkowskiego „Wnętrza Zamku Golubskiego w okresie krzyżackim”, otwarcie wystawy malarstwa Magdaleny Spasowicz oraz spotkanie organizacyjne
   • 24 listopada (sobota) – uroczyste otwarcie, przesłuchania konkursowe, zwiedzanie zamku, recital zespołu muzyki dawnej oraz konkurs laureatów „O pietruszkę”
   • 25 listopada (niedziela) – przesłuchania finałowe, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz zakończenie

   Organizator:
   Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu

   Pobierz regulamin. (Plik typu .pdf 85Kb)
   Pobierz program. (Plik typu .pdf 93Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 30Kb)

   Zmarł Kol. Janusz Węgrzynowski

   Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 8 grudnia 2018 r. zmarł nasz Kol. Janusz Węgrzynowski – działacz PTTK, przodownik i przewodnik z Koła Przewodników Turystycznych PTTK przy Oddziale im. dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu.

   Msza święta w intencji ŚP Kol. Janusza Węgrzynowskiego zostanie odprawiona w czwartek, 13 grudnia o godz. 8.30 w kościele Salezjanów w Przemyślu przy ul. Św. Jana Nepomucena 3. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego.

   Niech pozostanie w naszej pamięci…

   Janusz Węgrzynowski

   Zmarła Kol. Regina Madej-Janiszek

   Z przykrością zawiadamiamy, że 9 grudnia 2018 r. zmarła nasza Kol. Regina Madej-Janiszek – wieloletnia przewodniczka z Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK, pracownica Muzeum Niepodległości w Warszawie, członkini warszawskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz działaczka w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Skarbiec Mazowiecki”.

   Msza święta pogrzebowa odbędzie się w piątek, 14 grudnia o godz. 11.00 w sanktuarium na warszawskich Siekierkach przy ul. Gwintowej 3. Cześć Jej pamięci!

   Regina Madej-Janiszek

   VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego

   „Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności”
   Łódź
   16-19 września 2020 r.

   Organizatorzy:

   • Zarząd Główny PTTK
   • Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

   Pobierz komunikat. (Plik typu .pdf 1,5Mb)

   Zmarł Kol. Dariusz Strzoda

   Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 19 grudnia 2018 r. zmarł nasz Kol. Dariusz Strzoda – członek Koła Przewodników Turystycznych Oddziału PTTK w Mysłowicach, przewodnik beskidzki i pilot wycieczek.

   Pożegnanie zmarłego nastąpi w sobotę, 22 grudnia o godz. 10.15 w kaplicy Szpitala nr 1 w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 1. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie o godz. 11.00 w kościele Mariackim przy ul. Starokościelnej 5, po czym odprowadzimy naszego Kolegę na cmentarz parafialny.

   Niech pozostanie w naszej pamięci…

   Janusz Węgrzynowski

   Jubileusz 50-lecia Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale PTTK „Baildon” w Katowicach

   18 grudnia 2018 r.

   W programie m.in.:

   • informacja o działalności Koła
   • wystąpienia zaproszonych gości
   • wręczenie podziękowań zasłużonym przewodnikom
   • zwiedzanie wystawy „Dzieje Katowic – Historia”

   Organizator:
   Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale PTTK „Baildon” w Katowicach

   Zmarł Kol. Wojciech Charkin

   Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 stycznia 2019 r. zmarł nasz Kol. Wojciech Charkin – członek Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki w Gdańsku, Zasłużony Przewodnik PTTK, odznaczony m.in. Złotą Honorową Odznaką PTTK oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi, instruktor przewodnictwa, nauczyciel i mistrz dla kilku pokoleń trójmiejskich przewodników, wychowawca młodzieży, autor wielu publikacji promujących województwo pomorskie, wielki miłośnik Gdyni…

   ŚP Kol. Wojciech Charkin wstąpił do PTTK w 1967 r. Był absolwentem i wieloletnim pracownikiem Politechniki Gdańskiej, a także wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej. Współredagował oświadczenie dziennikarzy przeciwko celowej dezinformacji społeczeństwa nt. sytuacji na Wybrzeżu (dokument przeszedł do historii jako tzw. zeszyt Charkina). Działał w opozycji, kolportował podziemne wydawnictwa oraz współpracował z pismem „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Po 1989 r. został dziennikarzem i redaktorem „Tygodnika Gdańskiego”, zasiadał też w Radzie Nadzorczej Radia Gdańsk. Na zawsze pozostanie w naszej dobrej pamięci!

   ŚP Wojciecha Charkina pożegnamy w sobotę, 12 stycznia o godz. 9.15 podczas mszy świętej w kościele św. Kazimierza w Gdańsku-Zaspie przy ul. Pilotów. Od godz. 10.30 trumna będzie wystawiona w nowej kaplicy cmentarza Srebrzysko, natomiast o godz. 11.00 odprowadzimy Naszego Kolegę na miejsce ostatecznego spoczynku…

   Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum Europejskiego Centrum Solidarności

   Wojciech Charkin

   IX Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych

   „NATURAlnie LAS – misja leśnika i przewodnika”
   Sanok – Muczne
   8-10 lutego 2019 r.

   W programie m.in.:

   • sesja plenarna z wykładami nt. historii leśnictwa oraz współczesnych zagadnień związanych z lasami,
   • panele dyskusyjne dotyczące Kodeksu etycznego przewodnika, szkoleń i egzaminowania przewodników PTTK, a także nowatorskich form i metod pracy przewodnika,
   • zajęcia terenowe – wycieczki z pracownikami edukacyjnymi Lasów Państwowych,
   • wycieczka na nartach leśnymi trasami (opcjonalnie dla chętnych).

   Zakwaterowanie w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem.

   Zgłoszenia uczestnictwa (wraz z wpłatą) przyjmowane są do 20 stycznia 2019 r.

   Organizatorzy:

   • PTTK Oddział „Ziemia Sanocka” w Sanoku
   • Koło Przewodników PTTK w Sanoku
   • Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK
   • Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK

   Pobierz regulamin. (Plik typu .pdf 514Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 115Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 15Kb)

   Zmarł Andrzej Kochanowski

   Z przykrością zawiadamiamy, że 6 lutego 2019 r. zmarł nasz Kol. Andrzej Kochanowski - varsavianista, nazywany "chodzącą encyklopedią Warszawy", legenda warszawskiego przewodnictwa, wychowawca wielu pokoleń przewodników, Zasłużony Przewodnik PTTK.

   Niech pozostanie w naszej pamięci…

   Msza św. żałobna odprawiona zostanie w piątek, 15 lutego o godz. 11.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. Po nabożeństwie odprowadzimy naszego Kolegę na miejscowy cmentarz.

   Andrzej Kochanowski

   Zmarła Lucyna Bardel

   Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 8 lutego 2019 r. zmarła nasza Kol. Lucyna Bardel - członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, prezes Zarządu Oddziału PTTK "Podbeskidzie" w Bielsku-Białej, przewodnik turystyczny z Beskidzkiego Koła Przewodników Turystycznych im. Stefana Czerneleckiego w Bielsku-Białej, pilot wycieczek, instruktor krajoznawstwa, organizatorka wielu rajdów, złazów i wycieczek, miłośniczka oraz propagatorka górskich wędrówek.

   Cześć Jej pamięci!

   ŚP Lucynę Bardel pożegnamy w środę, 13 lutego o godz. 13.00 w kościele św. Jana Chrzciciela w Komorowicach. Rodzina naszej zmarłej Koleżanki prosi, aby zamiast kwiatów przekazać wolne datki dla kwestujących na rzecz Hospicjum św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

   Zmarł Lucyna Bardel

   Rajmund Szewerda

   Z żalem zawiadamiamy, że 11 lutego 2019 r. zmarł nasz Kol. Rajmund Szewerda – wieloletni przewodnik PTTK, członek Klubu Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Tarnowskich Górach.

   Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

   Wprowadzenie urny z prochami ŚP Rajmunda Szewerdy do kościoła św. Anny w Tarnowskich Górach odbędzie się w sobotę, 16 lutego o godz. 10.45, natomiast o godz. 11.00 odprawione zostanie nabożeństwo żałobne. Po mszy nastąpi odprowadzimy naszego Kolegę na cmentarz parafialny.

    Rajmund Szewerda

   Szkolenie dla kandydatów na Instruktorów Przewodnictwa PTTK

   Sanok
   12-17 lutego 2019 r. (przewodnicy górscy)
   14-17 lutego 2019 r. (przewodnicy terenowi i miejscy)

   W programie m.in.:

   • autoprezentacje uczestników,
   • pierwsza pomoc przedmedyczna,
   • metodyka prowadzenia wycieczek,
   • metodyka prowadzenia wykładów,
   • zasady organizowania kursów przewodnickich,
   • podstawy prawne działania przewodników turystycznych.

   Zakwaterowanie w hotelu Bona*** w Sanoku (ul. Białogórska 47).

   Wypełnioną ankietę wraz z rekomendacją jednostki delegującej (koło, klub, oddział przewodnicki PTTK) należy przesłać w do 31 stycznia 2019 r. Szkolenie odbędzie się przy minimum 30 zgłoszeniach.

   Organizatorzy:

   • Koło Przewodników PTTK przy Oddziale „Ziemia Sanocka” w Sanoku
   • Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK

   Dodatkowych informacji udziela wiceprzewodniczący Komisji Przewodnickiej ZG PTTK kol. Artur Kowalczyk – tel. 662 149 277

   Pobierz ogłoszenie. (Plik typu .pdf 444Kb)
   Pobierz program. (Plik typu .pdf 300Kb)
   Pobierz ramowy program szkolenia (specjalizacja górska). (Plik typu .pdf 139Kb)
   Pobierz ramowy program szkolenia (specjalizacja terenowa i miejska). (Plik typu .pdf 138Kb)
   Pobierz ankietę kandydata. (Plik typu .pdf 579Kb)
   Pobierz ankietę kandydata. (Plik typu .doc 18Kb)

   Zamkowy Karnawałowy Bal Przewodnicki

   z okazji 20-lecia Pomorskiej Federacji Przewodnickiej
   Bytów
   16-17 lutego 2019 r.

   W programie m.in.:

   • zabawa przy muzyce mechanicznej, wspólne śpiewanie i muzykowanie oraz wybór najpiękniejszych kreacji balu
   • spacer po Bytowie i zwiedzanie Muzeum Zachodniokaszubskiego

   Liczba miejsc ograniczona. Wpisowe należy wpłacić do dnia 31 stycznia 2019 r.

   Organizatorzy:

   • Koło Przewodników w Lęborku przy Regionalnym Oddziale PTTK w Słupsku
   • Wojewódzki Samorząd Przewodnicki PTTK – Pomorska Federacja Przewodnicka
   • Hotel i Restauracja „Zamek” w Bytowie

   Szczegółowych informacji udziela kol. Tadeusz Krawczyk, tel. 500 180 012, e-mail: biuro[at]kartony.lebork.ns48.pl

   Pobierz zaproszenie. (Plik typu .pdf 824Kb)

   Zmarł Kol. Jerzy Bożyk

   Z przykrością zawiadamiamy, że 16 lutego 2019 r. zmarł nasz Kol. Jerzy Bożyk – krakowski wokalista, pianista i kompozytor jazzowy ("polski Ray Charles"), odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

   ŚP Jerzy Bożyk był przewodnikiem terenowym PTTK po Małopolsce i szlaku Orlich Gniazd, członkiem Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale Krakowskim PTTK, jak również zapalonym turystą górskim oraz promotorem polskiego autostopu...

   Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

   ŚP Jerzego Bożyka pożegnamy w poniedziałek, 25 lutego. Msza święta żałobna rozpocznie się o godz. 13.40 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Po nabożeństwie odprowadzimy Naszego Kolegę na miejsce wiecznego spoczynku…

   Rodzina zmarłego prosi, aby zamiast kwiatów przekazać datki na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

   Jerzy Bożyk

   XVI Ogólnopolski Guide Tour

   22-24 lutego 2019 r.

   W programie m.in.:

   • spacery po Trzebiatowie, Międzyzdrojach i Świnoujściu
   • zwiedzanie: Greifswaldu (stare miasto, Pomorskie Muzeum Krajowe), Eldeny (ruiny klasztoru pocysterskiego) oraz Peenemünde (były ośrodek doświadczalny nad bronią V-1 i V-2)
   • pobyt w manufakturze truskawkowej w Karls Erlebnisdorf
   • uroczysta kolacja przy muzyce

   Liczba miejsc ograniczona. Liczy się data zgłoszenia telefonicznego na listę oraz dokonanie wpłat w terminach do 25 stycznia (I rata) oraz 15 lutego (II rata).

   Organizator:

   • Koło PTTK „Baszta Kaszana” w Trzebiatowie

   Pobierz program. (Plik typu .pdf 629Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 39Kb)

   Zmarł Kol. Leszek Lassota

   Leszek Lassota

   XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę

   Częstochowa
   8-10 marca 2019 r.

   XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę

   Organizatorzy:

   • Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
   • Oddział Tatrzański PTTK w Zakopanem
   • Koło Przewodników Tatrzańskich im. Klimka Bachledy w Zakopanem

   Pobierz program. (Plik typu .doc 52Kb)

   Jubileusz 65-lecia Koła Przewodników PTTK w Rzeszowie

   Rzeszów – Łańcut
   2-3 marca 2019 r.

   W programie m.in.:

   • okolicznościowa prezentacja i wręczenie wyróżnień,
   • spacer po Rzeszowie,
   • zwiedzanie Muzeum Zamek w Łańcucie,
   • bal przewodnicki przy orkiestrze.

   Nocleg zaplanowano w hotelu „Twierdza” w Rzeszowie.
   Zapisy (wraz z wpłatą wpisowego) prowadzone są do 18 lutego 2019 r.

   Organizator: Koło Przewodników Terenowych i Beskidzkich PTTK w Rzeszowie

   Pobierz zaproszenie. (Plik typu .doc 149Kb)

   VI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników o tytuł „Przewodnik – Krasomówca”

   Pszczyna
   22-24 marca 2019 r.

   Przesłuchania eliminacyjne uczestników odbędą się 23 marca 2019 r. w Sali Audiowizualnej Stajni Książęcych, natomiast finały, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 24 marca w reprezentacyjnej Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

   VI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników o tytuł „Przewodnik – Krasomówca”, Pszczyna, 22-24 marca 2019 r.

   Organizatorzy:

   • Komisja Przewodnicka ZG PTTK
   • Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Śląskiego
   • Oddział PTTK „Ziemi Pszczyńskiej” w Pszczynie

   Informacji udzielają:
   kol. Helena Witkowska – tel. 601 919 428, e-mail: helwit[at]op.pl
   kol. Ryszard Ziernicki – tel. 601 066 820, e-mail: r.ziernicki[at]wp.pl

   Pobierz pismo przewodniczącego SPTK woj. śląskiego. (Plik typu .pdf 1.015Mb)
   Pobierz regulamin (Plik typu .pdf 688Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia (Plik typu .doc 19Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia obserwatora(Plik typu .pdf 403Kb)

   XLVIII Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich

   Starachowice – Wąchock
   23-24 marca 2019 r.

   W programie m.in.:

   • „blachowanie” nowych przewodników świętokrzyskich,
   • zwiedzanie Wąchocka (w tym opactwa cystersów) oraz spotkanie z sołtysem,
   • spacer szlakiem górników i hutników,
   • wizyta w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach,
   • biesiada przewodnicka.

   Miejscem zakwaterowania będzie hotel Senator*** w Starachowicach.

   Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego należy przesłać mailem do 28 lutego 2019 r. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

   Organizatorzy:

   • Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Świętokrzyskiego
   • Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach
   • Świętokrzyskie Koło Przewodników i Pilotów Turystycznych im. Edmunda Massalskiego w Starachowicach

   Pobierz program. (Plik typu .pdf 4,5Mb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 174Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 16Kb)

   Jubileusz 55-lecia Koła Przewodników Miejskich i Terenowych w Gdyni

   „Gospodarka morska – jak to działa?”
   Gdynia
   30-31 marca 2019 r.

   UWAGA!!!
   Brak wolnych miejsc!

   Jubileusz 55-lecia Koła Przewodników Miejskich i Terenowych w Gdyni, Gdynia, 30-31 marca 2019

   W programie m.in.:

   • sesja jubileuszowa oraz prelekcje nt. Bałtyckiego Portu Nowych Technologii oraz polskich portów na tle rynku przewozów kontenerowych,
   • wycieczka autokarowa do Terminala Kontenerowego BCT oraz cmentarz Marynarki Wojennej w Oksywiu,
   • spacer po okolicach Skweru Kościuszki i Molo Południowego,
   • zwiedzanie Laboratorium Symulatora Manewrowego na Wydziale Nawigacji Uniwersytetu Morskiego,
   • spektakl „Lalka” w Teatrze Muzycznym.

   Miejscem zakwaterowania będzie hotel „Dom Marynarza” w Gdyni

   Organizator:
   Koło Przewodników Miejskich i Terenowych przy Oddziale PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni

   Pobierz program. (Plik typu .pdf 551Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 305Kb)

   Jubileusz 66-lecia powstania Oddziału PTTK w Malborku oraz 65-lecia malborskiego przewodnictwa PTTK

   Malbork
   29-31 marca 2019 r.

   Jubileusz 66-lecia powstania Oddziału PTTK w Malborku oraz 65-lecie malborskiego przewodnictwa PTTK, Malbork, 29-31 marca 2019

   W programie m.in.:

   • uroczysta sesja w Centrum Kultury i Edukacji „Szkoła Łacińska”
   • „zdjęcie rodzinne” uczestników Jubileuszu
   • zwiedzanie Malborka
   • wycieczka autokarowa po Żuławach Malborskich
   • wieczór niespodzianek z biesiadą przy ognisku
   • bal integracyjny

   Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 10 marca 2019 r. karty zgłoszeniowej z załączoną kopią dowodu wpłaty.

   Organizator:

   • PTTK Oddział Przewodnicki im. Stefana Dubyny w Malborku

   Pobierz zaproszenie. (Plik typu .doc 261Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 15Kb)

   Zmarła Halina Herman

   Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 8 kwietnia 2019 r. zmarła nasza Kol. Halina Herman – nestorka olsztyńskich przewodników, członkini Koła Przewodników Turystycznych Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie, Zasłużona Przewodnik PTTK, podróżniczka i poliglotka.

   Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

   Uroczystości żałobne rozpoczną się w kościele św. Józefa w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej w czwartek, 11 kwietnia o godz. 14.00. Z kościoła urna z prochami ŚP Haliny Herman przewieziona zostanie na cmentarz komunalny przy ul. Poprzecznej.

   Zmarła Halina Herman

   Zmarł Kol. Stanisław Urban

   Stanisław Urban

   Zmarł Kol. Stanisław Dąbrowski

   Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 4 maja 2019 r. zmarł nasz Kol. Stanisław Dąbrowski – przewodnik terenowy i wykładowca na kursach przewodnickich, członek Koła Przewodników Turystycznych Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie, pasjonat historii regionu oraz popularyzator wiedzy przyrodniczej.

   ŚP Stanisław Dąbrowski był znanym przyrodnikiem i leśnikiem. Pracował m.in. jako kierownik Lasu Miejskiego w Olsztynie, wojewódzki konserwator przyrod oraz rzecznik prasowy Lasów Państwowych w Olsztynie. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. To stanowisko stanowiło zwieńczenie jego pracy zawodowej na rzecz ochrony przyrody na Warmii i Mazurach.

   Cześć Jego pamięci!

   Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek, 9 maja o godz. 11.00 w kościele św. Józefa w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej. Natomiast o godz. 15.00 odprawiona zostanie msza święta w kościele św. Wojciecha w Działdowie, po czym odprowadzimy urnę z prochami Naszego Kolegi na cmentarz parafialny przy ul. Nidzickiej.

   Stanisław Dąbrowski

   Wyjazd na Groń Jana Pawła II

   5 maja 2019 r.

   W programie m.in.:

   • przejście na Groń Jana Pawła II oraz msza święta,
   • zwiedzanie Ogrodu Japońskiego w Pisarzowicach,
   • uczestnictwo w Jarmarku Historycznym w Oświęcimiu.

   Zgłoszenia przyjmuje kol. Maria Merda
   e-mail: marysiaprzewodnik[at]wp.pl, tel. 608 417 354

   Organizator: Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego

   Pobierz program. (Plik typu .pdf 287Kb)

   XXIII Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK

   Ziemia Augustowska
   Augustów
   10-12 maja 2019 r.

   W programie m.in.:

   • wycieczka przedzlotowa na Suwalszczyznę,
   • spacer po Augustowie,
   • prelekcje dot. historii Augustowa, Kanału Augustowskiego oraz Puszczy Augustowskiej,
   • wycieczki do wyboru – autokarowa albo kajakowa (spływ Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim),
   • rejs statkiem Żeglugi Augustowskiej,
   • bal przewodnicki, a także gry i zabawy integracyjne.

   Bazą noclegową będzie Oficerski Yacht Club R.P. Pacific WDW w Augustowie.

   Karty zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 12 kwietnia 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona - o przyjęciu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń.

   Organizatorzy:

   • Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK
   • Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
   • Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Podlaskiego
   • Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku
   • Oddział PTTK w Augustowie

   Pobierz program. (Plik typu .pdf 240Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 46Kb)

   Zmarła Kol. Irena Okońska-Barchan

   Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 29 maja 2019 r. zmarła nasza Kol. Irena Okońska-Barchan – członkini Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki przy PTTK Oddziale Gdańskim, osoba pełna pasji w przewodnickiej profesji, którą „odkryła” po latach aktywności w innym zawodzie.

   ŚP Irena Okońska-Barchan w latach 2012-2016 działała w Zarządzie Koła Przewodników PTTK w Gdańsku, m.in. jako koordynatorka kampanii „Z przewodnikiem przez jesień życia”, której celem było propagowanie wiedzy o Gdańsk wśród osób starszych.

   Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

   Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek, 3 czerwca o godz. 12.30 w kaplicy na Cmentarzu Łostowickim, po czym o godz. 13.00 odprowadzimy urnę z prochami Naszej Koleżanki na miejsce wiecznego spoczynku…

   Irena Okońska-Barchan

   Zmarł Kol. Robert Kulak

   Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 22 czerwca 2019 r. zmarł nasz Kol. Robert Kulak – przewodniki świętokrzyski, członek Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek", przodownik turystyki pieszej i górskiej, instruktor przewodnictwa, krajoznawstwa i ochrony przyrody.

   ŚP Robert Kulak wstąpił do PTTK w 1975 r. Od wielu lat był związany ze Świętokrzyskim Oddziałem PTTK w Kielcach, w którym od 2009 r. pełnił funkcję skarbnika. Za swoją społeczną pracę został odznaczony m.in. srebrną i złotą Odznaką Honorową PTTK oraz srebrną odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”.

   Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

   Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 27 czerwca o godz. 11.00 w kościele św. Wojciecha w Kielcach. Następnie prochy naszego Kolegi zostaną złożone na Cmentarzu Starym w Kielcach (wejście od ul. Zygmunta Kwasa).

   Robert Kulak

   Zmarła Kol. Hanna Kowalska

   Z ogromnym żalem informujemy, że 11 sierpnia 2019 r. zmarła nasza Kol. Hanna Kowalska – przewodniczka miejska po Warszawie oraz Zasłużona Przewodnik PTTK.

   ŚP Hanna Kowalska przez wiele kadencji pracowała w Zarządzie Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK. Ostatnio pełniła funkcję wiceprezes Zarządu Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK oraz wiceprezes Oddziału Śródmieście (Przewodnickiego) Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

   Od prawie 30 lat angażowała i organizowała przewodników do pokazywania Warszawy uczestnikom Międzynarodowych Parafiad Dzieci i Młodzieży. Była także zaangażowana w przygotowywanie opłatków przewodnickich oraz pielgrzymek przewodnickich na Jasną Górę.

   Cześć Jej pamięci!

   ŚP Hannę Kowalską pożegnamy w poniedziałek, 19 sierpnia. Msza święta odprawiona zostanie o godz. 10.30 w Bazylice Archikatedralnej św. Jana w Warszawie przy ul. Świętojańskiej. Następnie o godz. 13.00 na Powązkach Wojskowych rozpoczną się uroczystości pogrzebowe, podczas których odprowadzimy Naszą Koleżankę na miejsce wiecznego spoczynku…

   Hanna Kowalska

   Zmarł Kol. Stanisław Wójcik

   Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 sierpnia 2019 r. zmarł nasz Kol. Stanisław Wójcik – przewodnik świętokrzyski PTTK.

   ŚP Stanisław Wójcik od 1979 r. był związany z Kołem Przewodników Świętokrzyskich przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach, w którym pełnił funkcję członka Zarządu, a przede wszystkim prowadził archiwum dokumentujące regionalne imprezy przewodnickie. Od wielu lat był również przyjacielem i sympatykiem Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek”. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

   Msza święta za duszę zmarłego odprawiona zostanie w środę, 14 sierpnia o godz. 14.00 w kościele św. Józefa w Kielcach. Nasz Kolega spocznie na cmentarzu w Kajetanowie.

   Stanisław Wójcik

   Zmarła Kol. Maria Hajler

   Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 sierpnia 2019 r. zmarła nasza Kol. Maria Hajler – przewodniczka terenowa po Ziemi Słupskiej, w latach 2012-2016 prezes Koła Przewodników Terenowych przy Regionalnym Oddziale PTTK w Słupsku, instruktorka przewodnictwa oraz współorganizatorka Międzynarodowych Pielgrzymek Pomorską Drogą św. Jakuba, odznaczona Złotą Honorową Odznaką PTTK.

   Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

   ŚP Marię Hajler pożegnamy w piątek, 23 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 w kaplicy na Nowym Cmentarzu w Słupsku. Natomiast w sobotę, 24 sierpnia 2019 r. o godz. 7.30 w kościele NMP Królowej Różańca Świętego odprawiana zostanie msza św. pogrzebowa. Następnie o godz. 11.20 w kaplicy na Starym Cmentarzu rozpoczną się uroczystości pogrzebowe, po których odprowadzimy Naszą Koleżankę na miejsce wiecznego spoczynku…

   Maria Hajler

   XXXVII Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK

   „Ziemia Kłodzka – Perła w koronie Sudetów”
   Zieleniec
   21-25 sierpnia 2019 r.

   W programie m.in.:

   • zwiedzanie Bystrzycy Kłodzkiej, twierdzy Kłodzko oraz skansenu wsi sudeckiej,
   • wejście na Szczeliniec Wielki, Błędne Skały oraz Skalne Grzyby,
   • wizyta w centrum edukacyjnym Parku Narodowego Gór Stołowych,
   • wielodniowa wędrówka górska po Masywie Śnieżnika,
   • wycieczka autokarowa po zamkach wzdłuż rzeki Orlicy (nazywanej czeską Loarą),
   • pokaz „Woda i Ogień w rytmie Djembe” oraz „Dyskoteka pod Gwiazdami”.

   Uczestnicy Rajdu zostaną zakwaterowani w obiektach Zieleniec Ski Arena: DW Absolwent, DW Straszny Dwór, DW Stokłos, DW Pod Orlicą i DW Bajka, a także w schronisku „Na Śnieżniku” (grupa plecakowa).

   Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do 30 czerwca 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

   Organizatorzy:

   • Koło Przewodników Sudeckich w Kłodzku przy PTTK Oddział „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku
   • Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK

   Pobierz program. (Plik typu .pdf 251Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 51Kb)

   VI Wielkopolski Złaz Przewodników Turystycznych PTTK

   „Śladami Fryderyka Chopina i powstania wielkopolskiego w południowej Wielkopolsce”

   Ostrów Wielkopolski
   7-8 września 2019 r.

   W programie m.in.:

   • zwiedzanie Ostrowa Wielkopolskiego, w tym ratusza z muzeum 3D, konkatedry, poewangelickiego kościoła NMP oraz synagogi,
   • przejazd przez miasteczka i wsie południowej Wielkopolski (Strzyżew, Kotłów, Mikstat, Antonin, Ostrzeszów).

   Zgłoszenia przyjmowane są do 30 lipca 2019 r.

   Organizatorzy:

   • Wielkopolski Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
   • Koło Przewodników Terenowych przy Oddziale PTTK w Ostrowie Wielkopolskim

   Pobierz program. (Plik typu .doc 221KB)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 13KB)

   XIII Warsztaty Szkoleniowe dla przewodników z województwa kujawsko-pomorskiego

   „Śladami gotyckich kościołów i fortyfikacji”

   Chełmno
   14 września 2018 r.

   Program warsztatów:

   • godz. 8.30 – spotkanie w Ratuszu (Sala Sądowa): część organizacyjna (przyjmowanie wpłat, rozdanie materiałów promocyjnych) oraz powitanie,
   • godz. 9.00-13.00 – wyjazd terenowy, a na trasie zwiedzania: gotycki kościół św. Katarzyny w Wielkim Czystym, gotycki kościół św. Wawrzyńca w Kijewie Królewskim, miejsce pamięci narodowej w Płutowie, zbocza płutowskie, forty w Kiełpiu (siedlisko nietoperzy), a także przerwa na domową grochówkę,
   • godz. 13.00-15.00 – zwiedzanie Chełmna, w tym klasztoru wraz ze nowymi skarbcami i kryptą, kościoła farnego i murów obronnych,
   • godz. 15.15 – część nieoficjalna: kawa w jednej z chełmińskich restauracji.

   Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 40 zł.
   Zgłoszenia przyjmuje kol. Anna Grzeszna-Kozikowska (tel. 693 473 156, e-mail: ania.ratusz[at]wp.pl).
   Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

   Organizator: Koło Przewodników PTTK w Chełmnie.

   XX Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

   „Święty Krzyż 2019”
   28 września 2019 r

   Program uroczystości na Świętym Krzyżu:

   • godz. 12.00-14.30 – przyjmowanie grup na mecie rajdu,
   • godz. 14.30 – wręczenie odznak „Korona Gór Świętokrzyskich” oraz odznaczeń PTTK,
   • godz. 15.00 – msza święta koncelebrowana na zakończenie Rajdu.

   Rajd odbędzie się na wyznaczonych 12 trasach, które mają zróżnicowany stopień trudności (dystans, czas przejścia, przewyższenia). Liczba miejsc na poszczególnych trasach jest ograniczona. W przypadku większej liczby chętnych decydować będzie kolejność zgłoszeń.

   Zgłoszenia będą przyjmowane od 16 do 25 września 2019 r. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.rajd.pttkkielce.pl

   Uczestnictwo w Rajdzie jest płatne, a wpisowe wynosi 5 zł od każdego uczestnika.

   Organizatorzy:

   • Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
   • Diecezja Kielecka
   • Klasztor Ojców Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu

   Pobierz regulamin. (Plik typu .doc 181KB)

   XX Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy<

   XVII Pomorski Zlot Przewodników – Tczew 2019

   „Łączy nas rzeka Wisła”
   Tczew
   5-6 października 2019 r.

   W programie m.in.:

   • spacer po Tczewie, w tym zwiedzanie Fabryki Sztuk oraz Muzeum Wisły,
   • wizyta w Centrum Konserwacji Wraków Statków,
   • wycieczka autokarowa do grodziska w Owidzu,
   • biesiada przewodnicka.

   Nocleg w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie przy ul. Gdańskiej 17.
   Zgłoszenia należy przesyłać do 15 września 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

   Organizatorzy:

   • Wojewódzki Samorząd Przewodnicki PTTK – Pomorska Federacja Przewodnicka
   • PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku
   • Koło Przewodników Terenowych PTTK w Tczewie

   Pobierz program. (Plik typu .pdf 3,7Mb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .docx 11,8Mb)

   VII Spotkania Pełne Atrakacji (SPA)

   Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystycznych – Grudziądz 2019
   Grudziądz
   10-13 października 2019 r.

   W programie m.in.:

   • wycieczki krajoznawcze do Prus Górnych (Szymbark, Jerzwałd, Siemiany, Prabuty) oraz Borów Tucholskich (Wierzchlas, Tuchola, Krojanty, Fojutowo, Wymysłowo),
   • spacer „Grudziądz kawaleryjski”,
   • wieczór taneczny „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”,
   • możliwość skorzystania z kąpieli i leczniczych solanek w Geotermii Grudziądz.

   Noclegi będą w hotelu City Grudziądz przy ul. Toruńskiej 28. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń.

   Organizator: Koło Przewodników Turystycznych im. Józefa Błachnio przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

   Pobierz program. (Plik typu .pdf 310Kb)

   V Ogólnopolska Sesja Popularnonaukowa z cyklu „Meandry modernizmu”

   „Modernizm zapoznany”
   Poznań
   18-20 października 2019 r.

   W programie m.in.:

   • wernisaż wystawy „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury”,
   • wykłady pt. „Modernizm w architekturze międzywojennego Poznania” oraz „Prace konserwatorskie przy obiektach modernistycznych na terenie Poznania”,
   • wycieczki po centrum Poznania, dzielnicy Jeżyce oraz osiedlach robotniczych Wildy,
   • biesiada integracyjna.

   Miejscem zakwaterowania będzie hotel Cezamet w Poznaniu przy ul. Łozowej 78.
   Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do 11 października 2019 r.

   Organizatorzy:

   • Klub Pilotów i Przewodników przy Oddziale Zielonogórskim PTTK w Zielonej Górze,
   • Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Zielonej Górze.

   Pobierz program. (Plik typu .pdf 521Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 38Kb)

   Warsztaty szkoleniowe dla przewodników turystycznych na Kujawach Zachodnich

   Inowrocław
   19 października 2019 r.

   W programie m.in.:

   • prelekcje pt. „Praktyczne zmiany w świetle nowej regulacji prawnej w turystyce” oraz „Powstanie Wielkopolskie na Kujawach Zachodnich”,
   • wycieczka krajoznawcza do Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie oraz Ośrodka Pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
   • zwiedzanie Parku Solankowego w Inowrocławiu.

   Potwierdzenia uczestnictwa przyjmowane są do 15 października 2019 r.

   Organizatorzy:

   • Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
   • Oddział PTTK w Inowrocławiu.

   Pobierz plik 1. (Plik typu .pdf 812Kb)
   Pobierz plik 2. (Plik typu .pdf 277Kb)

   Czesław Miller

   Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 października 2019 r. zmarł nasz Kol. Czesław Miller – członek Koła Przewodników Miejskich i Terenowych przy Oddziale Marynarki Wojennej PTTK w Gdyni oraz Zasłużony Przewodnik PTTK.

   Cześć Jego pamięci!

   ŚP Czesława Millera pożegnamy w piątek, 25 października 2019 r. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 11.00 mszą świętą w Kościele Garnizonowym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni-Oksywiu przy ul. inż. Jana Śmidowicza. Następnie o godz. 12.00 prochy Naszego Kolegi zostaną złożone na Cmentarzu Marynarki Wojennej.

   Czesław Miller

   Halina Rzepiak

   Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 25 października 2019 r. zmarła nasza Kol. Halina Rzepiak – Honorowa Prezes Koła Przewodników Miejskich i Terenowych przy OMW PTTK w Gdyni (prezes Koła w latach 1981-2008) oraz Zasłużona Przewodnik PTTK.

   Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

   ŚP Halinę Rzepiak pożegnamy w środę, 30 października 2019 r. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą o godz. 11.00 w kościele Chrystusa Miłosiernego w Gdyni-Redłowie. Następnie o godz. 12.30 odprowadzimy Naszą Koleżankę na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Witomińskim.

   Halina Rzepiak

   VI Zaduszki Turystyczne

   Hel
   9 listopada 2019 r.

   W programie m.in.:

   • wspomnienie zasłużonych działaczy turystycznych i regionalnych,
   • wspólna modlitwa za dusze zmarłych,
   • zapalenie zniczy na grobach na cmentarzu w Helu.

   Zgodnie ze zwyczajem w piątek, 8 listopada 2019 r. we Władysławowie odbędzie się przewodnicka kolacja integracyjna.
   Dla osób przyjezdnych istnieje możliwość zakwaterowania od 8 do 10 listopada u kol. Elżbiety Radtke w willi „Pod Żaglami” (Władysławowo, ul. Szyperska 11).

   Organizatorzy:

   • Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów PTTK w Pucku,
   • Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku.

   Pobierz zaproszenie. (Plik typu .pdf 335Kb)

   Walenty Sacha

   Z przykrością informujemy, że 22 listopada 2019 r. zmarł nasz Kol. Walenty Sacha – członek Koła Przewodników im. Augusta Czarnynogi przy Oddziale PTTK w Chorzowie, Zasłużony Przewodnik PTTK, Honorowy Przewodnik PTTK Województwa Śląskiego, instruktor przewodnictwa, nauczyciel nowych kadr przewodnickich, wykładowca i egzaminator na kursach przewodnickich, wybitnym krajoznawca i przyrodnik.

   Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

   Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 26 listopada o godz. 10.30 w kaplicy na cmentarzu parafialnym kościoła pw. Ducha Świętego w Siemianowicach Ślaskich - Bytkowie.

   Walenty Sacha

   Jubileusz 20-lecia Klubu Przewodników Turystycznych PTTK w Białymstoku

   „Historyczne Podlasie”
   16-17 listopada 2019 r.

   W programie m.in.:

   • wycieczka autokarowa na Południowe Podlasie,
   • zwiedzanie Drohiczyna,
   • uroczysta kolacja z muzyką i tańcami.

   Nocleg w hotelu Drohicki w Zajęcznikach.
   Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do 18 października 2019 r.

   Organizatorzy:

   • Klub Przewodników Turystycznych PTTK w Białymstoku,
   • Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku.

   Pobierz program. (Plik typu .pdf 246Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 43Kb)

   Jubileusz 60-lecia Koła Przewodników PTTK w Białowieży

   Białowieża
   22-24 listopada 2019 r.

   W programie m.in.:

   • zwiedzanie Białowieży, Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego oraz rezerwatu ścisłego,
   • wycieczka na teren Białowieskiego Parku Narodowego po stronie białoruskiej, w tym wizyta w siedzibie Dziadka Mroza oraz muzeum przyrodniczym,
   • biesiada przewodnicka z muzyką.

   Miejscem zakwaterowania będzie pensjonat „Gawra” w Białowieży przy ul. Polecha 2.
   Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do 11 października 2019 r. Ilość miejsc ograniczona. W pierwszej kolejności będą przyjmowani członkowie PTTK.

   Organizator: Koło Przewodników Oddziału PTTK im. Jana Jerzego Karpińskiego w Białowieży

   Pobierz informator. (Plik typu .doc 368Kb)

   48. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników PTTK

   Golub-Dobrzyń
   29 listopada – 1 grudnia 2019 r.

   Przewodnicy-krasomówcy, w ramach konkursu regulaminowego, rywalizować będą o kolię królewny Anny Wazówny, a także tradycyjny laur krasomówczy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. Natomiast laureaci poprzednich edycji, którzy nie mogą startować w konkursie głównym, wezmą udział w konkursie "O pietruszkę".

   Organizator: Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu

   Pobierz pismo informacyjne. (Plik typu .pdf 328Kb)
   Pobierz program. (Plik typu .pdf 104Kb)
   Pobierz regulamin. (Plik typu .pdf 91Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 31Kb)

   I Mikrozlot przewodników turystycznych PTTK województwa mazowieckiego

   Warszawa
   30 listopada 2019 r.

   Program

   • godz. 11.45 – spotkanie przy Kolumnie Zygmunta,
   • godz. 12.00-13.00 – zwiedzanie wystawy czasowej w Zamku Królewskim „Poczet królów Polski. Wizerunki władców na medalach i monetach” z kuratorem wystawy Michałem Zawadzkim,
   • godz. 14.00-15.30 – prelekcja kol. Ireneusza Gilla (przewodnika SKPT) „Historia motoryzacji Warszawy od odczepienia konia od tramwaju do ostatniego poloneza FSO” w klubokawiarni Jaś & Małgosia przy al. Jana Pawła II 57,
   • godz. 15.30 – integracja.

   Udział w zwiedzaniu i prelekcji jest bezpłatny. Obiad i napoje w klubokawiarni Jaś & Małgosia we własnym zakresie.
   Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres: skpt.warszawa[at]gmail.com lub telefonicznie pod nr 602 206 872 do 24 listopada 2019 r. Liczba miejsc ograniczona!
   Organizator: Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Warszawie

   Teresa Wojtas

   Teresa Wojtas

   Marian Gryźniak

   Jerzy Świgost

   Z głębokim żalem informujemy, że 4 lutego 2020 r. zmarł nasz Kol. Jerzy Świgost – Zasłużony Przewodnik PTTK z Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki w Gdańsku, w latach 1989-2000 członek Komisji Rewizyjnej Koła, w tym jej przewodniczący, ŚP Jerzy Świgost w czasie II wojny światowej walczył jako żołnierz Armii Krajowej, pseudonim „Śmigły”. Za działalność niepodległościową w 1946 r. został aresztowany i przez 4 lata był osadzony w komunistycznych więzieniach. Po tych dramatycznych przeżyciach przyjechał na Wybrzeże. W 1951 r. został członkiem PTTK, a rok później ukończył kurs przewodnika miejskiego po Gdańsku. Za swoje zasługi odznaczony m.in. Złotą Honorową Odznaką PTTK i Medalem 50-lecia PTTK, a także Medalem Wojska Polskiego oraz Krzyżem Armii Krajowej.

   Cześć Jego pamięci!

   Msza św. za duszę naszego Kolegi zostanie odprawiona w poniedziałek, 10 lutego 2020 r. o godz. 10.30 w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.12.00 na Cmentarzu Łostowickim.

   Jerzy Świgost

   X Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych

   „Przewodnik w wielkim mieście”
   Warszawa
   7-9 lutego 2020 r.

   UWAGA! Brak miejsc!

   W programie m.in.:

   • wykłady pt. „Wyzwania dla przewodnika w wielkim mieście”, „Słynni warszawiacy wcale nie z Warszawy” oraz „Dzieje warszawskiego browarnictwa”,
   • warsztaty przewodnickie (do wyboru): Oprowadzanie osób z niepełnosprawnościami, Neutralność w przekazie przewodnickim albo Studenckie Koła Przewodnickie,
   • wycieczki: Warszawa wielkomiejska, Warsaw by Night i Praski street art,
   • wieczór integracyjny.

   Zakwaterowanie w hotelu Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9.
   Zgłoszenia uczestnictwa (wraz z wpłatą) należy dokonać do 30 listopada 2019 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

   Organizatorzy:

   • Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Mazowieckiego,
   • Warszawski Oddział Przewodników PTTK,
   • Studenckie Koło Przewodników Turystycznych przy OM PTTK,
   • Komisja Przewodnicka ZG PTTK.

   Pobierz zaproszenie. (Plik typu .pdf 305Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .docx 19Kb)

   XLIX Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich PTTK

   „Krzemionki 2020”
   Krzemionki – Ostrowiec Świętokrzyski
   22-23 lutego 2020 r.

   W programie m.in.:

   • ślubowanie nowych przewodników i wręczenie odznak Przewodnik Świętokrzyski,
   • wykłady pt. „Neolityczny świat górników krzemionkowskich”,
   • zwiedzanie trasy turystycznej Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu w Krzemionkach,
   • wycieczka krajoznawcza na trasie Ostrowiec Świętokrzyski – Bodzechów – Ćmielów – Borownia – Ruda Kościelna,
   • biesiada przewodnicka.

   Miejscem zakwaterowania będzie hotel Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim.
   Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać mailem do 31 stycznia 2020 r. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

   Organizatorzy:

   • Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj. świętokrzyskiego,
   • Oddział PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
   • Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim.

   Pobierz program. (Plik typu .doc 183KB)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 17KB)

   Ogólnopolskie Seminarium Przewodnickie z cyklu Meandry Modernizmu

   „Modernizm i co dalej?”
   Wrocław
   28 lutego – 1 marca 2020 r.

   W programie m.in.:

   • wykłady poświęcone architekturze wrocławskiej powstającej po 1945 r. oraz współczesnej architekturze sakralnej,
   • zwiedzanie siedziby 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu,
   • podsumowanie dotychczasowych sesji we Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Warszawie i Poznaniu.

   Bazą noclegową będzie hotel Savoy we Wrocławiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 19.

   Organizatorzy:

   • Koło Przewodników Miejskich przy Oddziale Wrocławskim PTTK we Wrocławiu,
   • Wojskowy Klub Przewodników Turystycznych PTTK Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie 4 RBLog. im. gen. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu.

   Pobierz program. (Plik typu .doc 236KB)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 18KB)

   Jubileusz Klubu Przewodników i Pilotów Wycieczek Ziemi Opolskiej

   Jubileusz Klubu Przewodników i Pilotów Wycieczek Ziemi Opolskiej

   XVII Ogólnopolski Guide Tour

   Trzebiatów – Szczecin – Berlin - Szczecin
   26-29 marca 2020 r.

   W programie m.in.:

   • wizyta w Parku Edukacji i Rekreacji „Mandragora” w Gąbinie,
   • zwiedzanie Szczecina, w tym Starego Ratusza, Zamku Książąt Pomorskich, Wałów Chrobrego, podziemi budynku Urzędu Wojewódzkiego oraz Filharmonii, a także rejs statkiem,
   • wyjazd do Berlina – na trasie: Alexanderplatz, Wyspa Muzeów, aleja Unter den Linden, Pomnik Ofiar Holokaustu, Brama Brandenburska i budynek Reichstagu.

   Zakwaterowanie w Hotel Victoria w Szczecinie przy placu Stefana Batorego 2A.
   Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo uczestnictwa mają przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek.

   Organizator: Koło PTTK „Baszta Kaszana” w Trzebiatowie

   Pobierz program. (Plik typu .pdf 630Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .docx 16Kb)

   UWAGA!!!

   W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, biorąc pod uwagę ustalenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, informujemy, że tegoroczna XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę, która miała się odbyć 14-15 marca 2020 r., ZOSTAŁA PRZENIESIONA NA INNY TERMIN

   Jednocześnie przypominamy o sprawdzaniu bieżących ostrzeżeń oraz stosowaniu się do zaleceń służb sanitarnych dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej: https://gis.gov.pl/

   Koleżanki i koledzy!

   Ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, apel Głównego Inspektora Sanitarnego, decyzje władz państwowych oraz innych podmiotów branży kulturalnej i turystycznej – jako Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Śląskiego – jesteśmy zmuszeni poinformować, że odwołujemy planowany w terminie 27-29 marca 2020 r. VII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników o tytuł „Przewodnik – Krasomówca”.

   Szczególne podziękowania kierujemy do tych koleżanek i kolegów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w Konkursie. Mamy nadzieję, że nie zabraknie Wam odwagi, by ponownie przystąpić do zmagań konkursowych. Zwrot wpłat dokona księgowość Zarządu Oddziału PTTK „Ziemia Pszczyńska” w Pszczynie na Wasz rachunek bankowy.

   Dziękuję członkom Jury za zgłoszoną gotowość pracy w Konkursie. Mamy nadzieję, że przyszły termin zostanie przez Was zaakceptowany. Podtrzymujemy chęć organizacji VII Konkursu Krasomówczego, a o nowym terminie poinformujemy z dużym wyprzedzeniem czasowym.

   Ryszard Ziernicki
   Przewodniczący
   Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK
   Województwa Śląskiego

   Jubileusz 50-lecia Koła Przewodników Terenowych i Pilotów PTTK im. Marii Żyburowej w Siedlcach

   Impreza organizowana w ramach konferencji przed VII Kongresem Krajoznawstwa Polskiego
   Siedlce
   13-15 marca 2020 r

   IMPREZA ZOSTAŁA ODWOŁANA!

   W programie m.in.:

   • spacer po Siedlcach oraz zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego,
   • referaty okolicznościowe, w tym „Ciekawostki historyczne, turystyczne i przyrodnicze pogranicza Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny”,
   • wycieczki krajoznawcze do Sokołowa Podlaskiego, pałaców w Patrykozach i Korczewie oraz Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie,
   • biesiada turystyczna w Mościbrodach.

   Miejscem zakwaterowania będzie hotel „Arche” w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 134.
   Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 15 lutego 2020 r.

   Organizatorzy:

   • Koło Przewodników Terenowych i Pilotów PTTK im. Marii Żyburowej w Siedlcach,
   • PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach,
   • Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK.

   Pobierz zaproszenie. (Plik typu .pdf 168KB)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 17KB)

   XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę

   Częstochowa
   14-15 marca 2020 r.

   IMPREZA ZOSTAŁA PRZENIESIONA NA INNY TERMIN

   XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę

   Organizatorzy:

   • Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj. lubelskiego,
   • Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie,
   • Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego w Lublinie,
   • Koło Przewodników im. Henryka Wiercieńskiego w Nałęczowie,
   • Komisja Przewodnicka ZG PTTK,
   • Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK.

   Pobierz zaproszenie. (Plik typu .pdg 698KB)
   Pobierz zaproszenie (wersja do druku). (Plik typu .pdg 671KB)

   VII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników o tytuł „Przewodnik – Krasomówca”

   Pszczyna
   27-29 marca 2020 r

   IMPREZA ZOSTAŁA ODWOŁANA!

   Przesłuchania eliminacyjne uczestników odbędą się 28 marca 2019 r. w salach Stajni Książęcych, natomiast finał, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 29 marca w reprezentacyjnej Sali Lustrzanej pałacu pszczyńskiego.

   Organizatorzy:

   • Komisja Przewodnicka ZG PTTK,
   • Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK,
   • Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego,
   • Oddział PTTK „Ziemi Pszczyńskiej” w Pszczynie.

   Pobierz pismo przewodniczącego SPT PTTK woj. śląskiego. (Plik typu .pdf 190Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .docx 22Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia. (Plik typu .docx 19Kb)

   Wesołych Świąt!

   Wspólny apel

   Koleżanki i Koledzy,
   Apel branż m.in. organizatorów turystyki, hotelarzy, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz przewoźników, dotyczący kryzysu związanego z epidemią koronawirusa i działaniami podejmowanymi przez rząd w tym zakresie (uchwalenie tzw. tarczy antykryzysowej).

   Plik do pobrania (Plik typu .pdf

   Informacje dla Oddziałów PTTK, przewodników i pilotów wycieczek

   Koleżanki i Koledzy,
   W załączeniu znajdziecie informacje na temat możliwości skorzystania z pomocy publicznej zawartych w tzw. ustawie antykryzysowej, które skierowane są do Oddziałów PTTK oraz przewodników i pilotów wycieczek, przygotowane przez kol. Dariusza Nazarczyka – skarbnika Zarządu Głównego PTTK.
   Ze względu na prowadzone prace legislacyjne przepisy wspomnianej ustawy mogą jeszcze ulec zmianie!

   Zalecenia dla przewodników i pilotów wycieczek (Plik typu .doc 16KB)
   Informacje dodatkowe (Plik typu .doc 16KB)

   Barbara Dyla

   Z ogromnym żalem informujemy, że 7 czerwca 2020 r. zmarła nasza Kol. Barbara Dyla – przewodniczka beskidzka i terenowa z Koła Przewodników Turystycznych przy PTTK Oddziale „Batory” w Chorzowie, Zasłużona Przewodniczka PTTK, a także przodowniczka turystyki górskiej.

   ŚP Barbara Dyla była członkinią Zarządu PTTK Oddziału „Batory”, natomiast w Kole Przewodników pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. W swojej długoletniej działalności turystycznej organizowała liczne wycieczki krajoznawcze, rajdy górskie oraz zloty po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Za swoją pracę społeczną została uhonorowana wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami, w tym Złotą Honorową Odznaką PTTK.

   Cześć Jej pamięci!

   Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę, 10 czerwca o godz. 9.00 w kaplicy na nowym cmentarzu w Chorzowie-Batorym przy ul. Niedźwiedziniec 20.

   Barbara Dyla

   Józefa Bulaga

   Z przykrością informujemy, że 7 czerwca 2020 r. zmarł nasz Kol. Józefa Bulaga – członek Koła Przewodników przy Oddziale PTTK w Tarnowie, instruktor przewodnictwa, a także zasłużony działacz PTTK Ziemi Tarnowskiej, przodownik turystyki górskiej, znakarza szlaków turystycznych oraz współorganizator wielu rajdów górskich. Cześć Jego pamięci!

   Józefa Bulaga

   Krystyna Bilińska

   Krystyna Bilińska

   Akcja Przewodnik czeka

   Akcja Przewodnik czeka

   Władysław Sosna

   Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 sierpnia 2020 r. zmarł nasz Kol. Władysław Sosna – Zasłużony Przewodnik PTTK, członek Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, nestor śląskich przewodników, Członek Honorowy PTTK, krajoznawca, działacz turystyczny i społeczny związany z Ziemią Cieszyńską.

   ŚP Władysław Sosna był cenionym publicystą, autorem kilkudziesięciu przewodników i opracowań turystycznych, jak również znawcą dziejów kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim. Pełnił funkcję prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, a w latach 2002-2007 wiceprezesa Zarządu Głównego PTEw. Za swoje zasługi został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

   Cześć Jego pamięci!

   Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 22 sierpnia o godz. 12.00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie, a następnie na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Bielskiej.

   Władysław Sosna

   Przewodnik PTTK zaprasza na spacer w Przemyślu

   Przewodnik PTTK zaprasza na spacer w Przemyślu

   Wycieczki po Wiśle busem

   Wycieczki po Wiśle busem

   Przechadzki po mieście w Poznaniu

   Zbigniew Twaróg

   11 sierpnia b.r. zmarł w Krakowie w 97. roku życia Zbigniew Twaróg.

   Urodził się 17 marca 1924 r. w Sowlinach k/Limanowej. Szkołę podstawową ukończył w Przemyślu, liceum handlowe w Nowym Sączu, studiował na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Od 1947 r. mieszkał w Krakowie, w latach 1950-1989 r. pracował w Dyrekcji Okręgowej Poczty i Telekomunikacji.

   W latach szkolnych działał w Związku Harcerstwa Polskiego, zaś jako student w Bratniej Pomocy Studentów Akademii Handlowej, a w latach 1975-2013 w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego; za tę działalność uzyskał nagrodę „Błękitny Laur” za wybitne kreowanie wizerunku Uniwersytetu wśród wielu pokoleń absolwentów.

   We wrześniu 1939 r, uciekając przed wojskami niemieckimi na wschód, odbył wędrówkę zakończoną we Lwowie: jego wspomnienia z tej eskapady p.t. Wspomnienia spisane z okazji 75 rocznicy „wycieczki – ucieczki „ uzyskały w 2016 r. nagrodę Grand Prix w X edycji konkursu „Z historii i tradycji turystyki i krajoznawstwa w Polsce”.

   Zainteresowania krajoznawcze i chęć społecznego działania zaprowadziły go w szeregi organizacji społecznych. Do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wstąpił w 1947 r. a od 1950 r. był członkiem PTTK. Przez całe życie był związany z Oddziałem Krakowskim PTTK, w którym pełnił różne funkcje: w latach 1953-1955, 1972-1974, 1978-1983 był członkiem Zarządu Oddziału, 1955-1957 wiceprezesem, 1974-1978 sekretarzem a w latach 1983-1993 prezesem. W latach 2001-2009 był sekretarzem, a potem wiceprezesem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego. W latach 1997-1985 był członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK, W latach 1989-1993 był także członkiem Zarządu Głównego PTTK. Był inicjatorem, organizatorem i pierwszym przewodniczącym Regionalnego Forum Oddziałów PTTK (obecnie Małopolskie Forum Oddziałów PTTK) oraz przewodniczącym Rady Fundacji Muzeów Regionalnych woj., krakowskiego. Był założycielem i długoletnim prezesem zakładowego koła PTTK „Łączność” Zbigniew Twaróg przez 70 lat brał czynny udział w tak wielu przedsięwzięciach i dokonaniach Oddziału Krakowskiego PTTK, że trudno jest je wszystkie wymienić.. Był inicjatorem i organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez, sesji, narad o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Z najważniejszych: brał udział w budowie schroniska na Hali Krupowej, komitecie odbudowy schroniska na Babiej Górze, tworzeniu Muzeum Regionalnego PTTK w krakowskiej Rydlówce, jubileuszu 100-lecia organizacji turystycznej w Krakowie w 1973 r. oraz 1.i 2. Krakowskiego Sympozjum Przewodnickiego (1973 i 1978), Krakowskich Dni Turystyki (1978-1992), Spotkań przy Miedzy. W 1988 r, zainicjował i zorganizował w Ojcowie imprezę w 125 rocznicę Powstania Styczniowego – od tego czasu impreza ta odbywa się corocznie. Był współorganizatorem sesji Polacy w rumuńskiej Bukowinie (1994), wiceprzewodniczącym małopolsko-śląskiego komitetu Organizacyjnego 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (2004-2006), współorganizatorem ogólnopolskiego spotkania członków honorowych PTTK w Dobczycach (2008), XXXIX Centralnego Zlotu Krajoznawców CZAK – Kraków 2009. W 2015 r. , w 91. roku jego życia z jego inicjatywy powstał Małopolski Krąg Seniorów ; był jego sekretarzem i organizatorem dorocznych spotkań.

   Był organizatorem doskonałym. Każde przedsięwzięcie w jakim brał udział musiało być dokładnie zaplanowane i realizowane zgodnie z założeniami. Wiele wymagał od swoich współpracowników, ale sam dawał z siebie wszystko. Potrafił współdziałać z ludźmi, szanował ich, unikał konfliktów, można było na nim polegać. Był wzorem solidności i poczucia obowiązku.

   Największą pasją jego życia było krajoznawstwo. Był niestrudzonym krzewicielem wiedzy o ojczystym kraju, którą zdobywał gromadząc książki, albumy, mapy i dokumenty. Umiłowaniem kraju i wiedzą o nim dzielił się z niesłabnącym entuzjazmem prowadząc wycieczki, organizując imprezy, wygłaszając prelekcje i pokazy przezroczy . Był autorem informatora turystycznego Trasa E7 i T7 przez Polskę Południową z tłumaczeniem na języki czeski, węgierski, angielski, francuski i niemiecki oraz wielu artykułów na tematy krajoznawcze dla lokalnej prasy i różnych opracowań okolicznościowych. Przez kilka lat (1974-1981) brał udział w cyklu audycji radiowych krakowskiej Rozgłośni Polskiego radia Plecak informacji turystycznych z propozycjami wycieczek po regionie, był autorem propozycji i programów wycieczek krajoznawczych dla krakowskich biur podróży. Prowadził te wycieczki, zarówno na zlecenie biur turystycznych, jak i społecznie, zwłaszcza dla szkół i kół PTTK. W 1981 r. był inicjatorem utworzenia Komisji Krajoznawczej w Oddziale Krakowskim PTTK , do 2001 r. przewodniczącym tej komisji, przekształconej później na Komisję Krajoznawstwa, Historii i Tradycji. Od 2001 do 2013 r. był wiceprzewodniczącym, a następnie członkiem tej komisji. Był także członkiem rady Krakowskiego Klubu Instruktorów Krajoznawstwa.

   Naturalną konsekwencją jego zainteresowań i pasji było uzyskanie wielu uprawnień krajoznawczych i turystycznych. Był przodownikiem turystyki górskiej i pieszej, instruktorem krajoznawstwa Polski (od 1984 r. Zasłużonym Instruktorem Krajoznawstwa)., ale ważnym polem jego działalności było przewodnictwo. Formalne uprawnienia przewodnika terenowego uzyskał w 1960 r. w ówczesnym Kole Przewodników po Ziemi Krakowskiej, które już wkrótce przekształciło się w Koło Przewodników Terenowych. W kole tym pełnił różne funkcje; był członkiem zarządu (1964-1966), sekretarzem (1977-1979), prezesem (1966-1971 i 1973-1975) oraz przewodniczącym komisji rewizyjnej (1975-1977). Po reorganizacji kół przewodnickich był członkiem Klubu Przewodników Terenowych i Beskidzkich im. Władysława Krygowskiego. Włożył wiele wysiłku i starań w dostosowanie przewodnictwa do potrzeb rozwijającej się turystyki i przekształcenie przewodnictwa po Ziemi Krakowskiej w przewodnictwo terenowe na trasach krajowych. Był inicjatorem i współorganizatorem szkolenia i zdobywania uprawnień przez krakowskich przewodników na poszczególne województwa i trasy krajowe; sam uzyskał uprawnienia na 28 z ówczesnych 49 województw oraz 5 miast wydzielonych – był to swoisty rekord. Dzięki jego dalekowzroczności krakowscy przewodnicy wyruszyli na krajowe trasy turystyczne i byli uprawnieni do prowadzenia wycieczek na terenie całego kraju. Prowadził wycieczki szkoleniowe, wykłady i seminaria, opracowywał materiały szkoleniowe, programy, mapy i szkice. Był przewodnikiem z powołania; każdą wycieczkę prowadził z jednakowym, zawsze wielkim, zaangażowaniem i pasją, ludzie słuchali go chętnie i uważnie, umiał budzić zainteresowanie zwiedzanymi terenami i obiektami. Posiadał uprawnienia instruktora przewodnictwa .W 2008 r. został wyróżniony tytułem honorowym Zasłużonego Przewodnika PTTK.

   Za swa działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniami resortowymi Zasłużonego Działacza Turystyki, Za Zasługi dla Kultury Polskiej oraz – za pracę zawodową – Zasłużonego Pracownika Łączności, a także odznaczeniami regionalnymi: Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, za Pracę Społeczną dla Krakowa , Złotym Krzyżem Małopolski. Nasze Towarzystwo uhonorowało go Złotą Odznaką PTTK, Złotą Odznaką Zasłużonego w pracy PTTK wśród młodzieży , tytułami Zasłużonego Przewodnika i Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa. W 1993 r. XIII Walny Zjazd PTTK nadał mu tytuł Członka Honorowego PTTK. Był także Członkiem Honorowym Oddziału Krakowskiego PTTK.

   Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poniosło wielką stratę. Odszedł na wieczną wędrówkę wspaniały , szlachetny i prawy człowiek, niestrudzony krzewiciel wiedzy o ojczystym kraju, niezapomniany Kolega i Przyjaciel.

   Cześć Jego pamięci.

   Zbigniew Twaróg

   Bezpłatne spacery po Pucku

   Bezpłatne spacery po Pucku

   Wycieczki z przewodnikiem po Trzebiatowie

   Wycieczki z przewodnikiem po Trzebiatowie

   Wakacyjne spacery po Głuchołazach

   Wakacyjne spacery po Głuchołazach

   Sobota z przewodnikiem PTTK w Elblągu

   Sobota z przewodnikiem PTTK w Elblągu

   Spacer z przewodnikiem „Malbork - nie tylko historia”

   Spacer z przewodnikiem „Malbork - nie tylko historia”

   W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK w Sanoku

   Przewodnik czeka w Łowiczu

   Przewodnik czeka w Łowiczu

   Poznaj Białystok

   Poznaj Białystok

   Zwiedzanie miasta z przewodnikiem PTTK

   Zwiedzanie miasta z przewodnikiem PTTK

   Tajemnice i legendy Starego Miasta

   Tajemnice i legendy Starego Miasta

   Cudze chwalicie, swego nie znacie

   Cudze chwalicie, swego nie znacie

   XVII Letnie Spacery z Przewodnikiem we Wrocławiu

   XVII Letnie Spacery z Przewodnikiem we Wrocławiu

   Szczegółowy program spacerów dostępny jest na stronie internetowej: http://kpm.wroclaw.pttk.pl/

   Zakochaj się w Lublinie

   Zakochaj się w Lublinie

   Katalog wszystkich spacerów dostępny jest na stronie internetowej: https://www.bortpttklublin.pl/strona,zakochaj-sie-w-lublinie

   Przechadzki po mieście w Poznaniu

   Egzamin certyfikacyjny w Warszawie

   Egzamin certyfikacyjny w Warszawie

   UWAGA!!!

   Przypominamy o sprawdzaniu bieżących ostrzeżeń oraz stosowaniu się do zaleceń służb sanitarnych dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej: https://gis.gov.pl/

   Andrzej Miller

   Z ogromnym żalem informujemy, że 9 października 2020 r. zmarł nasz Kol. Andrzej Miller – przewodnik terenowy po województwie wielkopolskim oraz Szlaku Piastowskim, członek Koła Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Koninie, instruktor przewodnictwa, wykładowca i egzaminator na kursach przewodnickich.

   ŚP Andrzej Miller był wielkim miłośnikiem i popularyzatorem pieszych wędrówek, aktywnym znakarzem szlaków turystycznych, a także regionalistą i autorem wielu publikacji o ziemi konińskiej. W latach 2003-2015 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału PTTK w Koninie, a od 2013 do 2015 r. sekretarza Zarządu Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK.

   Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

   Pogrzeb odbędzie się w środę, 14 października. Msza święta zostanie odprawiona o godz. 13.00 w kościele św. Bartłomieja w Koninie, po czym odprowadzimy Naszego Kolegę na cmentarz komunalny przy ul. Staromorzysławskiej.

   Andrzej Miller

   Henryk Janowski

   Z wielkim smutkiem informujemy, że 15 października 2020 r. zmarł nasz Kol. Henryk Janowski – przewodnik terenowy po województwie kujawsko-pomorskim, członek Koła Przewodników PTTK im. Józefa Błachnio w Grudziądzu, pilot wycieczek, wielki miłośnik historii i pieszych wędrówek.

   Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

   ŚP Henryka Janowskiego pożegnamy w poniedziałek, 19 października. O godz. 11.00 w kościele na osiedlu Rządz rozpocznie się msza święta. Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 na cmentarzu farnym przy ul. Cmentarnej.

   Henryk Janowski

   Zakończenie Kursu Przewodników Beskidzkich

   Miło nam poinformować, że po prawie półtora rocznym szkoleniu, prowadzonym przez PTTK Oddz. BESKID w Nowym Sączu, w ostatnią sobotę i niedzielę odbył się egzamin kandydatów na przewodników górskich beskidzkich. W okresie tym zdobywali wiedzę i odpowiednie umiejętności od przewodników o długoletnim stażu i doświadczeniu. Wiedza którą zdobywali obejmowała różne dziedziny kultury, krajoznawstwa, topografii itd.

   W wyniku doskonałej wiedzy o górach przewodnikami beskidzkimi III klasy zostało 25 osób.

   19 osób zasili Koło Przewodników w Nowym Sączu, pozostałe osoby Koła w Krościenku i Szczawnicy.

   Gratulując dużej wiedzy cieszymy się z młodego narybku przewodnickiego. Ich poziom wiedzy i nabyte umiejętności przyczynią się do obsługi turystów na najwyższym poziomie. Kuracjusze i turyści w ich towarzystwie mogą czuć bezpiecznie i mogą mieć pewność iż wiadomości o terenie i obiektach pochodzą od ludzi z wysokimi umiejętnościami.

   Na zdjęciu młodzi przewodnicy i Komisja Egzaminacyjna przed schroniskiem „Roztoka” w Rytrze

   Przechadzki po Poznaniu

   Konkurs krasomówczy na Zamku Golubskim

   Informujemy, iż Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu w związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo uczestników, opiekunów, gości oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację tego przedsięwzięcia podjął decyzję o przełożeniu kolejnych edycji Konkursów krasomówczych na rok 2021.

   Serdecznie dziękujemy za duże zainteresowanie Konkursami krasomówczymi, które na stałe wpisały się do kalendarza wydarzeń organizowanych na Zamku Golubskim. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku bez przeszkód uda się wrócić do tej inicjatywy i ją zrealizować.

   Z poważaniem,
   Stefan Borkowicz
   Przewodniczący Konkursu
   Prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu

   Julian Milanicz

   „Tutaj jest moja Ojczyzna i tutaj czuję się najlepiej. Czuję się Łemkiem, ale czy przez to jestem złym Polakiem?” Tymi słowami, które można przeczytać we wspomnieniach Juliana Milanicza zawartych w książce Józefa Bogacza wydanej w 2019 r. zatytułowanej „Co można zabrać w ciągu godziny” kierował się przez całe długie życie jeden z najstarszych krynickich przewodników i działaczy turystycznych.

   Rodowity kryniczanin urodzony 21 kwietnia 1929 r. w Krynicy-Zdroju całe swe życie związał z tym uzdrowiskiem.

   Jego pasją były góry (zwłaszcza Beskidy) oraz turystyka górska i narciarska. To właśnie te zamiłowania pchnęły go do tego, iż na początku lat 50. ubiegłego wieku zdobył uprawnienia przewodnika beskidzkiego i terenowego. Po zdaniu odpowiednich egzaminów wstąpił do nowosądeckiego Koła Przewodników przy Oddziale PTTK „Beskid”. Należał do niego do roku 1967, kiedy to odrębne, samoistne Koło Przewodników utworzono w Krynicy.

   Jednocześnie był czynnym ratownikiem Krynickiej Grupy GOPR.

   Jako członek krynickiego Oddziału PTTK pełnił w nim różnorakie funkcje m.in. członka Zarządu w latach 1976-1979 oraz członka Sądu Koleżeńskiego w latach 2001-2005.

   Za swoją działalność był wyróżniany licznymi odznaczeniami m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Odznaką „50 lat w PTTK”, Złotą Odznaką „Za zasługi dla Województwa Nowosądeckiego” oraz Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”.

   Interesował się wszystkim co związane z Krynicą i Sądecczyzną. Szczególnie bliska była mu tematyka łemkowska.

   Serdeczny i ciepły człowiek, świetny rozmówca, zawsze służący radą i pomocą.

   Cechował go szacunek dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, poglądy czy przekonania.

   Wyróżniała go wyjątkowa pogoda ducha i doskonała pamięć.

   Ten wspaniały człowiek i kolega zmarł 21 października 2020 r. w rodzinnym domu w Krynicy-Zdroju. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Krynicy Dolnej.

   Julian Milanicz

   Gra miejska "Od Pałacu Biskupiego do Mostu Lutosławskiego"

   Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego, obchodzonego 21 lutego, Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego - Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie przygotowało grę miejską "Od Pałacu Biskupiego do Mostu Lutosławskiego". Jej autorką jest przewodnik miejski i terenowy PTTK Teresa Ewa jezierska.

   Grę można pobrać ze strony internetowej Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie oraz strony internetowej Koła Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK.

   Stanislaw Korusiewicz

   Stanislaw Korusiewicz

   Zygmunt Bracławik

   Z wielkim smutkiem informujemy, że 19 lutego 2021 r. zmarł nasz Kol. Zygmunt Bracławik – Członek Honorowy PTTK, Zasłużony Przewodnik PTTK, Honorowy Przewodnik PTTK Województwa Śląskiego, członek Koła Przewodników Miejskich po Górnośląskim Okręgu Przemysłowym i Terenowych w Katowicach, wykładowca i egzaminator na wielu kursach przewodnickich, nestor śląskich przewodników. ŚP Zygmunt Bracławik wstąpił do PTTK w 1954 r. Posiadał uprawnienia przewodnika tatrzańskiego, beskidzkiego i miejskiego po GOP. Pełnił funkcje prezesa Koła Przewodników Tatrzańskich oraz Koła Przewodników Beskidzkich przy Górnośląskim Oddziale PTTK w Katowicach, a także członka Komisji Przewodnickiej ZG PTTK. Był inicjatorem akcji „Przewodnik Czeka” oraz autorem wielu artykułów krajoznawczych. Brał udział w wyznakowaniu Szlaku Więźniów Oświęcimskich i budowie wieży widokowej na Baraniej Górze. Przez 38 lat pracował na stanowisku kierownika oddziału montażowego Huty „Pokój” w Rudzie Śląskiej.

   Cześć Jego pamięci!

   Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek, 23 lutego o godz. 11.00 mszą świętą odprawioną w kościele Przemienia Pańskiego w Katowicach przy ul. Sokolskiej (róg ul. Mickiewicza). Następnie o godz. 12.00 odprowadzimy Naszego zmarłego Kolegę na miejsce pochówku na cmentarzu przy ul. Gliwickiej.

   Zygmunt Bracławik

   Prezentacja za Forum Przewodników

   XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę

   XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę

   Koleżanki i Koledzy,

   Pandemia uniemożliwiła przewodnikom z województwa lubelskiego zorganizowanie XXXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych na Jasną Górę w planowanym w ubiegłym roku terminie.

   Pomimo wciąż trudnej sytuacji epidemicznej organizatorzy zaakceptowali propozycję strony kościelnej realizacji pielgrzymki w innej niż dotychczas formie w niedzielę, 14 marca 2021 roku.

   Ze względu na obowiązujące limity osób w Sanktuarium Jasnogórskim w uroczystościach wezmą udział tylko organizatorzy – łącznie 30 osób:
   - przedstawiciele PTTK Oddziału Miejskiego im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie, Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego w Lublinie, Koła Przewodników im. Henryka Wiercieńskiego w Nałęczowie, Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Lubelskiego

   oraz
   - przedstawiciele Zarządu Głównego PTTK, Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK, Koła Przewodników PTTK im. Jana Długosza w Częstochowie.

   Zapraszamy przewodników turystycznych z Polski do duchowej łączności z Jasną Górą za pośrednictwem programu 1 TVP – początek transmisji o godz. 11.00.

   Referaty przygotowane przez organizatorów pielgrzymki będą udostępnione na stronie internetowej Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego w Lublinie: http://przewodnicy.lublin.pttk.pl/

   Pobierz zaproszenie (Plik typu .pdf 1.4Mb)
   Pobierz komunikat (Plik typu .pdf 141Kb)

   Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

   W dniu naszego wspólnego święta wszystkim Koleżankom i Kolegom życzymy, aby ten trudny dla turystyki czas wreszcie dobiegł końca. Obyśmy mogli znowu odczuwać satysfakcję z wykonywanej pracy, radość z poprowadzonych wycieczek i widoku zadowolonych turystów, a także realizować nowe pomysły ze zdwojoną energią. Przede wszystkim jednak byśmy jak najszybciej mieli możliwość ponownego spotkania się w naszym przewodnickim gronie.

   Wszystkiego najlepszego!

   Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego 2021 w Gdańsku

   Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego 2021 w Gdańsku

   Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w PTTK Oddziale Gdańskim zostały przeniesione do sieci. Specjalnie na to wydarzenie utworzona została strona internetowa: http://miedzynarodowydzienprzewodnika.pl/, na której zamieszczone zostały:

   - film inauguracyjny MDPT
   - film z happeningu (z życzeniami dla przewodników)
   - film „przewodnickich wspomnień czar”
   - krzyżówka, wykreślanka oraz test „znam Gdańsk” dla dzieci
   - quiz przewodnicki (otwarty)
   - quiz z łaciny
   - quiz z obrazów
   - test „Gdańsk bez tajemnic”
   - informacje o konkursie plastycznym

   Poza powyższymi koleżanki i koledzy z Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki oraz zaproszeni goście czytają legendy gdańskie. Codziennie (do środy, 3 marca) dwa filmy z legendami ukazywać się będą na stronie MDPT, a także na Facebooku i Instagramie PTTK Oddziału Gdańskiego.

   XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę

   XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę

   Koleżanki i Koledzy,

   Pandemia uniemożliwiła przewodnikom z województwa lubelskiego zorganizowanie XXXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych na Jasną Górę w planowanym w ubiegłym roku terminie.

   Pomimo wciąż trudnej sytuacji epidemicznej organizatorzy zaakceptowali propozycję strony kościelnej realizacji pielgrzymki w innej niż dotychczas formie w niedzielę, 14 marca 2021 roku.

   Ze względu na obowiązujące limity osób w Sanktuarium Jasnogórskim w uroczystościach wezmą udział tylko organizatorzy – łącznie 30 osób:
   - przedstawiciele PTTK Oddziału Miejskiego im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie, Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego w Lublinie, Koła Przewodników im. Henryka Wiercieńskiego w Nałęczowie, Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Lubelskiego

   oraz
   - przedstawiciele Zarządu Głównego PTTK, Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK, Koła Przewodników PTTK im. Jana Długosza w Częstochowie.

   Zapraszamy przewodników turystycznych z Polski do duchowej łączności z Jasną Górą za pośrednictwem programu 1 TVP – początek transmisji o godz. 11.00.

   Referaty przygotowane przez organizatorów pielgrzymki będą udostępnione na stronie internetowej Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego w Lublinie: http://przewodnicy.lublin.pttk.pl/

   Pobierz zaproszenie (Plik typu .pdf 1.4Mb)
   Pobierz komunikat (Plik typu .pdf 141Kb)

   Koleżanki i Koledzy,

   Rok temu, na początku marca usłyszeliśmy o pierwszej osobie w Polsce, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem. W ciągu następnych miesięcy kilkukrotnie zamykano m.in. hotele, restauracje, muzea i inne instytucje kultury. Kryzys związany z trwającą pandemią dotknął wiele firm turystycznych, uderzając bezpośrednio w nas, przewodników i przewodniczki... Żyjemy w nowej rzeczywistości, w której chcąc nie chcąc musimy się odnaleźć. I choć nic nie zastąpi dyskusji na żywo, to Komisja Przewodnicka ZG PTTK przygotowała pewną propozycję: trzy spotkania online, organizowane w ramach hasła „Przewodnictwo w czasie bezturystycznym”

   PIĄTEK, 19 marca
   godz. 18.00
   „Kwalifikacja w zawodzie przewodnika. O co w tym chodzi?”
   prowadząca: kol. Swietłana Koniuszewska, przewodnicząca Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, Klub Przewodników Turystycznych im. Pawła Solarza w Sosnowcu

   SOBOTA, 20 marca
   godz. 11.00
   „Słów kilka o prawie dla przewodników w czasach pandemii”
   prowadzący: kol. Arkadiusz Zygmunt z Koła Przewodników Miejskich i Terenowych przy OMW PTTK w Gdyni, prawnik z kancelarii KANCLEX-Prawo i Mediacje

   godz. 12.30
   „Wymyślając siebie na nowo, czyli przewodnik pracuje inaczej”
   prowadzący: kol. Krzysztof Olkusz z Koła Przewodników im. Rajmunda Rembielińskiego O/Łódź PTTK, organizator spacerów szlakami filmowymi, literackimi oraz kryminalnymi po Łodzi, właściciel firmy Krzysztof Olkusz Absolutnie Turystycznie

   Transmisje ze spotkań będą prowadzone na żywo za pośrednictwem naszej strony na Facebooku (Przewodnicy turystyczni PTTK | Facebook). Po każdej prezentacji przewidziana jest dyskusja. Pytania prowadzącym i uczestnikom spotkania będą zadawane w komentarzach pod postami na Facebooku.

   Z przewodnickim pozdrowieniem
   Swietłana Koniuszewska

   Leszk Gołębski

   Kolejne smutne i niespodziewane odejście z naszego grona

   Leszka Gołębskiego
   (30.09.1952 – 15.04.2021)

   lubianego kolegi, przyjaciela,
   założyciela i prezesa Koła Przewodników i Pilotów przy Oddziale Wojskowym PTTK
   im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego w Krakowie.

   Leszk Gołębski

   Leszek Gołębski, urodzony 30 września 1952 r. w krakowskiej dzielnicy Podgórze, już jako dwunastolatek zapisał się do szkolnego koła PTTK i od tego czasu do końca życia był wiernym członkiem i działaczem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

   W latach 1971-1975 podczas studiów wojskowych we Wrocławiu był członkiem Koła PTTK przy Wyższej Szkole Wojsk Zmechanizowanych. Po powrocie do Krakowa wstąpił do Oddziału Wojskowego PTTK im. generała Józefa Bema, gdzie (przez dwie kadencje) pełnił funkcje wiceprezesa, a w latach 2013-2017 prezesa tego Oddziału. Natomiast od 2017 r. pełnił funkcję prezesa, założonego przez siebie Koła Przewodników i Pilotów przy Oddziale Wojskowym PTTK im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego w Krakowie.

   Leszek, równocześnie z pełnionymi funkcjami w Oddziałach Wojskowych PTTK – po skończonym kursie i otrzymaniu licencji przewodnickiej – był członkiem Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Władysława Krygowskiego, gdzie podczas swoich prelekcji dokształcał uczestników w dziedzinie najbardziej mu bliskiej, z historii I i II wojny światowej.

   Leszek zdobył uprawnienia przewodnickie i krajoznawcze PTTK: przewodnika górskiego beskidzkiego, terenowego (województwa małopolskie i świętokrzyskie), miejskiego po Krakowie, instruktora przewodnictwa, instruktora krajoznawstwa regionu, przodownika turystyki pieszej i górskiej, pilota wycieczek. Był także pomysłodawcą ciekawych wycieczek, inicjatorem i uczestnikiem wielu imprez turystycznych, charyzmatycznym prelegentem i gawędziarzem.

   Za swoją działalność w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym został wyróżniony: Srebrną (2008) i Złotą (2013) Honorową Odznaką PTTK, Medalami Zasłużony Działacz Turystyki, Zasłużony w Pracy Wśród Młodzieży, 25 lat i 50 lat w PTTK oraz Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w województwie małopolskim.

   Cześć Jego pamięci!

   Leszk Gołębski

   Jadwiga Lendzion (1950-2021)

   Dnia 29 kwietnia 2021 r. zmarła nasza Kol. Jadwiga Lendzion – przewodnik, krajoznawca, instruktor przewodnictwa, Zasłużony Przewodnik PTTK, „ambasador” w Polsce łowickiego środowiska PTTK i łowickich przewodników.

   Leszk Gołębski Członkiem PTTK Oddział w Łowiczu była od 1971 r., a od 1976 r. posiadała uprawnienia przewodnickie. Przez wiele lat pełniła funkcje społecznie w Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej, Zarządzie Oddziału PTTK, Zarządzie Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej. Od 2004 r. zasiadała w Zarządzie Oddziału w Łowiczu, pełniła funkcję sekretarza. W Kole Przewodników PTTK w Łowiczu do 2016 r. pełniła różne funkcje m.in. prezesa zarządu, sekretarza zarządu. Była również członkiem Klubu Turystyki Kolarskiej „Szprycha” i Klubu Turystyki Kajakowej „Tratwa”.

   Swoim doświadczeniem i wiedzą służyła pomocą młodym przewodnikom, pomagała w organizacji i była wykładowcą zajęć praktycznych kursów przewodnickich organizowanych w Łowiczu. Jako członek Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej Woj. Łódzkiego, wielokrotnie uczestniczyła w pracach zespołów egzaminacyjnych, ostatnio w egzaminie przewodnickim w 2017 r. Była organizatorką spotkań z młodzieżą łowicką, uczestniczyła w lekcjach regionalnych i współorganizowała wiele imprez krajoznawczych, przewodnickich dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyła w wykładach organizowanych w łowickich bibliotekach, w kwestach na rzecz ratowania zabytkowych grobów. Uczestniczyła i wspierała organizację wielu rajdów Oddziału PTTK w Łowiczu oraz spacerów patriotycznych i krajoznawczych.

   Aktywnie propagowała atrakcje turystyczne, historię, zabytki i kulturę ludową regionu łowickiego. Uczestniczyła w dziesiątkach wydarzeń, imprez turystycznych, rajdów i zlotów w kraju. Znana była w każdym zakątku Polski. Zdjęcia przez nią wykonywane wielokrotnie propagowały działania PTTK. Była autorytetem dla pokoleń młodych turystów i przewodników w dziedzinie turystyki, etnografii i krajoznawstwa, jednym z najstarszych członków łowickiego oddziału i przewodników Koła w Łowiczu. Od kilku lat była członkiem zespołu śpiewaczego „Ksinzoki” kultywując łowickie tradycje ludowe, zwyczaje, gwarę.

   W tym roku została wyróżniona odznaką 50-lecia w PTTK. Była wielokrotnie wyróżniona odznakami PTTK, odznaczeniami resortowymi i państwowymi, m.in. Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, odznaką honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

   Środowisko PTTK oraz przewodnicy w Łowiczu i w kraju ponieśli wielką stratę. Jagoda zawsze była osobą ciepłą, przyjazną, opiekuńczą, życzliwą – kochała ludzi. Taką pozostanie w naszej pamięci. Wyrazy współczucia dla Rodziny.

   Spoczywaj w pokoju!

   Przewodnictwo w czasie bezturystycznym

   Zapraszamy do obejrzenia transmisji ze spotkań online, zorganizowanych 19-20 marca 2021 r. przez Komisję Przewodnicką ZG PTTK.

   Kwalifikacja w zawodzie przewodnika. O co w tym chodzi?

   prowadząca: kol. Swietłana Koniuszewska, przewodnicząca Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, koordynatorka zespołów ds. opisu kwalifikacji przewodnickich

   Słów kilka o prawie dla przewodników w czasach pandemii

   prowadzący: kol. Arkadiusz Zygmunt z Koła Przewodników Miejskich i Terenowych przy OMW PTTK w Gdyni, prawnik z kancelarii Kanclex - Prawo i Mediacje

   Wymyślając siebie na nowo, czyli przewodnik pracuje inaczej
   prowadzący: kol. Krzysztof Olkusz z Koła Przewodników Turystycznych im. Rajmunda Rembielińskiego w Łodzi, właściciel firmy Krzysztof Olkusz Absolutnie Turystycznie

   Wykłady SKPT w Warszawie

   Eugeniusz Przykuta

   Z głębokim smutkiem informujemy, że 25 lipca 2021 roku zmarł Kolega Eugeniusz Przykuta – członek Koła Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach.

   Kolega Eugeniusz Przykuta urodził się 2 stycznia 1948 roku. Do PTTK wstąpił w 1970 roku. W 1981 roku zdobył uprawnienia przewodnika na obszar Beskidów, a w 1983 roku na obszar byłego województwa katowickiego. Czynnie włączył się w życie Koła Przewodników Turystycznych w Gliwicach piastując liczne funkcje m.in. prezesa Koła, członka Zarządu oraz członka Komisji Szkoleniowej. Organizował liczne rajdy dla młodzieży szkolnej oraz wycieczki z cyklu „Przewodnik Czeka”.

   Był zafascynowany historią Śląska co skłoniło go do poszerzenia uprawnień przewodnickich i nabycia kolejnych uprawnień po Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, a także kompleksie muzealnym górnictwa węglowego w Zabrzu, tj. kopalniach Guido oraz Królowa Luiza. Za tę działalność otrzymał List Gratulacyjny Marszałka Województwa Śląskiego. Przez wiele lat był również przewodnikiem po Palmiarni Miejskiej w Gliwicach.

   Kolega Eugeniusz Przykuta był doskonałym oratorem. Zdobył pierwsze miejsce w Ogólnopolski Konkursie Krasomówczym Przewodników Turystycznych w Golubiu-Dobrzyniu w 2009 r. oraz był laureatem III Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Przewodników o tytuł „Przewodnik – Krasomówca” w Pszczynie.

   Środowisko przewodnickie zrzeszone w Samorządzie Przewodników Turystycznych Województwa Śląskiego z głębokim żalem żegna doskonałego przewodnika i przyjaciela. W naszych sercach i pamięci pozostanie na zawsze.

   Spoczywaj w pokoju!

   XXXVIII Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK

   „Gorce – Pieniny – Beskid Sądecki 2021”
   26-29 sierpnia 2021 r.

   XXXVIII Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK

   Dla uczestników Rajdu przygotowano do wyboru pięć tras pieszych: dwie z noclegami w schroniskach i chatach górskich w Gorcach i Beskidzie Sądeckim, dwie z noclegami w ośrodkach wypoczynkowych w Szczawnicy oraz jedną namiotową. W związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania przekazane zostaną w późniejszym czasie.

   Maksymalna liczba uczestników na poszczególnych trasach to 20 osób. Każda z grup będzie realizować swoją trasę odrębnie.

   Zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Rajdzie należy przesłać do 5 czerwca 2021 r. na adres: 38rajd[at]skpg.krakow.pl

   Organizatorzy:

   • Oddział Akademicki PTTK w Krakowie
   • Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK
   • Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie

   Pobierz regulamin (Plik typu .pdf 572Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia (Plik typu .pdf 572Kb)

   Jubileusz 70-lecia Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu

   Jubileusz 70-lecia Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu

   Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim w 2021 roku obchodzi Jubileusz 70-lecia powstania. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, poznańscy przewodnicy PTTK z zaangażowaniem podjęli szerokie działania organizacyjne, mając nadzieję, że ich plany będą mogły być zrealizowane.

   Program obchodów Roku Jubileuszowego obfituje w różnorodne propozycje od wykładów szkoleniowych, prelekcji, po spacery tematyczne, wycieczki, wystawy, spotkania dyskusyjne, adresowane nie tylko do samego środowiska przewodnickiego, sympatyków Koła, ale także do mieszkańców Poznania i Wielkopolski.

   Główne uroczystości ku czci patrona Marcelego Mottego przewidziane są w czerwcu, a w październiku z okazji 70-lecia PTTK i Koła Przewodników odbędzie się ogólnopolska konferencja popularnonaukowa pt. „Patroni, dzieje i współczesność Kół Przewodnickich PTTK w Polsce”.

   Pobierz zaproszenie (Plik typu .pdf 44Kb)
   Pobierz program obchodów (Plik typu .pdf 165Kb)
   Pobierz program konferencji popularnonaukowej(Plik typu .pdf 33Kb)
   Pobierz wymogi wydawnicze (Plik typu .pdf 37Kb)

   XV Warsztaty dla przewodników z województwa kujawsko-pomorskiego

   „Śladami gen. Józefa Hallera w powiecie chełmińskim”
   25 września 2021 r.

   Program:

   • godz. 8.30-9.00 – rejestracja uczestników, powitanie, część oficjalna w Muzeum Ziemi Chełmińskiej (Ratusz),
   • godz. 9.00 – wyjazd do Gorzuchowa, Sarnowa, Robakowa – śladami gen. Józefa Hallera,
   • ok. godz. 11.45-12.45 – poczęstunek w Świetlicy Wiejskiej w Gorzuchowie,
   • ok. godz. 13.15 – przyjazd do Chełmna,
   • godz. 13.15-15.00 – zwiedzanie Chełmna,
   • ok. godz. 15.15 – kawa w restauracji „Chlebem i solą” przy ul. Młyńskiej 7 (pawilon).

   Koszt uczestnictwa wyniesie ok. 65-70 zł (w zależności od liczby zgłoszonych uczestników).
   Zgłoszenia do 15 września przyjmuje kol. Anna Grzeszna-Kozikowska, tel. 693 473 156, e-mail: ania.ratusz[at]wp.pl

   Organizatorzy:

   • Koło Przewodników Turystycznych w Chełmnie przy Oddziale Przewodnickim PTTK w Toruniu,
   • Muzeum Ziemi Chełmińskiej.

   Konferencja popularnonaukowa

   70-lecie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu

   70-lecie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu

   Pobierz (Plik typu .pdf 44Kb)

   VII Zaduszki Turystyczne Ziemi Puckiej

   24 października 2021 r. Centrum Organizacji Pozarządowych w Pucku, ul. Stary Rynek 2 (Informacja Turystyczna)

   W programie m.in.

   • wspomnienie zasłużonych – zmarłych działaczy turystycznych i regionalnych ziemi puckiej,
   • podsumowanie sezonu turystycznego 2021,
   • zapalenie zniczy na grobach w Pucku.

   Dla osób przyjezdnych istnieje możliwość noclegu z 23 na 24 października w pensjonacie u kol. Eli Radtke we Władysławowie (tel. 601 532 914).

   Organizator: Koło Przewodników i Pilotów PTTK w Pucku

   Pobierz zaproszenie (Plik typu .pdf 98Kb)

   telefin j

   Przechadzki po mieście w Poznaniu

   Przechadzki po mieście w Poznaniu

   49. Konkurs Krasomówczy Przewodników Turystycznych na Zamku Golubskim

   Drogie Koleżanki i Koledzy Przewodnicy,

   Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego po rocznej przerwie związanej z pandemią COVID-19, przystępuje w tym roku do organizacji 49. Konkursu Krasomówczego Przewodników, który odbędzie się w dniach 26-28 listopada na Zamku Golubskim.

   Konkurs, którego wieloletnią ideą jest krzewienie kultury języka polskiego, jest doskonałą okazją do popularyzacji szerokiej, różnorodnej wiedzy związanej z historią, a także współczesnością wyjątkowych miejsc, ich specyficznego charakteru oraz ciekawych postaci, a przy tym stanowi wielką atrakcję dla obserwatorów dzięki znakomitym popisom oratorskim uczestników.

   Jesteśmy przekonani, że dla potrzeby propagowania rzetelnej wiedzy przewodnickiej podawanej w atrakcyjny sposób, z uwzględnieniem zasad krasomówstwa, pośród licznej grupy Waszych przewodników znajdą się osoby chętne do udziału w tym wydarzeniu.

   Uczestnicy konkursu podobnie jak w latach poprzednich, w ramach konkursu regulaminowego rywalizować będą o Kolię Królewny Anny Wazówny, laur krasomówczy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. Laureaci poprzednich edycji, którzy zgodnie z regulaminem nie mogą startować w konkursie głównym, wezmą udział w tradycyjnym Konkursie Laureatów „O pietruszkę”.

   Jako organizatorzy cały czas podtrzymujemy inicjatywę organizacji konkursów krasomówczych. Głęboko wierzymy, że w tym roku nic nie stanie nam na przeszkodzie i spotkamy się w ostatni weekend listopada na Zamku Golubskim w dużym gronie, aby móc posłuchać wspaniałych wystąpień przewodników. Będzie nam niezmiernie miło gościć tak zacnych gości w murach Zamku Golubskiego. Serdecznie zapraszamy!

   Z turystycznym pozdrowieniem,
   Przewodniczący Konkursu
   Prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego
   Stefan Borkowicz

   Pobierz regulamin konkursu (Plik typu .pdf 74Kb)
   Pobierz kartę zgłoszenia (Plik typu .pdf 74Kb)

   49. Konkurs Krasomówczy Przewodników Turystycznych na Zamku Golubskim

   Spacery z cyklu „Co dwie głowy to nie jedna!” w Łodzi

   Spacery z cyklu „Co dwie głowy to nie jedna!” w Łodzi
   Spacery z cyklu „Co dwie głowy to nie jedna!” w Łodzi

   Spotkania z historią i współczesnością w Malborku

   Spotkania z historią i współczesnością w Malborku

   Wykłady SKPT w Warszawie

   Wykłady SKPT w Warszawie

   Wojciech Wilczek

   Wojciech Wilczek

   Przechadzki po mieście w Poznaniu

   Życzenia świąteczne!

   ks. Andrzej Jedynak

   Andrzej Jedynak

   XI Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych

   „Teatralny Kraków”
   11-13 lutego 2022 r.

   W programie m.in.:

   • zwiedzanie Krakowa na trasach (do wyboru): Teatr Groteska, Muzeum Rydlówka w Bronowicach Małych oraz śladami teatralnych zainteresowań Karola Wojtyły – Centrum Jana Pawła II,
   • panele dyskusyjne dotyczące wykorzystania technik teatralnych w pracy przewodnika, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz przyszłości przewodnictwa w PTTK,
   • spektakl w Teatrze Ludowym „Scena pod Ratuszem”,
   • prezentacja odnowionego ołtarza w Kościele Mariackim oraz wizyta na wystawie Szopek Krakowskich,
   • spotkanie integracyjne przewodników.

   Zakwaterowanie uczestników zaplanowano w Domu Turysty „Hotel Wyspiański” w Krakowie przy ul. Westerplatte 15-16.

   Liczba miejsc jest ograniczona. Forum przewidziane jest na 100 osób i o udziale w nim decydować będzie kolejność wpłat.

   Organizatorzy:

   • Oddział Krakowski PTTK im ks. Karola Wojtyły
   • Komisja Przewodnicka ZG PTTK

   Do pobrania:
   pismo przewodnie (Plik typu .pdf 613Kb)
   program (Plik typu .pdf 427Kb)
   karta zgłoszenia (Plik typu .doc 14Kb)

   Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

   Na całym świecie 21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. W dniu naszego wspólnego święta wszystkim Koleżankom i Kolegom życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy przewodnickiej, radości z prowadzenia wycieczek, wielu zadowolonych turystów oraz samych pogodnych dni podczas wędrówek po szlakach miejskich, terenowych i górskich. Wszystkiego najlepszego!

   Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego został ustanowiony 21 lutego 1989 r. podczas III Konwencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych, która odbyła się w Nikozji na Cyprze. Jego ideą jest nieodpłatne oprowadzanie mieszkańców i turystów. Dzień ten ma również pokazać lokalnym władzom i społecznościom pracę przewodników oraz rolę, jaką odgrywają w obsłudze ruchu turystycznego, a w szczególności w promocji miast i regionów.

   Wykłady SKPT w Warszawie

   XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych

   Jasna Góra, 12-13 marca 2022 r.

   XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych
   Organizator:

   • Klub Przewodników PTTK „Rzepiór” z Wrocławia

   Do pobrania:
   zaproszenie (Plik typu .pdf 461Kb)

   Eugenia Krakowczyk

   Eugenia Krakowczyk

   Koleżanki i Koledzy

   Do wielu z Was już zapewne dotarła ta smutna wiadomość, choć może nie do wszystkich – w dniu 13 marca br. zmarła nasza koleżanka Eugenia Krakowczyk, przewodnik beskidzki, terenowy i miejski, instruktor przewodnictwa PTTK, pilot wycieczek, wieloletni członek Koła Przewodników Turystycznych PTTK w Rybniku. Była przewodnikiem beskidzkim od 1962 r., członkiem Zarządu Koła przez wiele kadencji pełniąc m.in. funkcję sekretarza i skarbnika zarządu, a w obecnej kadencji Członka Zarządu. Za swą działalność uhonorowana odznaką „Zasłużony Przewodnik PTTK”. Niemal do końca uczestniczyła w życiu środowiska przewodnickiego nie tylko w Rybniku, ale też na szczeblu województwa śląskiego, jak i ogólnopolskiego uczestnicząc w spotkaniach środowiska i szkoleniach (m.in. w „Warsztatach Turystycznych”, „Spotkaniach przy miedzy”, pielgrzymkach środowiska do Piekar czy na Groń Jana Pawła II, Ogólnopolskich Rajdach Górskich Przewodników, była też uczestnikiem wszystkich edycji „Śladami Piastów”). Wielu z nas bardzo będzie brakowało jej wielkiej życzliwości i pogody ducha, a także ogromnej wiedzy i doświadczenia, którymi chętnie się dzieliła.

   Pogrzeb śp. Eugenii Krakowczyk odbędzie się 19 marca br. (sobota) o godz. 11.00 w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku (tzw. Stary kościół). Prosimy, by wszystkie Koleżanki i Koledzy, którzy wezmą udział w tym pogrzebie przybyli w tradycyjnych czerwonych strojach przewodnickich.

   CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!

   Krzysztof Koterba
   Prezes Koła Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Rybniku

   SOLIDARNI Z UKRAINĄ

   Informujemy, że Zarząd Główny PTTK przeznaczył ze środków budżetowych PTTK 20 tys. zł na pomoc humanitarną osobom poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie.

   Dodatkowo, wszyscy członkowie i sympatycy Towarzystwa mogą dokonywać dobrowolnych wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy Zarządu Głównego PTTK

   nr 35 1160 2202 0000 0000 6084 8468
   ze wskazaniem tytułu wpłaty: UKRAINA
   w terminie do 27 marca 2022 r.

   Zebrane pieniądze zostaną przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej na cel szczegółowy: UKRAINA

   XIV Przewodnickie „Spotkania przy miedzy”

   Odszedł od nas na zawsze kol. Jan Kiśluk

   Wiceprezes Wojewódzkiego Samorządu Przewodnickiego - Pomorskiej Federacji Przewodnickiej PTTK,
   Członek Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku,
   Wiceprezes Koła Przewodników PTTK w Lęborku,
   Dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Lęborska-Łeba,
   działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, animator kultury, przewodnik terenowy woj. pomorskiego, instruktor przewodnictwa, wykładowca na kursach przewodnickich, współautor wielu projektów turystyczno-kulturowych (m.in. Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba, „Baltic Heritage Routes”, „Łączy nas rzeka Łeba”), przybliżający młodzieży i dorosłym historię i piękno „Błękitnej Krainy”, prowadzący wiele imprez miejskich i powiatowych (ciężko wyobrazić sobie scenę na imprezie w Lęborku bez konferansjerki Janka), rajdów i spacerów turystycznych, za swoją działalność w PTTK był uhonorowany odznaką honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PTTK, dyplomami Koła, Oddziału, Marszałka Województwa Pomorskiego.

   Odszedł od nas nagle Człowiek pełen planów na przyszłość, wiecznie coś organizujący, załatwiający, żyjący z telefonem przy uchu. Człowiek, którego z dumą nazywałem przyjacielem.

   Janku, Lębork i PTTK bez Ciebie będą wybrakowane.
   Cześć Twojej pamięci!

   Ireneusz Krawiec
   Prezes Koła Przewodników PTTK w Lęborku

   Jan Kiśluk

   Ostatnie pożegnanie naszego ŚP Kol. Jana Kiśluka z Lęborka odbędzie się w piątek, 29 kwietnia. Msza pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11.00 w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku przy ul. Basztowej 8. Po mszy nastąpi przejazd na cmentarz parafialny w Potęgowie.

   Rodzina zmarłego prosi uczestników uroczystości o nieskładanie kwiatów. W to miejsce sugeruje wpłaty na rzecz Fundacji Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego.

   Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego kol. Stanisława Welca

   Członka naszego Klubu,
   Członka Honorowego Oddziału Krakowskiego PTTK,
   Członka wielu klubów przewodnickich i przodownickich w PTTK,
   przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla przewodników terenowych przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego,
   cenionego przewodnika turystycznego po Małopolsce i Beskidach,
   a nader wszystko przede wszystkim bardzo lubianego człowieka, naszego Kolegi,
   wielokrotnie za swoją działalność odznaczonego przez Towarzystwo oraz władze państwowe

   Zarząd Klub Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Władysława Krygowskiego przy Oddziale Krakowskim PTTK

   Stanisław Welc

   Msza święta żałobna odbędzie się w piątek, 29 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w Kaplicy na Nowym Cmentarzu Podgórskim, po czym nastąpi odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku.

   Wyjazd szkoleniowo-jubileuszowy Warszawskiego Koła Przewodników Terenowych PTTK”

   Potrzebna pomoc!

   Nasz kol. Marcin Świdziński z Koła Przewodników Terenowych przy Oddziale PTTK Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku od dwóch lat zmaga się z chorobą nowotworową. Każdy z nas może wesprzeć jego leczenie przekazując 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Onkologicznej Rakiety.

   Edward Wieczorek

   Edward Wieczorek

   Msza pogrzebowa za ŚP Edwarda Wieczorka zostanie odprawiona we wtorek, 10 maja 2022 r. o godz. 11.00 w kościele św. Piotra i Pawła w Katowicach przy ul. Mikołowskiej. Następnie prochy zmarłego zostaną odprowadzone na cmentarz przy ul. Sienkiewicza.

   Rodzina zmarłego prosi, aby zamiast kwiatów złożyć datek na szczytny cel.

   Majówka na ziemi puckiej

   Spacery po Gorzowie Wielkopolskim   Ogłoszenie o egzaminie

   Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie informuje o zamiarze przeprowadzenia przez Wojewódzką Komisję Egzaminacyjną PTTK egzaminu na przewodnika terenowego po woj. warmińsko-mazurskim. Egzamin odbędzie się w dniach 6 i 7 sierpnia 2022 r. (część teoretyczna i część praktyczna). Początek o godz. 9.00 w siedzibie Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie, ul. Staromiejska 1.

   Osoby zainteresowane eksternistycznym podejściem do egzaminu prosimy o kontakt z O/W-M PTTK w Olsztynie, e-mail: poczta@warmia.pttk.pl, tel. 89 527 36 65.

   Wykłady SKPT Warszawa

   Przechadzki po Poznaniu

   Jubileusz 70-lecia przewodnictwa przemyskiego

   Przemyśl, 9-11 września 2022 r.

   W programie m.in.:

   • zwiedzanie Przemyśla i okolic, w tym Zamku Kazimierzowskiego, archikatedry łacińskiej z kryptami, Muzeum Archidiecezjalnego, archikatedry grekokatolickiej oraz fortów Twierdzy Przemyśl,
   • wycieczka do Krasiczyna i zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego,
   • urodzinowy Bal Przewodnicki.

   Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty należy wypełnić i przesłać mailem (hipo68[at]go2.pl), ewentualnie tradycyjną pocztą (ul. Waygarta 3, 37-700 Przemyśl), do 15 sierpnia 2022 r.

   Organizator: Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK im. dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

   Do pobrania:
   zaproszenie (Plik typu .doc 108Kb)

   VIII Spotkania Pełne Atrakcji

   Bezpłatne spacery z przewodnikiem

   Cudze chwalicie, swego nie znacie

   XXXIX Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK

   „Skąd Wisła wypływa”
   Wisła, 25-28 sierpnia 2022 r.

   W programie m.in.:

   • spacery po Wiśle, wizyta w Pałacyku Myśliwskim Habsburgów, zwiedzanie skoczni Wisła Malinka, Muzeum Ustrońskiego, „Kurnej Chaty” Kawuloka oraz Izby Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej,
   • poznawanie uroków Cieszyna (Kościół Jezusowy, muzeum protestantyzmu, Wzgórze Zamkowe z Wieżą Piastowską i romańską rotundą) oraz Czeskiego Cieszyna,
   • wycieczki piesze na Baranią Górę i do źródeł Wisły, do Schroniska PTTK „Klimczok” w Beskidzie Śląskim oraz Bacówki PTTK „Rycerzowa” w Beskidzie Żywieckim.
   • wycieczka autokarowa na Słowację „Śladami Janosika”.

   Uczestnicy Rajdu zostaną zakwaterowani w Ośrodku Wczasowym „Kłos” i pensjonacie „Babie Lato” (trasy: autokarowa i autokarowo-piesze), a także willi „Jolanta” oraz schronisku PTTK „Klimczok” lub Bacówce PTTK „Rycerzowa” (trasy: piesze).

   Zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie należy dokonać poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: cmolin@vp.pl informacji o liczbie uczestników i wybranej trasie. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa przez organizatora, należy przesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia oraz wpłacić zadatek.

   O przyjęciu na poszczególne trasy rajdu decydować będzie kolejność zgłoszeń, przy czym do 30 kwietnia 2022 r. przyjmowane będą tylko zgłoszenia przewodników PTTK. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane też od innych chętnych członków PTTK, do czasu wyczerpania się limitu miejsc.

   Organizatorzy:

   • PTTK Oddział „Wisła”
   • Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych w Wiśle
   • Komisja Przewodnicka ZG PTTK

   Do pobrania:
   regulamin (Plik typu .doc 349Kb)
   karta zgłoszenia(Plik typu .doc 15Kb)

   XXIV Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK

   Jubileusz 60-lecia Koła Przewodników Terenowych PTTK im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu
   Łowicz – Nieborów, 16-18 września 2022 r.

   XXIV Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK
   W programie m.in.:

   • zwiedzanie Łowicza, w tym katedry, muzeum diecezjalnego, krypt prymasowskich, Muzeum w Łowiczu i Muzeum Guzików,
   • wycieczki krajoznawcze do Muzeum w Sromowie, skansenu w Maurzycach, kościoła i pałacu w Kiernozi, kościoła i zameczku w Sobocie oraz Muzeum ZNP w Pilaszkowie,
   • sesja jubileuszowo-krajoznawcza oraz uroczysta kolacja integracyjna.

   Uczestnicy imprezy zostaną zakwaterowani w Hotelu Rozdroże w Nieborowie.

   Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do 31 maja 2022 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: zlot.jubileuszlowicz@gmail.com lub pocztą tradycyjną: PTTK Oddział w Łowiczu, Stary Rynek 3, 99-400 Łowicz.

   Organizatorzy:

   • Koło Przewodników Terenowych im. Anieli Chmielińskiej przy Oddziale PTTK w Łowiczu
   • Komisja Przewodnicka ZG PTTK

   Do pobrania:
   informacje (Plik typu .pdf 479Kb)
   program (Plik typu .pdf 177Kb)
   karta zgłoszenia (Plik typu .pdf 244Kb)
   karta zgłoszenia (Plik typu .doc 103Kb)

   XXIV Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK

   Jubileusz 60-lecia Koła Przewodników Terenowych PTTK im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu
   Łowicz – Nieborów, 16-18 września 2022 r.

   XXIV Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK
   W programie m.in.:

   • zwiedzanie Łowicza, w tym katedry, muzeum diecezjalnego, krypt prymasowskich, Muzeum w Łowiczu i Muzeum Guzików,
   • wycieczki krajoznawcze do Muzeum w Sromowie, skansenu w Maurzycach, kościoła i pałacu w Kiernozi, kościoła i zameczku w Sobocie oraz Muzeum ZNP w Pilaszkowie,
   • sesja jubileuszowo-krajoznawcza oraz uroczysta kolacja integracyjna.

   Uczestnicy imprezy zostaną zakwaterowani w Hotelu Rozdroże w Nieborowie.

   Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do 31 maja 2022 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: zlot.jubileuszlowicz@gmail.com lub pocztą tradycyjną: PTTK Oddział w Łowiczu, Stary Rynek 3, 99-400 Łowicz.

   Organizatorzy:

   • Koło Przewodników Terenowych im. Anieli Chmielińskiej przy Oddziale PTTK w Łowiczu
   • Komisja Przewodnicka ZG PTTK

   Do pobrania:
   informacje (Plik typu .pdf 479Kb)
   program (Plik typu .pdf 177Kb)
   karta zgłoszenia (Plik typu .pdf 244Kb)
   karta zgłoszenia (Plik typu .doc 103Kb)

   Spacery po Gorzowie Wielkopolskim   UWAGA!!!

   Przypominamy o sprawdzaniu bieżących ostrzeżeń oraz stosowaniu się do zaleceń służb sanitarnych dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej: https://gis.gov.pl/

   Kol. Robert Kamiński

   Robert Kamiński

   Z żalem informujemy, że 27 września 2022 r. zmarł nasz Kol. Robert Kamiński – Zasłużony Przewodnik PTTK, przewodnik świętokrzyski, instruktor przewodnictwa, krajoznawstwa i ochrony przyrody, pasjonat fotografii krajoznawczej.

   ŚP Robert Kamiński w latach 2008-2018 był prezesem Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ponadto pełnił funkcje sekretarza Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Świętokrzyskiego, a w kadencji 2010-2014 sekretarza Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK. W ostatnich latach był prezesem Przewodników Ostrowieckich Stowarzyszenia Turystów z Pasją.

   Cześć Jego pamięci!

   Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę, 1 października o godz. 11.00 w kościele NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Piaski. Po mszy świętej urna z prochami zostanie złożona na Cmentarzu Komunalnym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

   XVI Warsztaty dla Przewodników z Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Nasze korzenie”

   Chełmno, 8 października 2022 r.

   W programie m.in.:

   • godz. 8.30-9.00 – rejestracja uczestników, powitanie, część oficjalna w Muzeum Ziemi Chełmińskiej (Ratusz)
   • godz. 9.00 – wyjazd do Kałdusa, Starogrodu i Kiełpia
   • ok. godz. 11.45-12.45 – poczęstunek w Świetlicy Wiejskiej w Kiełpiu (grochówka, kawa, herbata, ciasto)
   • ok. godz. 13.15 – przyjazd do Chełmna
   • godz. 13.15-15.00 – zwiedzanie Chełmna
   • ok. godz. 15.15 – zakończenie XVI warsztatów dla przewodników. Indywidualne spotkanie w jednej z chełmińskich restauracji – Wieża Ciśnień przy ul. Dominikańskiej (kawa, deser we własnym zakresie)

   Warsztaty poprowadzą kol.kol. Anna Grzeszna-Kozikowska i Władysław Flieger

   Koszt ok. 65-70 zł (w zależności od ilości zgłoszonych uczestników)

   Zgłoszenia do 30 września przyjmuje kol. Anna Grzeszna-Kozikowska
   tel. 693 473 156, e-mail: ania.ratusz[at]wp.pl

   Organizatorzy:

   • Koło Przewodników Turystycznych w Chełmnie przy Oddziale Przewodnickim PTTK w Toruniu
   • Muzeum Ziemi Chełmińskiej

   50. rocznica powstania Oddziału PTTK w Międzyzdrojach oraz 45. rocznica powstania Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach” w Międzyzdroje

   Międzyzdroje, 7-9 października 2022 r.

   W programie m.in.:

   • spacer po Międzyzdrojach (nowy Ratusz, Oceanarium, Gabinet Figur Woskowych, Aleja Gwiazd, molo) oraz zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego,
   • wycieczka do Świnoujścia (latarnia morska i Fort Gerharda), Heringsdorfu (uznamska ścieżka w koronach drzew), Wapnicy (Jezioro Turkusowe) i Lubina (wczesnosłowiańskie Grodzisko),
   • uroczysta akademia oraz kolacja z atrakcjami.

   Warunkiem uczestnictwa w obchodach jest przesłanie do 1 września 2022 r. Karty zgłoszenia wraz z załączoną kopią dowodu wpłaty.

   Organizatorzy:

   • Oddział PTTK w Międzyzdrojach,
   • Klub Przewodników PTTK „Na Wyspach” w Międzyzdrojach,
   • Zachodniopomorski Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK.

   Do pobrania:
   program (Plik typu .pdf 188B)
   regulamin obchodów (Plik typu .pdf 311KB)
   karta zgłoszenia (Plik typu .pdf 114KB)

   Kol. Franciszek Drobny (1922-2022)

   Franciszek Drobny

   Z żalem informujemy, że zmarł najstarszy przewodnik naszego śląskiego przewodnictwa – śp. Franciszek Drobny – członek od 1963 roku Koła Przewodników Turystycznych PTTK im. Antoniego Mizi w Bytomiu.

   Absolwent fizyki, nauczyciel w Technikum Samochodowym w Bytomiu a później w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Bytomiu. Legenda tych szkół. Wzór do naśladowania. Wielki przyjaciel młodzieży. Organizator i prowadzący niezliczoną ilość wycieczek, rajdów, obozów wędrownych. Dla wielu Jego wychowanków znany z licznych gawęd krajoznawczych, historycznych, nie unikający odpowiedzi nieraz na najtrudniejsze pytania. Był zawsze znany z jasnego stanowiska, broniący swojego zdania, zmuszający słuchaczy do bronienia swojego zdania. Zawsze na licznych spotkań z Francikiem czekaliśmy na Jego celne i mądre wywody. Stały bywalec spotkań przewodnickich na tzw. „Baranie”.

   Członkiem PTTK został od 1956 roku. Posiadał uprawnienia przewodnika beskidzkiego, uzyskane w 1965 roku, którego był wierny do końca życia. Sam swoje życie przewodnickie i rodzinne poświęcił swoim ukochanym Beskidom. Był bardzo aktywnym członkiem Koła Przewodników Turystycznych PTTK im. Antoniego Mizi w Bytomiu. Pełnił liczne, odpowiedzialne funkcje. Był m.in. członkiem Zarządu, członkiem Komisji Szkoleniowej, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. Dużo swojego czasu poświęcał młodym przewodnikom, szczególnie zwracając uwagę na ich problemy metodyczne. Był też aktywnym członkiem Oddziału Miejskiego PTTK w Bytomiu.

   Ceniony i odznaczany za swoją pracę przewodnicką m.in. odznaką Za zasługi w pracy PTTK wśród młodzieży, Zasłużony Przewodnik PTTK, Honorowy Przewodnik PTTK Woj. Śląskiego i wiele innych. Pozostała po Nim wielka pustka. Będzie nam Go brakowało.

   CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

   Ryszard Ziernicki
   Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Woj. Śląskiego

   XVIII Pomorski Zlot Przewodników PTTK „Pradzieje Błękitnej Krainy”

   Lębork – Łeba, 22-23 października 2022 r.

   W programie m.in.:

   • sesja krajoznawcza dotycząca archeologicznych skarbów Ziemi Lęborskiej,
   • zwiedzanie Muzeum i wieży ciśnień w Lęborku,
   • wycieczka piesza po Łebie oraz spacer brzegiem morza,
   • wycieczka terenowa do Doliny Łupawskich Megalitów.

   Bazą imprezy będzie Ośrodek Wypoczykonwy „Fregata” w Łebie (ul. Brzozowa 22).

   Organizatorzy:

   • Wojewódzki Samorząd Przewodnicki - Pomorska Federacja Przewodnicka PTTK,
   • Koło Przewodników PTTK w Lęborku przy Regionalnym Oddziale PTTK w Słupsku,
   • Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska – Łeba”.

   Do pobrania:
   program (Plik typu .pdf 1,5MB)
   karta zgłoszenia (Plik typu .doc 131KB)
   karta zgłoszenia (Plik typu .pdf 1MB)
   lokalizacja bazy zlotu (Plik typu .pdf 1MB)

   VIII Zaduszki Turystyczne Ziemi Puckiej

   5 listopada 2022 r., Puck – Rzucewo

   ŚP Kol. Emil Rakoczy

   Emil Rakoczy

   Z wielkim smutkiem informujemy, że zmarł nasz Kol. Emil Rakoczy – Zasłużony Przewodnik PTTK, członek Klubu Przewodników Sudeckich przy Oddziale Bialskim PTTK w Lądku-Zdroju, instruktor przewodnictwa PTTK, przewodnik oraz pierwszy eksplorator dolnych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, pracownik uzdrowiska w Lądku-Zdroju.

   Cześć Jego pamięci!

   Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 10 listopada 2022 r. o godz. 15.00 na cmentarzu w Radochowie.

   XXXIII Miscellanea Przewodnickiego w Cieszynie

   49. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników

   Golub-Dobrzyń
   25-27 listopada 2022 r.

   Przewodnicy-krasomówcy, w ramach konkursu regulaminowego, rywalizować będą o kolię królewny Anny Wazówny, a także tradycyjny laur krasomówczy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. Natomiast laureaci poprzednich edycji, którzy nie mogą startować w konkursie głównym, wezmą udział w dodatkowym Konkursie Laureatów „O pietruszkę”.

   Organizator:

   • Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.

   Do pobrania:
   zaproszenie (Plik typu .pdf 83KB)
   regulamin (Plik typu .pdf 91KB)
   karta zagłoszenia (Plik typu .doc 15KB)

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun